Norwegia liczba ludności 5 439 682 (na żywo)

Liczba ludności Norwegii w 2019 urośnie o 52 000 i osiągnie 5 442 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 28 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Norwegii wynosi 64 067 rocznie, liczba zgonów to 41 882 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,41 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Norwegii uległa zmianie z 11,2 na 14,5 w 2017 roku.

Obecna populacja 5 439 682 populacja na dzień (piątek 13 grudnia 2019)
Średnia wieku 40,0 lat
Oczekiwana długość życia 82,6 lat
Gęstość zaludnienia 14,8 na km2
Liczba ludności Norwegii od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 5 395 000 52 000 (1,0%) 28 000 40,0 1,81 15 4 396 000 (81,5%)
2018 5 343 000 54 000 (1,0%) 28 000 39,9 1,80 15 4 341 000 (81,2%)
2017 5 289 000 56 071 (1,1%) 28 000 39,8 1,78 15 4 283 000 (81,0%)
2016 5 232 929 44 322 (0,9%) 28 000 39,7 1,77 14 4 224 753 (80,7%)
2015 5 188 607 51 375 (1,0%) 28 000 39,5 1,75 14 4 175 428 (80,5%)
2010 4 889 252 60 526 (1,2%) 44 363 39,0 1,95 13 3 867 496 (79,1%)
2005 4 623 291 31 381 (0,7%) 32 687 38,7 1,84 13 3 582 588 (77,5%)
2000 4 490 967 29 054 (0,7%) 13 480 38,2 1,85 12 3 416 773 (76,1%)
1995 4 359 184 22 571 (0,5%) 11 755 37,9 1,87 12 3 215 508 (73,8%)
1990 4 241 473 14 572 (0,3%) 9 381 37,7 1,93 12 3 051 994 (72,0%)
1985 4 152 516 12 417 (0,3%) 7 743 37,3 1,68 11 2 961 159 (71,3%)
1980 4 085 620 13 103 (0,3%) 4 961 36,5 1,72 11 2 882 201 (70,5%)
1975 4 007 313 22 055 (0,6%) 4 146 35,8 1,98 11 2 732 467 (68,2%)
1970 3 875 763 28 056 (0,7%) 3 174 35,4 2,50 11 2 534 594 (65,4%)
1965 3 723 168 28 829 (0,8%) 836 35,2 2,94 10 2 143 353 (57,6%)
1960 3 581 239 28 561 (0,8%) -455 34,8 2,85 10 1 787 755 (49,9%)

W roku 2018 liczba ludności w Norwegii wynosiła 5 343 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 34,8 lat do 39,9 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 3 416 773 (76,1%) w 2000 roku do 4 396 000 (81,5%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Norwegii uległa zmianie z 11,2 na 14,5 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 5 442 000 47 000 (0,9%) 28 000 40,2 1,83 15 4 448 000 (81,7%)
2025 5 662 000 43 000 (0,8%) 28 000 40,9 1,84 16 4 693 000 (82,9%)
2030 5 864 000 38 000 (0,7%) 28 000 41,6 1,84 16 4 920 000 (83,9%)
2035 6 043 000 35 000 (0,6%) 28 000 42,2 1,85 17 5 127 000 (84,8%)
2040 6 212 000 33 000 (0,5%) 28 000 42,7 1,85 18 5 322 000 (85,7%)
2045 6 373 000 32 000 (0,5%) 28 000 43,1 1,85 18 5 510 000 (86,5%)
2050 6 525 000 29 000 (0,4%) 28 000 43,5 1,85 19 5 691 000 (87,2%)

Całkowita populacja Norwegii w 2020 roku wyniesie 5 442 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 6 525 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 86,7 lat (85,4 lat dla mężczyzn, i 88,1 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 18,6 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Norwegii w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,97% (54 000 mieszkańców, włączając 41 157 zgonów). Struktura społeczna Norwegii wskazuje na podział 2 668 000 kobiet oraz 2 727 000 mężczyzn, co daje średnio 1 022 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 23,7% ludności (1 278 076) poniżej dwudziestego roku życia, 59,1% ludności (3 185 748) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 17,2% osób (927 940) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Szwajcaria
Liczba ludności: 10 111 000
Wielka Brytania
Liczba ludności: 66 763 000
Albania
Liczba ludności: 2 883 000
Andora
Liczba ludności: 77 000
Bośnia i Hercegowina
Liczba ludności: 3 502 000
Chorwacja
Liczba ludności: 4 123 000
Gibraltar
Liczba ludności: 35 000
Grecja
Liczba ludności: 10 682 000