Malta liczba ludności 443 411 (na żywo)

Liczba ludności Malty w 2020 urośnie o 2 000 i osiągnie 444 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 800 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Malcie wynosi 4 407 rocznie, liczba zgonów to 4 064 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,08 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Malty uległa zmianie z 989,5 na 1 350,3 w 2018 roku.

Obecna populacja 443 411 populacja na dzień (piątek 29 maja 2020)
Średnia wieku 42,8 lat
Oczekiwana długość życia 81,4 lat
Gęstość zaludnienia 1 357,4 na km2
Liczba ludności Malty od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 443 000 2 000 (0,5%) 800 42,8 1,50 1 357 425 000 (95,9%)
2019 0 0 (0,0%) 900 42,4 1,48 1 354 423 000 (95,9%)
2018 0 0 (0,0%) 900 42,2 1,47 1 350 421 000 (95,8%)
2017 0 0 (0,0%) 900 42,1 1,45 1 346 419 000 (95,6%)
2016 0 0 (0,0%) 900 41,8 1,44 1 367 417 411 (95,5%)
2015 431 874 4 510 (1,0%) 900 41,5 1,42 1 350 412 038 (95,4%)
2010 414 508 2 031 (0,5%) 1 889 40,6 1,36 1 295 392 394 (94,7%)
2005 403 834 2 566 (0,6%) 1 326 38,6 1,38 1 262 378 170 (93,6%)
2000 390 087 2 509 (0,6%) 1 104 36,8 1,70 1 219 360 316 (92,4%)
1995 377 419 2 622 (0,7%) 1 276 35,6 1,81 1 179 343 247 (90,9%)
1990 354 170 3 448 (1,0%) 757 34,5 2,04 1 107 320 102 (90,4%)
1985 336 452 5 859 (1,7%) 232 33,6 1,95 1 051 302 228 (89,8%)
1980 316 645 3 303 (1,0%) 571 33,3 1,99 990 284 300 (89,8%)
1975 304 222 2 226 (0,7%) -969 32,6 2,27 951 273 015 (89,7%)
1970 302 650 -1 650 (-0,6%) -1 936 31,4 2,03 946 271 474 (89,7%)
1965 318 800 -2 450 (-0,8%) -2 520 29,3 2,52 996 286 362 (89,8%)
1960 326 550 -1 300 (-0,4%) -2 342 27,9 3,62 974 294 316 (90,1%)

W roku 2019 liczba ludności w Malcie wynosiła 441 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 27,9 lat do 42,4 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 360 316 (92,4%) w 2000 roku do 425 000 (95,9%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Malty uległa zmianie z 989,5 na 1 350,3 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 443 000 2 000 (0,5%) 800 42,8 1,50 1 357 425 000 (95,9%)
2025 448 000 1 000 (0,2%) 600 43,8 1,55 1 372 431 000 (96,3%)
2030 448 000 0 (0,0%) 400 44,7 1,59 1 375 433 000 (96,6%)
2035 444 000 -1 000 (-0,2%) 400 45,6 1,62 1 365 429 000 (96,7%)
2040 438 000 -1 000 (-0,2%) 400 46,4 1,65 1 347 425 000 (96,9%)
2045 432 000 -1 000 (-0,2%) 400 46,9 1,68 1 328 419 000 (97,0%)
2050 427 000 -1 000 (-0,2%) 400 47,5 1,70 1 310 415 000 (97,2%)

Całkowita populacja Malty w 2020 roku wyniesie 443 000 ludzi i może zmaleć do 427 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 85,9 lat (85,1 lat dla mężczyzn, i 86,7 lat dla kobiet). Nastąpi zmniejszenie gęstosci zaludnienia do 1 310,1 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Malty w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,45% (1 000 mieszkańców, włączając 3 830 zgonów). Struktura społeczna Malty wskazuje na podział 220 000 kobiet oraz 222 000 mężczyzn, co daje średnio 1 009 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 19,4% ludności (85 721) poniżej dwudziestego roku życia, 60,1% ludności (266 066) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 21,0% osób (92 986) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Czarnogóra
Liczba ludności: 621 000
Portugalia
Liczba ludności: 10 178 000
San Marino
Liczba ludności: 34 000
Serbia
Liczba ludności: 6 951 000
Słowenia
Liczba ludności: 2 069 000
Hiszpania
Liczba ludności: 46 481 000
Macedonia
Liczba ludności: 2 088 000
Austria
Liczba ludności: 8 841 000