Armenia liczba ludności 2 939 929 (na żywo)

Liczba ludności Armenii w 2022 urośnie o 0 i osiągnie 2 939 000 ludzi w 2023 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 4 998 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Armenii uległa zmianie z 108,9 na 103,2 w 2020 roku.

Obecna populacja 2 939 929 populacja na dzień (środa 26 stycznia 2022)
Średnia wieku 37,9 lat
Gęstość zaludnienia 103,3 na km2
Liczba ludności Armenii od 1960 do 2022 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2022 2 940 000 0 (0,0%) -4 998 37,9 103 1 834 000 (62,4%)
2021 2 940 000 1 000 (0,0%) -4 998 37,6 103 1 833 000 (62,3%)
2020 2 939 000 2 000 (0,1%) -4 998 37,4 1,59 103 1 832 000 (62,3%)
2019 0 0 (0,0%) -4 998 37,1 1,59 103 1 831 000 (62,4%)
2018 0 0 (0,0%) -4 998 36,9 1,60 103 1 831 000 (62,4%)
2017 0 0 (0,0%) -4 998 36,7 1,61 103 1 831 000 (62,5%)
2016 0 0 (0,0%) -4 998 36,5 1,62 103 1 829 706 (62,6%)
2015 2 916 950 10 730 (0,4%) -4 998 36,3 1,62 102 1 828 140 (62,7%)
2010 2 877 311 -11 273 (-0,4%) -6 107 35,6 1,69 101 1 829 394 (63,6%)
2005 2 981 259 -19 353 (-0,7%) -36 672 34,4 1,68 105 1 913 491 (64,2%)
2000 3 069 588 -19 429 (-0,6%) -32 104 32,9 1,65 108 1 984 980 (64,7%)
1995 3 217 342 -66 318 (-2,1%) -44 775 31,2 2,06 113 2 125 280 (66,1%)
1990 3 538 165 1 696 (0,1%) -99 258 29,5 2,54 124 2 385 466 (67,4%)
1985 3 335 935 50 340 (1,5%) -13 506 28,8 2,56 117 2 238 079 (67,1%)
1980 3 099 751 50 646 (1,6%) -10 246 27,9 2,51 109 2 047 386 (66,1%)
1975 2 832 757 59 010 (2,1%) 3 443 26,9 2,79 99 1 801 945 (63,6%)
1970 2 525 065 62 140 (2,5%) 17 281 26,0 3,20 89 1 511 605 (59,9%)
1965 2 211 316 66 318 (3,0%) 20 680 25,3 3,95 78 1 229 978 (55,6%)
1960 1 874 120 67 371 (3,5%) 14 067 26,0 4,79 66 960 955 (51,3%)

W roku 2021 liczba ludności w Armenii wynosiła 2 940 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 26,0 lat do 37,6 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 1 984 980 (64,7%) w 2000 roku do 1 834 000 (62,4%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Armenii uległa zmianie z 108,9 na 103,2 w 2020 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -4 998 37,4 1,59 103 1 832 000 (62,3%)
2025 2 934 000 -3 000 (-0,1%) -4 998 38,6 1,58 103 1 837 000 (62,6%)
2030 2 907 000 -7 000 (-0,2%) -4 998 40,1 1,60 102 1 846 000 (63,5%)
2035 2 866 000 -9 000 (-0,3%) -4 998 41,5 1,61 101 1 860 000 (64,9%)
2040 2 818 000 -10 000 (-0,4%) -4 998 42,7 1,63 99 1 882 000 (66,8%)
2045 2 765 000 -11 000 (-0,4%) -4 998 43,7 1,65 97 1 898 000 (68,7%)
2050 2 700 000 -14 000 (-0,5%) -4 998 44,6 1,67 95 1 903 000 (70,5%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 79,8 lat (77,3 lat dla mężczyzn, i 82,5 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 94,8 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Armenii w roku 2021

Struktura społeczna Armenii wskazuje na podział 1 556 000 kobiet oraz 1 384 000 mężczyzn, co daje średnio 890 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 25,8% ludności (757 344) poniżej dwudziestego roku życia, 61,1% ludności (1 796 928) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 13,2% osób (386 610) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Azerbejdżan
Liczba ludności: 10 299 000
Bahrajn
Liczba ludności: 1 780 000
Cypr
Liczba ludności: 1 224 000
Gruzja
Liczba ludności: 3 675 000
Irak
Liczba ludności: 43 736 000
Izrael
Liczba ludności: 9 348 000
Jordania
Liczba ludności: 10 405 000
Kuwejt
Liczba ludności: 4 422 000