Armenia liczba ludności 2 939 534 (na żywo)

Liczba ludności Armenii w 2020 urośnie o 2 000 i osiągnie 2 940 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 4 998 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Armenii wynosi 35 277 rocznie, liczba zgonów to 28 538 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,23 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Armenii uległa zmianie z 108,9 na 103,1 w 2018 roku.

Obecna populacja 2 939 534 populacja na dzień (poniedziałek 13 lipca 2020)
Średnia wieku 37,4 lat
Oczekiwana długość życia 75,0 lat
Gęstość zaludnienia 103,2 na km2
Liczba ludności Armenii od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 2 939 000 2 000 (0,1%) -4 998 37,4 1,59 103 1 832 000 (62,3%)
2019 0 0 (0,0%) -4 998 37,1 1,59 103 1 831 000 (62,4%)
2018 0 0 (0,0%) -4 998 36,9 1,60 103 1 831 000 (62,4%)
2017 0 0 (0,0%) -4 998 36,7 1,61 103 1 831 000 (62,5%)
2016 0 0 (0,0%) -4 998 36,5 1,62 103 1 829 706 (62,6%)
2015 2 916 950 10 730 (0,4%) -4 998 36,3 1,62 102 1 828 140 (62,7%)
2010 2 877 311 -11 273 (-0,4%) -6 107 35,6 1,69 101 1 829 394 (63,6%)
2005 2 981 259 -19 353 (-0,7%) -36 672 34,4 1,68 105 1 913 491 (64,2%)
2000 3 069 588 -19 429 (-0,6%) -32 104 32,9 1,65 108 1 984 980 (64,7%)
1995 3 217 342 -66 318 (-2,1%) -44 775 31,2 2,06 113 2 125 280 (66,1%)
1990 3 538 165 1 696 (0,1%) -99 258 29,5 2,54 124 2 385 466 (67,4%)
1985 3 335 935 50 340 (1,5%) -13 506 28,8 2,56 117 2 238 079 (67,1%)
1980 3 099 751 50 646 (1,6%) -10 246 27,9 2,51 109 2 047 386 (66,1%)
1975 2 832 757 59 010 (2,1%) 3 443 26,9 2,79 99 1 801 945 (63,6%)
1970 2 525 065 62 140 (2,5%) 17 281 26,0 3,20 89 1 511 605 (59,9%)
1965 2 211 316 66 318 (3,0%) 20 680 25,3 3,95 78 1 229 978 (55,6%)
1960 1 874 120 67 371 (3,5%) 14 067 26,0 4,79 66 960 955 (51,3%)

W roku 2019 liczba ludności w Armenii wynosiła 2 937 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 26,0 lat do 37,1 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 1 984 980 (64,7%) w 2000 roku do 1 832 000 (62,3%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Armenii uległa zmianie z 108,9 na 103,1 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 2 939 000 2 000 (0,1%) -4 998 37,4 1,59 103 1 832 000 (62,3%)
2025 2 934 000 -3 000 (-0,1%) -4 998 38,6 1,58 103 1 837 000 (62,6%)
2030 2 907 000 -7 000 (-0,2%) -4 998 40,1 1,60 102 1 846 000 (63,5%)
2035 2 866 000 -9 000 (-0,3%) -4 998 41,5 1,61 101 1 860 000 (64,9%)
2040 2 818 000 -10 000 (-0,4%) -4 998 42,7 1,63 99 1 882 000 (66,8%)
2045 2 765 000 -11 000 (-0,4%) -4 998 43,7 1,65 97 1 898 000 (68,7%)
2050 2 700 000 -14 000 (-0,5%) -4 998 44,6 1,67 95 1 903 000 (70,5%)

Całkowita populacja Armenii w 2020 roku wyniesie 2 939 000 ludzi i może zmaleć do 2 700 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 79,8 lat (77,3 lat dla mężczyzn, i 82,5 lat dla kobiet). Nastąpi zmniejszenie gęstosci zaludnienia do 94,8 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Armenii w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,07% (3 000 mieszkańców, włączając 28 470 zgonów). Struktura społeczna Armenii wskazuje na podział 1 556 000 kobiet oraz 1 383 000 mężczyzn, co daje średnio 889 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 25,8% ludności (759 144) poniżej dwudziestego roku życia, 62,1% ludności (1 825 413) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 12,1% osób (354 150) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Azerbejdżan
Liczba ludności: 10 145 000
Bahrajn
Liczba ludności: 1 698 000
Cypr
Liczba ludności: 1 207 000
Gruzja
Liczba ludności: 3 695 000
Irak
Liczba ludności: 41 503 000
Izrael
Liczba ludności: 9 083 000
Jordania
Liczba ludności: 10 209 000
Kuwejt
Liczba ludności: 4 303 000