Oceania liczba ludności 44 489 814 (na żywo)

Liczba ludności Oceani w 2023 urośnie o 537 000 i osiągnie 44 522 000 ludzi w 2024 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 150 645 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację.

Obecna populacja 44 489 814 populacja na dzień (sobota 9 grudnia 2023)
Średnia wieku 36,1 lat
Liczba ludności Oceani od 1960 do 2023 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2023 43 988 000 537 000 (1,2%) 150 645 36,1 31 011 800 (70,5%)
2022 43 451 000 543 000 (1,3%) 150 645 35,9 30 622 700 (70,5%)
2021 42 908 000 546 000 (1,3%) 150 645 35,8 30 226 500 (70,4%)
2020 42 362 000 550 000 (1,3%) 150 645 35,7 29 834 300 (70,4%)
2019 0 0 (0,0%) 173 829 35,6 29 439 200 (70,4%)
2018 0 0 (0,0%) 173 829 35,4 29 034 000 (70,4%)
2017 0 0 (0,0%) 173 829 35,3 28 629 900 (70,4%)
2016 0 0 (0,0%) 173 829 35,2 28 225 013 (70,3%)
2015 39 486 658 616 665 (1,6%) 173 829 35,1 27 756 772 (70,3%)
2010 36 492 110 583 730 (1,6%) 184 999 34,5 25 600 197 (70,2%)
2005 33 683 225 494 995 (1,5%) 219 861 33,9 23 616 188 (70,1%)
2000 31 279 575 425 500 (1,4%) 119 617 33,1 21 936 910 (70,1%)
1995 29 145 340 437 805 (1,5%) 66 192 32,4 20 466 363 (70,2%)
1990 26 991 701 427 296 (1,6%) 80 050 31,6 18 986 987 (70,3%)
1985 24 899 394 378 489 (1,5%) 110 076 31,0 17 544 789 (70,5%)
1980 22 975 312 313 749 (1,4%) 80 552 30,3 16 342 163 (71,1%)
1975 21 536 337 339 666 (1,6%) 22 091 29,7 15 450 692 (71,7%)
1970 19 344 110 385 693 (2,0%) 61 372 29,3 13 695 370 (70,8%)
1965 17 561 762 352 311 (2,0%) 157 623 29,4 12 103 335 (68,9%)
1960 15 778 629 330 994 (2,1%) 87 462 29,6 10 564 427 (67,0%)

W roku 2022 liczba ludności w Oceani wynosiła 43 451 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 29,6 lat do 35,9 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 21 936 910 (70,1%) w 2000 roku do 31 011 800 (70,5%) w roku bieżącym.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 150 645 35,7 29 834 300 (70,4%)
2025 45 054 000 532 000 (1,2%) 151 746 36,4 31 788 100 (70,6%)
2030 47 637 000 503 000 (1,1%) 152 246 37,1 33 697 900 (70,7%)
2035 50 085 000 483 000 (1,0%) 152 247 37,7 35 561 500 (71,0%)
2040 52 438 000 465 000 (0,9%) 152 249 38,3 37 444 000 (71,4%)
2045 54 729 000 454 000 (0,8%) 152 248 38,8 39 357 000 (71,9%)
2050 56 947 000 437 000 (0,8%) 152 248 39,3 41 302 000 (72,5%)

Demografia Oceani w roku 2022

Struktura społeczna Oceani wskazuje na podział 21 878 000 kobiet oraz 21 896 000 mężczyzn, co daje średnio 1 001 mężczyzn na 1000 kobiet.