Azja liczba ludności 4 591 699 970 (na żywo)

Liczba ludności Azji w 2020 urośnie o 37 535 000 i osiągnie 4 605 989 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 1 462 750 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację.

Obecna populacja 4 591 699 970 populacja na dzień (niedziela 9 sierpnia 2020)
Średnia wieku 33,7 lat
Liczba ludności Azji od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 4 569 517 000 37 535 000 (0,8%) -1 462 750 33,7 2 328 731 000 (51,0%)
2019 0 0 (0,0%) -1 582 652 33,4 2 283 687 000 (50,4%)
2018 0 0 (0,0%) -1 582 652 33,2 2 237 852 000 (49,8%)
2017 0 0 (0,0%) -1 582 652 32,9 2 191 235 000 (49,2%)
2016 0 0 (0,0%) -1 582 652 32,7 2 143 826 815 (48,6%)
2015 4 368 715 913 44 085 328 (1,0%) -1 582 652 32,4 2 094 521 336 (47,9%)
2010 4 146 739 073 44 997 634 (1,1%) -1 130 906 31,2 1 846 647 117 (44,5%)
2005 3 919 419 266 46 227 964 (1,2%) -2 104 997 30,0 1 604 502 554 (40,9%)
2000 3 683 448 502 49 378 568 (1,3%) -1 571 066 28,8 1 374 681 214 (37,3%)
1995 3 427 925 174 54 247 317 (1,6%) -1 160 299 27,6 1 187 751 088 (34,6%)
1990 3 159 463 136 58 705 443 (1,9%) -1 408 159 26,6 1 014 671 204 (32,1%)
1985 2 870 929 888 53 887 093 (1,9%) -417 806 26,1 849 869 789 (29,6%)
1980 2 608 039 277 48 639 794 (1,9%) -95 213 25,4 703 709 076 (27,0%)
1975 2 370 098 750 49 268 693 (2,1%) -225 317 24,7 590 106 249 (24,9%)
1970 2 113 594 300 51 781 640 (2,5%) -293 291 24,4 499 408 706 (23,6%)
1965 1 870 170 240 42 786 345 (2,3%) 25 561 24,5 427 129 702 (22,8%)
1960 1 698 074 100 17 858 746 (1,0%) -102 760 24,9 357 080 964 (21,0%)

W roku 2019 liczba ludności w Azji wynosiła 4 531 982 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 24,9 lat do 33,4 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 1 374 681 214 (37,3%) w 2000 roku do 2 328 731 000 (51,0%) w roku bieżącym.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 4 569 517 000 37 535 000 (0,8%) -1 462 750 33,7 2 328 731 000 (51,0%)
2025 4 741 031 000 32 087 000 (0,7%) -1 583 848 34,9 2 541 758 000 (53,6%)
2030 4 884 842 000 26 619 000 (0,5%) -1 576 505 36,2 2 733 857 000 (56,0%)
2035 5 002 150 000 21 331 000 (0,4%) -1 583 512 37,3 2 904 401 000 (58,1%)
2040 5 093 884 000 16 431 000 (0,3%) -1 583 897 38,4 3 055 169 000 (60,0%)
2045 5 160 852 000 11 238 000 (0,2%) -1 583 489 39,4 3 194 857 000 (61,9%)
2050 5 200 014 000 5 360 000 (0,1%) -1 583 489 40,3 3 319 496 000 (63,8%)

Całkowita populacja Azji w 2020 roku wyniesie 4 569 517 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 5 200 014 000 ludzi w roku 2050.

Demografia Azji w roku 2019

Struktura społeczna Azji wskazuje na podział 2 231 777 000 kobiet oraz 2 337 743 000 mężczyzn, co daje średnio 1 048 mężczyzn na 1000 kobiet.