Europa liczba ludności 743 248 668 (na żywo)

Populacja Europy w 2021 zmaleje o 174 000 i osiągnie 743 180 000 ludzi w 2022 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 855 789 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację.

Obecna populacja 743 248 668 populacja na dzień (sobota 18 września 2021)
Średnia wieku 42,5 lat
Liczba ludności Europy od 1960 do 2021 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2021 743 421 000 -174 000 (0,0%) 855 789 42,5 557 899 600 (75,0%)
2020 743 595 000 -88 000 (0,0%) 855 789 42,3 556 402 500 (74,8%)
2019 0 0 (0,0%) 1 057 463 42,2 554 863 500 (74,6%)
2018 0 0 (0,0%) 1 057 463 42,0 553 271 500 (74,4%)
2017 0 0 (0,0%) 1 057 463 41,9 551 632 400 (74,2%)
2016 0 0 (0,0%) 1 057 463 41,7 549 951 057 (74,0%)
2015 741 369 087 1 787 796 (0,2%) 1 057 463 41,5 546 952 662 (73,8%)
2010 735 240 259 1 029 144 (0,1%) 810 936 40,6 535 325 015 (72,8%)
2005 728 723 121 1 021 279 (0,1%) 1 757 809 39,7 523 405 108 (71,8%)
2000 726 053 314 -497 132 (-0,1%) 1 706 080 38,6 515 416 422 (71,0%)
1995 726 533 795 414 173 (0,1%) 741 023 37,5 512 803 491 (70,6%)
1990 720 880 671 2 431 366 (0,3%) 1 045 890 36,6 505 042 656 (70,1%)
1985 706 961 861 2 680 961 (0,4%) 530 697 35,9 487 117 459 (68,9%)
1980 693 444 730 3 385 258 (0,5%) 312 693 35,2 468 271 927 (67,5%)
1975 676 615 017 3 724 621 (0,6%) 389 085 34,5 442 990 198 (65,5%)
1970 656 718 125 3 750 285 (0,6%) 418 412 33,8 414 165 995 (63,1%)
1965 634 844 688 5 787 353 (0,9%) -87 053 33,1 382 570 583 (60,3%)
1960 605 006 708 5 852 520 (1,0%) 45 510 32,6 346 511 650 (57,3%)

W roku 2020 liczba ludności w Europie wynosiła 743 595 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 32,6 lat do 42,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 515 416 422 (71,0%) w 2000 roku do 557 899 600 (75,0%) w roku bieżącym.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 855 789 42,3 556 402 500 (74,8%)
2025 741 990 000 -486 000 (-0,1%) 909 864 43,2 563 579 800 (76,0%)
2030 737 814 000 -1 078 000 (-0,2%) 910 865 44,0 569 319 200 (77,2%)
2035 731 160 000 -1 449 000 (-0,2%) 910 865 44,8 573 456 700 (78,4%)
2040 723 735 000 -1 487 000 (-0,2%) 910 865 45,3 576 880 300 (79,7%)
2045 716 277 000 -1 509 000 (-0,2%) 910 864 45,7 579 701 800 (80,9%)
2050 708 423 000 -1 672 000 (-0,2%) 910 864 45,9 581 592 400 (82,1%)

Demografia Europy w roku 2020

Struktura społeczna Europy wskazuje na podział 383 583 000 kobiet oraz 359 480 000 mężczyzn, co daje średnio 937 mężczyzn na 1000 kobiet.