Austria liczba ludności 8 832 452 (na żywo)

Liczba ludności Austrii w 2019 urośnie o 23 000 i osiągnie 8 841 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 20 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Austrii wynosi 86 223 rocznie, liczba zgonów to 85 490 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,01 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Austrii uległa zmianie z 91,4 na 106,0 w 2017 roku.

Obecna populacja 8 832 452 populacja na dzień (piątek 23 sierpnia 2019)
Średnia wieku 43,3 lat
Oczekiwana długość życia 82,2 lat
Gęstość zaludnienia 106,4 na km2
Liczba ludności Austrii od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 8 817 000 23 000 (0,3%) 20 000 43,3 1,52 106 5 847 000 (66,3%)
2018 8 794 000 24 000 (0,3%) 20 000 43,1 1,51 106 5 822 000 (66,2%)
2017 8 770 000 22 642 (0,3%) 20 000 42,9 1,50 106 5 798 000 (66,1%)
2016 8 747 358 114 189 (1,3%) 20 000 42,7 1,48 106 5 776 055 (66,0%)
2015 8 633 169 91 594 (1,1%) 20 000 42,5 1,47 105 5 695 129 (66,0%)
2010 8 363 404 20 081 (0,2%) 53 434 41,5 1,44 101 5 507 469 (65,9%)
2005 8 227 829 55 863 (0,7%) 30 753 40,4 1,41 100 5 415 886 (65,8%)
2000 8 011 566 19 242 (0,2%) 35 623 39,5 1,36 97 5 271 610 (65,8%)
1995 7 948 278 12 160 (0,2%) 13 016 38,4 1,42 96 5 229 967 (65,8%)
1990 7 677 850 58 283 (0,8%) 45 568 38,4 1,46 93 5 049 338 (65,8%)
1985 7 564 985 3 551 (0,1%) 22 200 37,7 1,47 92 4 960 058 (65,6%)
1980 7 549 433 8 (0,0%) 3 600 37,0 1,65 91 4 936 650 (65,4%)
1975 7 578 903 -20 135 (-0,3%) 1 100 36,2 1,83 92 4 952 131 (65,3%)
1970 7 467 086 26 031 (0,4%) 16 400 35,9 2,29 90 4 872 871 (65,3%)
1965 7 270 889 47 088 (0,7%) 10 080 36,1 2,70 88 4 726 878 (65,0%)
1960 7 047 539 38 760 (0,6%) 3 199 36,4 2,69 86 4 561 167 (64,7%)

W roku 2018 liczba ludności w Austrii wynosiła 8 794 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 36,4 lat do 43,1 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 5 271 610 (65,8%) w 2000 roku do 5 847 000 (66,3%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Austrii uległa zmianie z 91,4 na 106,0 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 8 841 000 24 000 (0,3%) 20 000 43,5 1,54 107 5 873 000 (66,4%)
2025 8 945 000 18 000 (0,2%) 20 000 44,4 1,58 108 6 015 000 (67,2%)
2030 9 012 000 10 000 (0,1%) 20 000 45,3 1,62 109 6 163 000 (68,4%)
2035 9 045 000 4 000 (0,0%) 20 000 46,1 1,65 109 6 316 000 (69,8%)
2040 9 039 000 -5 000 (-0,1%) 20 000 46,9 1,67 109 6 461 000 (71,5%)
2045 8 997 000 -11 000 (-0,1%) 20 000 47,5 1,70 108 6 577 000 (73,1%)
2050 8 935 000 -13 000 (-0,2%) 20 000 47,9 1,71 108 6 671 000 (74,7%)

Całkowita populacja Austrii w 2020 roku wyniesie 8 841 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 8 935 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 86,5 lat (84,8 lat dla mężczyzn, i 88,4 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 107,7 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Austrii w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,26% (24 000 mieszkańców, włączając 84 613 zgonów). Struktura społeczna Austrii wskazuje na podział 4 488 000 kobiet oraz 4 329 000 mężczyzn, co daje średnio 965 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 19,0% ludności (1 675 230) poniżej dwudziestego roku życia, 61,4% ludności (5 414 520) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 19,6% osób (1 728 132) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Belgia
Liczba ludności: 11 540 000
Francja
Liczba ludności: 67 632 000
Niemcy
Liczba ludności: 82 379 000
Liechtenstein
Liczba ludności: 38 000
Luksemburg
Liczba ludności: 604 000
Monako
Liczba ludności: 39 000
Holandia
Liczba ludności: 17 185 000
Szwecja
Liczba ludności: 8 574 000