Chorwacja liczba ludności 4 107 745 (na żywo)

Populacja Chorwacji w 2019 zmaleje o 16 000 i osiągnie 4 107 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 8 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Chorwacji wynosi 36 226 rocznie, liczba zgonów to 53 569 w roku. Od 1980 gęstość zaludnienia Chorwacji uległa zmianie z 82,1 na 74,9 w 2017 roku.

Obecna populacja 4 107 745 populacja na dzień (sobota 14 grudnia 2019)
Średnia wieku 43,2 lat
Oczekiwana długość życia 78,0 lat
Gęstość zaludnienia 74,0 na km2
Liczba ludności Chorwacji od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 4 123 000 -16 000 (-0,4%) -8 000 43,2 1,45 74 2 486 000 (60,3%)
2018 4 139 000 -16 000 (-0,4%) -8 000 43,0 1,45 74 2 482 000 (60,0%)
2017 4 155 000 -15 600 (-0,4%) -8 000 42,9 1,45 75 2 477 000 (59,6%)
2016 4 170 600 -33 004 (-0,8%) -8 000 42,6 1,46 75 2 472 499 (59,3%)
2015 4 203 604 -34 785 (-0,8%) -8 000 42,4 1,46 75 2 478 613 (59,0%)
2010 4 417 781 -11 297 (-0,3%) -6 554 41,5 1,55 79 2 541 859 (57,5%)
2005 4 442 000 3 000 (0,1%) -2 100 40,4 1,50 79 2 505 555 (56,4%)
2000 4 426 000 -128 000 (-2,9%) -516 39,1 1,39 79 2 460 281 (55,6%)
1995 4 669 000 19 000 (0,4%) -37 626 38,3 1,58 84 2 562 907 (54,9%)
1990 4 780 000 13 000 (0,3%) -28 716 36,9 1,63 85 2 583 064 (54,0%)
1985 4 701 000 21 000 (0,5%) 5 229 36,0 1,82 84 2 458 200 (52,3%)
1980 4 588 000 17 000 (0,4%) 10 874 35,4 1,89 82 2 296 799 (50,1%)
1975 4 514 000 17 000 (0,4%) 3 736 34,6 1,94 81 2 036 988 (45,1%)
1970 4 411 000 24 000 (0,5%) -3 681 33,7 1,98 79 1 773 046 (40,2%)
1965 4 287 000 27 320 (0,6%) -245 32,5 2,10 77 1 499 464 (35,0%)
1960 4 140 000 31 672 (0,8%) 371 31,7 2,29 75 1 248 376 (30,2%)

W roku 2018 liczba ludności w Chorwacji wynosiła 4 139 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 31,7 lat do 43,0 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 460 281 (55,6%) w 2000 roku do 2 486 000 (60,3%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Chorwacji uległa zmianie z 82,1 na 74,9 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 4 107 000 -16 000 (-0,4%) -4 000 43,4 1,44 74 2 491 000 (60,7%)
2025 4 025 000 -16 000 (-0,4%) -1 600 44,3 1,47 72 2 519 000 (62,6%)
2030 3 937 000 -18 000 (-0,5%) -400 45,3 1,51 70 2 545 000 (64,6%)
2035 3 836 000 -21 000 (-0,6%) -400 46,1 1,55 68 2 556 000 (66,6%)
2040 3 728 000 -22 000 (-0,6%) -400 46,7 1,58 66 2 557 000 (68,6%)
2045 3 621 000 -22 000 (-0,6%) -400 47,2 1,61 64 2 552 000 (70,5%)
2050 3 516 000 -21 000 (-0,6%) -400 47,6 1,64 62 2 541 000 (72,3%)

Całkowita populacja Chorwacji w 2020 roku wyniesie 4 107 000 ludzi i może zmaleć do 3 516 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 83,1 lat (81,1 lat dla mężczyzn, i 85,3 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 61,8 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Chorwacji w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na minus 0,39% (16 000 mieszkańców, włączając 53 792 zgonów). Struktura społeczna Chorwacji wskazuje na podział 2 134 000 kobiet oraz 1 989 000 mężczyzn, co daje średnio 932 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 19,8% ludności (815 117) poniżej dwudziestego roku życia, 59,8% ludności (2 464 317) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 20,5% osób (846 040) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Gibraltar
Liczba ludności: 35 000
Grecja
Liczba ludności: 10 682 000
Włochy
Liczba ludności: 60 482 000
Malta
Liczba ludności: 441 000
Czarnogóra
Liczba ludności: 622 000
Portugalia
Liczba ludności: 10 213 000
San Marino
Liczba ludności: 34 000
Serbia
Liczba ludności: 6 978 000