Azja liczba ludności 4 599 593 910 (na żywo)

Liczba ludności Azji w 2020 urośnie o 37 535 000 i osiągnie 4 605 989 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 1 462 750 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację.

Obecna populacja 4 599 593 910 populacja na dzień (wtorek 27 października 2020)
Średnia wieku 33,7 lat
Liczba ludności Azji od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 4 569 517 000 37 535 000 (0,8%) -1 462 750 33,7 2 328 731 000 (51,0%)
2019 0 0 (0,0%) -1 582 652 33,4 2 283 687 000 (50,4%)
2018 0 0 (0,0%) -1 582 652 33,2 2 237 852 000 (49,8%)
2017 0 0 (0,0%) -1 582 652 32,9 2 191 235 000 (49,2%)
2016 0 0 (0,0%) -1 582 652 32,7 2 143 826 815 (48,6%)
2015 4 368 715 913 44 085 328 (1,0%) -1 582 652 32,4 2 094 521 336 (47,9%)
2010 4 146 739 073 44 997 634 (1,1%) -1 130 906 31,2 1 846 647 117 (44,5%)
2005 3 919 419 266 46 227 964 (1,2%) -2 104 997 30,0 1 604 502 554 (40,9%)
2000 3 683 448 502 49 378 568 (1,3%) -1 571 066 28,8 1 374 681 214 (37,3%)
1995 3 427 925 174 54 247 317 (1,6%) -1 160 299 27,6 1 187 751 088 (34,6%)
1990 3 159 463 136 58 705 443 (1,9%) -1 408 159 26,6 1 014 671 204 (32,1%)
1985 2 870 929 888 53 887 093 (1,9%) -417 806 26,1 849 869 789 (29,6%)
1980 2 608 039 277 48 639 794 (1,9%) -95 213 25,4 703 709 076 (27,0%)
1975 2 370 098 750 49 268 693 (2,1%) -225 317 24,7 590 106 249 (24,9%)
1970 2 113 594 300 51 781 640 (2,5%) -293 291 24,4 499 408 706 (23,6%)
1965 1 870 170 240 42 786 345 (2,3%) 25 561 24,5 427 129 702 (22,8%)
1960 1 698 074 100 17 858 746 (1,0%) -102 760 24,9 357 080 964 (21,0%)

W roku 2019 liczba ludności w Azji wynosiła 4 531 982 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 24,9 lat do 33,4 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 1 374 681 214 (37,3%) w 2000 roku do 2 328 731 000 (51,0%) w roku bieżącym.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 4 569 517 000 37 535 000 (0,8%) -1 462 750 33,7 2 328 731 000 (51,0%)
2025 4 741 031 000 32 087 000 (0,7%) -1 583 848 34,9 2 541 758 000 (53,6%)
2030 4 884 842 000 26 619 000 (0,5%) -1 576 505 36,2 2 733 857 000 (56,0%)
2035 5 002 150 000 21 331 000 (0,4%) -1 583 512 37,3 2 904 401 000 (58,1%)
2040 5 093 884 000 16 431 000 (0,3%) -1 583 897 38,4 3 055 169 000 (60,0%)
2045 5 160 852 000 11 238 000 (0,2%) -1 583 489 39,4 3 194 857 000 (61,9%)
2050 5 200 014 000 5 360 000 (0,1%) -1 583 489 40,3 3 319 496 000 (63,8%)

Całkowita populacja Azji w 2020 roku wyniesie 4 569 517 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 5 200 014 000 ludzi w roku 2050.

Demografia Azji w roku 2019

Struktura społeczna Azji wskazuje na podział 2 231 777 000 kobiet oraz 2 337 743 000 mężczyzn, co daje średnio 1 048 mężczyzn na 1000 kobiet.