Europa liczba ludności 743 199 148 (na żywo)

Populacja Europy w 2021 zmaleje o 174 000 i osiągnie 743 180 000 ludzi w 2022 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 855 789 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację.

Obecna populacja 743 199 148 populacja na dzień (czwartek 2 grudnia 2021)
Średnia wieku 42,5 lat
Liczba ludności Europy od 1960 do 2021 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2021 743 421 000 -174 000 (0,0%) 855 789 42,5 557 899 600 (75,0%)
2020 743 595 000 -88 000 (0,0%) 855 789 42,3 556 402 500 (74,8%)
2019 0 0 (0,0%) 1 057 463 42,2 554 863 500 (74,6%)
2018 0 0 (0,0%) 1 057 463 42,0 553 271 500 (74,4%)
2017 0 0 (0,0%) 1 057 463 41,9 551 632 400 (74,2%)
2016 0 0 (0,0%) 1 057 463 41,7 549 951 057 (74,0%)
2015 741 369 087 1 787 796 (0,2%) 1 057 463 41,5 546 952 662 (73,8%)
2010 735 240 259 1 029 144 (0,1%) 810 936 40,6 535 325 015 (72,8%)
2005 728 723 121 1 021 279 (0,1%) 1 757 809 39,7 523 405 108 (71,8%)
2000 726 053 314 -497 132 (-0,1%) 1 706 080 38,6 515 416 422 (71,0%)
1995 726 533 795 414 173 (0,1%) 741 023 37,5 512 803 491 (70,6%)
1990 720 880 671 2 431 366 (0,3%) 1 045 890 36,6 505 042 656 (70,1%)
1985 706 961 861 2 680 961 (0,4%) 530 697 35,9 487 117 459 (68,9%)
1980 693 444 730 3 385 258 (0,5%) 312 693 35,2 468 271 927 (67,5%)
1975 676 615 017 3 724 621 (0,6%) 389 085 34,5 442 990 198 (65,5%)
1970 656 718 125 3 750 285 (0,6%) 418 412 33,8 414 165 995 (63,1%)
1965 634 844 688 5 787 353 (0,9%) -87 053 33,1 382 570 583 (60,3%)
1960 605 006 708 5 852 520 (1,0%) 45 510 32,6 346 511 650 (57,3%)

W roku 2020 liczba ludności w Europie wynosiła 743 595 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 32,6 lat do 42,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 515 416 422 (71,0%) w 2000 roku do 557 899 600 (75,0%) w roku bieżącym.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 855 789 42,3 556 402 500 (74,8%)
2025 741 990 000 -486 000 (-0,1%) 909 864 43,2 563 579 800 (76,0%)
2030 737 814 000 -1 078 000 (-0,2%) 910 865 44,0 569 319 200 (77,2%)
2035 731 160 000 -1 449 000 (-0,2%) 910 865 44,8 573 456 700 (78,4%)
2040 723 735 000 -1 487 000 (-0,2%) 910 865 45,3 576 880 300 (79,7%)
2045 716 277 000 -1 509 000 (-0,2%) 910 864 45,7 579 701 800 (80,9%)
2050 708 423 000 -1 672 000 (-0,2%) 910 864 45,9 581 592 400 (82,1%)

Demografia Europy w roku 2020

Struktura społeczna Europy wskazuje na podział 383 583 000 kobiet oraz 359 480 000 mężczyzn, co daje średnio 937 mężczyzn na 1000 kobiet.