Norwegia liczba ludności 5 549 118 (na żywo)

Liczba ludności Norwegii w 2022 urośnie o 44 000 i osiągnie 5 576 000 ludzi w 2023 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 28 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Norwegii uległa zmianie z 11,2 na 14,9 w 2020 roku.

Obecna populacja 5 549 118 populacja na dzień (niedziela 22 maja 2022)
Średnia wieku 40,4 lat
Gęstość zaludnienia 15,2 na km2
Liczba ludności Norwegii od 1960 do 2022 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2022 5 532 000 44 000 (0,8%) 28 000 40,4 15 4 547 000 (82,2%)
2021 5 488 000 46 000 (0,8%) 28 000 40,3 15 4 498 000 (82,0%)
2020 5 442 000 47 000 (0,9%) 28 000 40,2 1,83 15 4 448 000 (81,7%)
2019 0 0 (0,0%) 28 000 40,0 1,81 15 4 396 000 (81,5%)
2018 0 0 (0,0%) 28 000 39,9 1,80 15 4 341 000 (81,2%)
2017 0 0 (0,0%) 28 000 39,8 1,78 15 4 283 000 (81,0%)
2016 0 0 (0,0%) 28 000 39,7 1,77 14 4 224 753 (80,7%)
2015 5 188 607 51 375 (1,0%) 28 000 39,5 1,75 14 4 175 428 (80,5%)
2010 4 889 252 60 526 (1,2%) 44 363 39,0 1,95 13 3 867 496 (79,1%)
2005 4 623 291 31 381 (0,7%) 32 687 38,7 1,84 13 3 582 588 (77,5%)
2000 4 490 967 29 054 (0,7%) 13 480 38,2 1,85 12 3 416 773 (76,1%)
1995 4 359 184 22 571 (0,5%) 11 755 37,9 1,87 12 3 215 508 (73,8%)
1990 4 241 473 14 572 (0,3%) 9 381 37,7 1,93 12 3 051 994 (72,0%)
1985 4 152 516 12 417 (0,3%) 7 743 37,3 1,68 11 2 961 159 (71,3%)
1980 4 085 620 13 103 (0,3%) 4 961 36,5 1,72 11 2 882 201 (70,5%)
1975 4 007 313 22 055 (0,6%) 4 146 35,8 1,98 11 2 732 467 (68,2%)
1970 3 875 763 28 056 (0,7%) 3 174 35,4 2,50 11 2 534 594 (65,4%)
1965 3 723 168 28 829 (0,8%) 836 35,2 2,94 10 2 143 353 (57,6%)
1960 3 581 239 28 561 (0,8%) -455 34,8 2,85 10 1 787 755 (49,9%)

W roku 2021 liczba ludności w Norwegii wynosiła 5 488 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 34,8 lat do 40,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 3 416 773 (76,1%) w 2000 roku do 4 547 000 (82,2%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Norwegii uległa zmianie z 11,2 na 14,9 w 2020 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 28 000 40,2 1,83 15 4 448 000 (81,7%)
2025 5 662 000 43 000 (0,8%) 28 000 40,9 1,84 16 4 693 000 (82,9%)
2030 5 864 000 38 000 (0,7%) 28 000 41,6 1,84 16 4 920 000 (83,9%)
2035 6 043 000 35 000 (0,6%) 28 000 42,2 1,85 17 5 127 000 (84,8%)
2040 6 212 000 33 000 (0,5%) 28 000 42,7 1,85 18 5 322 000 (85,7%)
2045 6 373 000 32 000 (0,5%) 28 000 43,1 1,85 18 5 510 000 (86,5%)
2050 6 525 000 29 000 (0,4%) 28 000 43,5 1,85 19 5 691 000 (87,2%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 86,7 lat (85,4 lat dla mężczyzn, i 88,1 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 18,6 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Norwegii w roku 2021

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,80% (46 000 mieszkańców, włączając 42 197 zgonów). Struktura społeczna Norwegii wskazuje na podział 2 730 000 kobiet oraz 2 802 000 mężczyzn, co daje średnio 1 026 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 23,5% ludności (1 300 573) poniżej dwudziestego roku życia, 58,5% ludności (3 234 560) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 18,0% osób (995 207) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Szwecja
Liczba ludności: 10 325 000
Wielka Brytania
Liczba ludności: 67 829 000
Albania
Liczba ludności: 2 884 000
Andora
Liczba ludności: 77 000
Bośnia i Hercegowina
Liczba ludności: 3 484 000
Chorwacja
Liczba ludności: 4 074 000
Gibraltar
Liczba ludności: 35 000
Grecja
Liczba ludności: 10 601 000