Tonga liczba ludności 111 411 (na żywo)

Liczba ludności Tonga w 2020 urośnie o 1 000 i osiągnie 112 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 976 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Tonga wynosi 2 549 rocznie, liczba zgonów to 654 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,71 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Tonga uległa zmianie z 129,2 na 151,4 w 2018 roku.

Obecna populacja 111 411 populacja na dzień (piątek 29 maja 2020)
Średnia wieku 27,3 lat
Oczekiwana długość życia 73,5 lat
Gęstość zaludnienia 154,2 na km2
Liczba ludności Tonga od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 111 000 1 000 (0,9%) -976 27,3 3,48 154 27 000 (24,2%)
2019 0 0 (0,0%) -967 27,2 3,52 153 27 000 (24,1%)
2018 0 0 (0,0%) -967 27,0 3,56 151 26 000 (24,0%)
2017 0 0 (0,0%) -967 26,9 3,60 150 26 000 (23,9%)
2016 0 0 (0,0%) -967 26,8 3,64 149 25 496 (23,8%)
2015 106 364 582 (0,6%) -967 26,6 3,68 148 25 221 (23,7%)
2010 104 137 533 (0,5%) -1 616 26,2 3,91 145 24 357 (23,4%)
2005 101 041 635 (0,6%) -1 639 25,9 4,14 140 23 396 (23,2%)
2000 98 082 491 (0,5%) -1 626 25,3 4,25 136 22 571 (23,0%)
1995 96 076 243 (0,3%) -1 740 25,0 4,45 133 21 967 (22,9%)
1990 95 153 224 (0,2%) -2 216 24,1 4,64 132 21 604 (22,7%)
1985 93 953 111 (0,1%) -2 180 23,3 5,13 130 20 921 (22,3%)
1980 93 007 707 (0,8%) -2 508 23,6 5,55 129 19 675 (21,2%)
1975 88 348 739 (0,8%) -1 578 22,5 5,43 123 17 967 (20,3%)
1970 84 369 1 492 (1,8%) -1 527 21,4 5,94 117 17 032 (20,2%)
1965 74 362 2 605 (3,5%) -629 21,8 6,97 103 14 500 (19,5%)
1960 61 601 2 144 (3,4%) 21 22,3 7,36 86 10 812 (17,6%)

W roku 2019 liczba ludności w Tonga wynosiła 110 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,3 lat do 27,2 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 22 571 (23,0%) w 2000 roku do 27 000 (24,2%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Tonga uległa zmianie z 129,2 na 151,4 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 111 000 1 000 (0,9%) -976 27,3 3,48 154 27 000 (24,2%)
2025 116 000 1 000 (0,9%) -976 28,1 3,30 161 29 000 (25,0%)
2030 121 000 1 000 (0,8%) -974 28,8 3,15 168 31 000 (26,0%)
2035 127 000 2 000 (1,6%) -974 29,4 3,01 176 34 000 (27,2%)
2040 132 000 1 000 (0,8%) -973 30,2 2,88 183 38 000 (28,7%)
2045 136 000 0 (0,0%) -973 31,0 2,77 189 41 000 (30,3%)
2050 140 000 1 000 (0,7%) -973 32,0 2,67 194 45 000 (31,9%)

Całkowita populacja Tonga w 2020 roku wyniesie 111 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 140 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 77,8 lat (75,0 lat dla mężczyzn, i 80,6 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 194,3 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Tonga w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,91% (1 000 mieszkańców, włączając 648 zgonów). Struktura społeczna Tonga wskazuje na podział 55 000 kobiet oraz 56 000 mężczyzn, co daje średnio 1 018 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 45,6% ludności (50 638) poniżej dwudziestego roku życia, 48,4% ludności (53 757) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 5,9% osób (6 494) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Tuvalu
Liczba ludności: 11 000