Hiszpania liczba ludności 46 453 699 (na żywo)

Populacja Hiszpanii w 2021 zmaleje o 13 000 i osiągnie 46 448 000 ludzi w 2022 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 50 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Hiszpanii uległa zmianie z 75,1 na 93,1 w 2019 roku.

Obecna populacja 46 453 699 populacja na dzień (sobota 18 września 2021)
Średnia wieku 44,5 lat
Gęstość zaludnienia 93,1 na km2
Liczba ludności Hiszpanii od 1960 do 2021 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2021 46 468 000 -13 000 (0,0%) 50 000 44,5 93 37 590 000 (80,9%)
2020 46 481 000 -8 000 (0,0%) 50 000 44,2 1,42 93 37 501 000 (80,7%)
2019 0 0 (0,0%) 40 000 43,9 1,40 93 37 406 000 (80,5%)
2018 0 0 (0,0%) 40 000 43,7 1,38 93 37 294 000 (80,2%)
2017 0 0 (0,0%) 40 000 43,4 1,36 93 37 179 000 (80,0%)
2016 0 0 (0,0%) 40 000 43,2 1,34 93 37 063 208 (79,8%)
2015 46 447 697 -33 185 (-0,1%) 40 000 42,9 1,32 93 36 962 613 (79,6%)
2010 46 576 897 213 951 (0,5%) -114 000 41,4 1,37 93 36 535 850 (78,4%)
2005 43 653 155 731 260 (1,7%) 451 800 40,5 1,33 87 33 727 737 (77,3%)
2000 40 567 864 180 989 (0,5%) 567 648 39,6 1,22 81 30 937 864 (76,3%)
1995 39 724 050 174 942 (0,4%) 181 004 38,1 1,16 80 30 133 075 (75,9%)
1990 38 867 322 39 558 (0,1%) 63 854 36,5 1,36 78 29 286 916 (75,4%)
1985 38 469 512 139 148 (0,4%) -13 536 34,9 1,64 77 28 549 379 (74,2%)
1980 37 491 165 299 835 (0,8%) -8 658 33,6 2,22 75 27 289 444 (72,8%)
1975 35 757 900 384 565 (1,1%) 15 381 32,9 2,77 72 24 876 771 (69,6%)
1970 33 814 531 373 477 (1,1%) 19 398 32,5 2,84 68 22 330 440 (66,0%)
1965 31 954 292 345 097 (1,1%) -29 187 32,1 2,94 64 19 580 951 (61,3%)
1960 30 455 000 284 250 (0,9%) -38 761 31,7 2,86 61 17 227 480 (56,6%)

W roku 2020 liczba ludności w Hiszpanii wynosiła 46 481 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 31,7 lat do 44,2 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 30 937 864 (76,3%) w 2000 roku do 37 590 000 (80,9%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Hiszpanii uległa zmianie z 75,1 na 93,1 w 2019 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 50 000 44,2 1,42 93 37 501 000 (80,7%)
2025 46 363 000 -34 000 (-0,1%) 70 000 45,6 1,46 93 37 896 000 (81,7%)
2030 46 173 000 -31 000 (-0,1%) 70 000 46,9 1,50 93 38 208 000 (82,7%)
2035 46 022 000 -37 000 (-0,1%) 70 000 48,1 1,54 92 38 524 000 (83,7%)
2040 45 787 000 -57 000 (-0,1%) 70 000 49,0 1,57 91 38 736 000 (84,6%)
2045 45 395 000 -94 000 (-0,2%) 70 000 49,6 1,59 90 38 791 000 (85,5%)
2050 44 782 000 -146 000 (-0,3%) 70 000 50,1 1,62 89 38 631 000 (86,3%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 87,6 lat (84,9 lat dla mężczyzn, i 90,3 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 89,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Hiszpanii w roku 2020

Tempo wzrostu populacji szacujemy na minus 0,03% (8 000 mieszkańców, włączając 432 311 zgonów). Struktura społeczna Hiszpanii wskazuje na podział 23 665 000 kobiet oraz 22 803 000 mężczyzn, co daje średnio 964 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 19,2% ludności (8 898 622) poniżej dwudziestego roku życia, 60,1% ludności (27 904 034) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 20,8% osób (9 656 050) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Macedonia
Liczba ludności: 2 089 000
Austria
Liczba ludności: 8 864 000
Belgia
Liczba ludności: 11 631 000
Francja
Liczba ludności: 68 112 000
Niemcy
Liczba ludności: 82 186 000
Liechtenstein
Liczba ludności: 39 000
Luksemburg
Liczba ludności: 620 000
Monako
Liczba ludności: 39 000