Grecja liczba ludności 10 643 904 (na żywo)

Populacja Grecji w 2020 zmaleje o 27 000 i osiągnie 10 628 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 9 999 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Grecji wynosi 80 115 rocznie, liczba zgonów to 117 375 w roku. Od 1980 gęstość zaludnienia Grecji uległa zmianie z 74,8 na 86,4 w 2018 roku.

Obecna populacja 10 643 904 populacja na dzień (piątek 29 maja 2020)
Średnia wieku 44,4 lat
Oczekiwana długość życia 81,9 lat
Gęstość zaludnienia 86,1 na km2
Liczba ludności Grecji od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 10 655 000 -27 000 (-0,3%) 9 999 44,4 1,30 86 8 476 000 (79,5%)
2019 0 0 (0,0%) 9 999 44,1 1,30 86 8 466 000 (79,3%)
2018 0 0 (0,0%) 9 999 43,9 1,30 86 8 451 000 (79,0%)
2017 0 0 (0,0%) 9 999 43,7 1,30 87 8 436 000 (78,6%)
2016 0 0 (0,0%) 9 999 43,4 1,30 84 8 417 814 (78,3%)
2015 10 820 883 -71 530 (-0,7%) 9 999 43,1 1,30 84 8 441 046 (78,0%)
2010 11 121 341 14 324 (0,1%) -32 360 41,7 1,48 86 8 484 693 (76,3%)
2005 10 987 314 32 173 (0,3%) 16 031 40,5 1,34 85 8 180 275 (74,5%)
2000 10 805 808 44 110 (0,4%) 22 717 39,4 1,25 84 7 857 551 (72,7%)
1995 10 562 153 49 231 (0,5%) 59 486 38,3 1,28 82 7 617 319 (72,1%)
1990 10 196 792 107 294 (1,1%) 92 927 37,3 1,39 79 7 287 341 (71,5%)
1985 9 934 300 38 499 (0,4%) 35 777 36,0 1,67 77 7 005 470 (70,5%)
1980 9 642 505 94 247 (1,0%) 20 048 35,2 2,23 75 6 686 402 (69,3%)
1975 9 046 541 84 519 (0,9%) 61 933 34,4 2,33 70 6 055 755 (66,9%)
1970 8 792 806 20 042 (0,2%) 4 154 33,7 2,40 68 5 646 740 (64,2%)
1965 8 550 333 39 904 (0,5%) -37 425 32,0 2,25 66 5 127 549 (60,0%)
1960 8 331 725 66 325 (0,8%) -51 580 31,0 2,23 64 4 660 434 (55,9%)

W roku 2019 liczba ludności w Grecji wynosiła 10 682 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 31,0 lat do 44,1 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 7 857 551 (72,7%) w 2000 roku do 8 476 000 (79,5%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Grecji uległa zmianie z 74,8 na 86,4 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 10 655 000 -27 000 (-0,3%) 9 999 44,4 1,30 86 8 476 000 (79,5%)
2025 10 519 000 -27 000 (-0,3%) 9 999 45,6 1,34 85 8 512 000 (80,9%)
2030 10 376 000 -30 000 (-0,3%) 9 999 46,9 1,40 84 8 522 000 (82,1%)
2035 10 217 000 -33 000 (-0,3%) 9 999 48,0 1,45 82 8 500 000 (83,2%)
2040 10 041 000 -38 000 (-0,4%) 9 999 48,9 1,50 81 8 447 000 (84,1%)
2045 9 828 000 -46 000 (-0,5%) 9 999 49,6 1,54 80 8 355 000 (85,0%)
2050 9 567 000 -58 000 (-0,6%) 9 999 50,2 1,58 77 8 213 000 (85,8%)

Całkowita populacja Grecji w 2020 roku wyniesie 10 655 000 ludzi i może zmaleć do 9 567 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 86,2 lat (84,4 lat dla mężczyzn, i 88,1 lat dla kobiet). Nastąpi zmniejszenie gęstosci zaludnienia do 77,4 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Grecji w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na minus 0,25% (23 000 mieszkańców, włączając 118 714 zgonów). Struktura społeczna Grecji wskazuje na podział 5 413 000 kobiet oraz 5 242 000 mężczyzn, co daje średnio 968 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 18,7% ludności (1 994 616) poniżej dwudziestego roku życia, 60,2% ludności (6 410 048) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 21,1% osób (2 251 402) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Włochy
Liczba ludności: 60 427 000
Malta
Liczba ludności: 443 000
Czarnogóra
Liczba ludności: 621 000
Portugalia
Liczba ludności: 10 178 000
San Marino
Liczba ludności: 34 000
Serbia
Liczba ludności: 6 951 000
Słowenia
Liczba ludności: 2 069 000
Hiszpania
Liczba ludności: 46 481 000