Hiszpania liczba ludności 46 398 688 (na żywo)

Populacja Hiszpanii w 2023 zmaleje o 23 000 i osiągnie 46 397 000 ludzi w 2024 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 50 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Hiszpanii uległa zmianie z 75,1 na 93,1 w 2021 roku.

Obecna populacja 46 398 688 populacja na dzień (sobota 9 grudnia 2023)
Średnia wieku 45,0 lat
Gęstość zaludnienia 93,0 na km2
Liczba ludności Hiszpanii od 1960 do 2023 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2023 46 425 000 -23 000 (-0,1%) 50 000 45,0 93 37 753 000 (81,3%)
2022 46 448 000 -20 000 (0,0%) 50 000 44,7 93 37 673 000 (81,1%)
2021 46 468 000 -13 000 (0,0%) 50 000 44,5 93 37 590 000 (80,9%)
2020 46 481 000 -8 000 (0,0%) 50 000 44,2 1,42 93 37 501 000 (80,7%)
2019 0 0 (0,0%) 40 000 43,9 1,40 93 37 406 000 (80,5%)
2018 0 0 (0,0%) 40 000 43,7 1,38 93 37 294 000 (80,2%)
2017 0 0 (0,0%) 40 000 43,4 1,36 93 37 179 000 (80,0%)
2016 0 0 (0,0%) 40 000 43,2 1,34 93 37 063 208 (79,8%)
2015 46 447 697 -33 185 (-0,1%) 40 000 42,9 1,32 93 36 962 613 (79,6%)
2010 46 576 897 213 951 (0,5%) -114 000 41,4 1,37 93 36 535 850 (78,4%)
2005 43 653 155 731 260 (1,7%) 451 800 40,5 1,33 87 33 727 737 (77,3%)
2000 40 567 864 180 989 (0,5%) 567 648 39,6 1,22 81 30 937 864 (76,3%)
1995 39 724 050 174 942 (0,4%) 181 004 38,1 1,16 80 30 133 075 (75,9%)
1990 38 867 322 39 558 (0,1%) 63 854 36,5 1,36 78 29 286 916 (75,4%)
1985 38 469 512 139 148 (0,4%) -13 536 34,9 1,64 77 28 549 379 (74,2%)
1980 37 491 165 299 835 (0,8%) -8 658 33,6 2,22 75 27 289 444 (72,8%)
1975 35 757 900 384 565 (1,1%) 15 381 32,9 2,77 72 24 876 771 (69,6%)
1970 33 814 531 373 477 (1,1%) 19 398 32,5 2,84 68 22 330 440 (66,0%)
1965 31 954 292 345 097 (1,1%) -29 187 32,1 2,94 64 19 580 951 (61,3%)
1960 30 455 000 284 250 (0,9%) -38 761 31,7 2,86 61 17 227 480 (56,6%)

W roku 2022 liczba ludności w Hiszpanii wynosiła 46 448 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 31,7 lat do 44,7 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 30 937 864 (76,3%) w 2000 roku do 37 753 000 (81,3%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Hiszpanii uległa zmianie z 75,1 na 93,1 w 2021 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 50 000 44,2 1,42 93 37 501 000 (80,7%)
2025 46 363 000 -34 000 (-0,1%) 70 000 45,6 1,46 93 37 896 000 (81,7%)
2030 46 173 000 -31 000 (-0,1%) 70 000 46,9 1,50 93 38 208 000 (82,7%)
2035 46 022 000 -37 000 (-0,1%) 70 000 48,1 1,54 92 38 524 000 (83,7%)
2040 45 787 000 -57 000 (-0,1%) 70 000 49,0 1,57 91 38 736 000 (84,6%)
2045 45 395 000 -94 000 (-0,2%) 70 000 49,6 1,59 90 38 791 000 (85,5%)
2050 44 782 000 -146 000 (-0,3%) 70 000 50,1 1,62 89 38 631 000 (86,3%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 87,6 lat (84,9 lat dla mężczyzn, i 90,3 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 89,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Hiszpanii w roku 2022

Struktura społeczna Hiszpanii wskazuje na podział 23 648 000 kobiet oraz 22 777 000 mężczyzn, co daje średnio 963 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 18,8% ludności (8 727 900) poniżej dwudziestego roku życia, 59,5% ludności (27 632 160) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 21,7% osób (10 069 583) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Macedonia
Liczba ludności:2 090 000
Austria
Liczba ludności:8 907 000
Belgia
Liczba ludności:11 714 000
Francja
Liczba ludności:68 586 000
Niemcy
Liczba ludności:81 995 000
Liechtenstein
Liczba ludności:39 000
Luksemburg
Liczba ludności:636 000
Monako
Liczba ludności:40 000