Armenia liczba ludności 2 937 482 (na żywo)

Populacja Armenii w 2023 zmaleje o 1 000 i osiągnie 2 937 000 ludzi w 2024 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 4 998 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Armenii uległa zmianie z 108,9 na 103,3 w 2021 roku.

Obecna populacja 2 937 482 populacja na dzień (środa 4 października 2023)
Średnia wieku 38,1 lat
Gęstość zaludnienia 103,2 na km2
Liczba ludności Armenii od 1960 do 2023 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2023 2 939 000 -1 000 (0,0%) -4 998 38,1 103 1 835 000 (62,4%)
2022 2 940 000 0 (0,0%) -4 998 37,9 103 1 834 000 (62,4%)
2021 2 940 000 1 000 (0,0%) -4 998 37,6 103 1 833 000 (62,3%)
2020 2 939 000 2 000 (0,1%) -4 998 37,4 1,59 103 1 832 000 (62,3%)
2019 0 0 (0,0%) -4 998 37,1 1,59 103 1 831 000 (62,4%)
2018 0 0 (0,0%) -4 998 36,9 1,60 103 1 831 000 (62,4%)
2017 0 0 (0,0%) -4 998 36,7 1,61 103 1 831 000 (62,5%)
2016 0 0 (0,0%) -4 998 36,5 1,62 103 1 829 706 (62,6%)
2015 2 916 950 10 730 (0,4%) -4 998 36,3 1,62 102 1 828 140 (62,7%)
2010 2 877 311 -11 273 (-0,4%) -6 107 35,6 1,69 101 1 829 394 (63,6%)
2005 2 981 259 -19 353 (-0,7%) -36 672 34,4 1,68 105 1 913 491 (64,2%)
2000 3 069 588 -19 429 (-0,6%) -32 104 32,9 1,65 108 1 984 980 (64,7%)
1995 3 217 342 -66 318 (-2,1%) -44 775 31,2 2,06 113 2 125 280 (66,1%)
1990 3 538 165 1 696 (0,1%) -99 258 29,5 2,54 124 2 385 466 (67,4%)
1985 3 335 935 50 340 (1,5%) -13 506 28,8 2,56 117 2 238 079 (67,1%)
1980 3 099 751 50 646 (1,6%) -10 246 27,9 2,51 109 2 047 386 (66,1%)
1975 2 832 757 59 010 (2,1%) 3 443 26,9 2,79 99 1 801 945 (63,6%)
1970 2 525 065 62 140 (2,5%) 17 281 26,0 3,20 89 1 511 605 (59,9%)
1965 2 211 316 66 318 (3,0%) 20 680 25,3 3,95 78 1 229 978 (55,6%)
1960 1 874 120 67 371 (3,5%) 14 067 26,0 4,79 66 960 955 (51,3%)

W roku 2022 liczba ludności w Armenii wynosiła 2 940 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 26,0 lat do 37,9 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 1 984 980 (64,7%) w 2000 roku do 1 835 000 (62,4%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Armenii uległa zmianie z 108,9 na 103,3 w 2021 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -4 998 37,4 1,59 103 1 832 000 (62,3%)
2025 2 934 000 -3 000 (-0,1%) -4 998 38,6 1,58 103 1 837 000 (62,6%)
2030 2 907 000 -7 000 (-0,2%) -4 998 40,1 1,60 102 1 846 000 (63,5%)
2035 2 866 000 -9 000 (-0,3%) -4 998 41,5 1,61 101 1 860 000 (64,9%)
2040 2 818 000 -10 000 (-0,4%) -4 998 42,7 1,63 99 1 882 000 (66,8%)
2045 2 765 000 -11 000 (-0,4%) -4 998 43,7 1,65 97 1 898 000 (68,7%)
2050 2 700 000 -14 000 (-0,5%) -4 998 44,6 1,67 95 1 903 000 (70,5%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 79,8 lat (77,3 lat dla mężczyzn, i 82,5 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 94,8 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Armenii w roku 2022

Struktura społeczna Armenii wskazuje na podział 1 556 000 kobiet oraz 1 383 000 mężczyzn, co daje średnio 889 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 25,7% ludności (755 029) poniżej dwudziestego roku życia, 60,4% ludności (1 776 332) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 13,8% osób (404 406) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Azerbejdżan
Liczba ludności:10 368 000
Bahrajn
Liczba ludności:1 808 000
Cypr
Liczba ludności:1 232 000
Gruzja
Liczba ludności:3 664 000
Irak
Liczba ludności:44 875 000
Izrael
Liczba ludności:9 480 000
Jordania
Liczba ludności:10 474 000
Kuwejt
Liczba ludności:4 484 000