Austria liczba ludności 8 857 573 (na żywo)

Liczba ludności Austrii w 2020 urośnie o 24 000 i osiągnie 8 864 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 20 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Austrii wynosi 86 412 rocznie, liczba zgonów to 85 935 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,01 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Austrii uległa zmianie z 91,4 na 106,2 w 2018 roku.

Obecna populacja 8 857 573 populacja na dzień (sobota 19 września 2020)
Średnia wieku 43,5 lat
Oczekiwana długość życia 82,2 lat
Gęstość zaludnienia 106,6 na km2
Liczba ludności Austrii od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 8 841 000 24 000 (0,3%) 20 000 43,5 1,54 107 5 873 000 (66,4%)
2019 0 0 (0,0%) 20 000 43,3 1,52 106 5 847 000 (66,3%)
2018 0 0 (0,0%) 20 000 43,1 1,51 106 5 822 000 (66,2%)
2017 0 0 (0,0%) 20 000 42,9 1,50 106 5 798 000 (66,1%)
2016 0 0 (0,0%) 20 000 42,7 1,48 106 5 776 055 (66,0%)
2015 8 633 169 91 594 (1,1%) 20 000 42,5 1,47 105 5 695 129 (66,0%)
2010 8 363 404 20 081 (0,2%) 53 434 41,5 1,44 101 5 507 469 (65,9%)
2005 8 227 829 55 863 (0,7%) 30 753 40,4 1,41 100 5 415 886 (65,8%)
2000 8 011 566 19 242 (0,2%) 35 623 39,5 1,36 97 5 271 610 (65,8%)
1995 7 948 278 12 160 (0,2%) 13 016 38,4 1,42 96 5 229 967 (65,8%)
1990 7 677 850 58 283 (0,8%) 45 568 38,4 1,46 93 5 049 338 (65,8%)
1985 7 564 985 3 551 (0,1%) 22 200 37,7 1,47 92 4 960 058 (65,6%)
1980 7 549 433 8 (0,0%) 3 600 37,0 1,65 91 4 936 650 (65,4%)
1975 7 578 903 -20 135 (-0,3%) 1 100 36,2 1,83 92 4 952 131 (65,3%)
1970 7 467 086 26 031 (0,4%) 16 400 35,9 2,29 90 4 872 871 (65,3%)
1965 7 270 889 47 088 (0,7%) 10 080 36,1 2,70 88 4 726 878 (65,0%)
1960 7 047 539 38 760 (0,6%) 3 199 36,4 2,69 86 4 561 167 (64,7%)

W roku 2019 liczba ludności w Austrii wynosiła 8 817 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 36,4 lat do 43,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 5 271 610 (65,8%) w 2000 roku do 5 873 000 (66,4%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Austrii uległa zmianie z 91,4 na 106,2 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 8 841 000 24 000 (0,3%) 20 000 43,5 1,54 107 5 873 000 (66,4%)
2025 8 945 000 18 000 (0,2%) 20 000 44,4 1,58 108 6 015 000 (67,2%)
2030 9 012 000 10 000 (0,1%) 20 000 45,3 1,62 109 6 163 000 (68,4%)
2035 9 045 000 4 000 (0,0%) 20 000 46,1 1,65 109 6 316 000 (69,8%)
2040 9 039 000 -5 000 (-0,1%) 20 000 46,9 1,67 109 6 461 000 (71,5%)
2045 8 997 000 -11 000 (-0,1%) 20 000 47,5 1,70 108 6 577 000 (73,1%)
2050 8 935 000 -13 000 (-0,2%) 20 000 47,9 1,71 108 6 671 000 (74,7%)

Całkowita populacja Austrii w 2020 roku wyniesie 8 841 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 8 935 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 86,5 lat (84,8 lat dla mężczyzn, i 88,4 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 107,7 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Austrii w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,27% (23 000 mieszkańców, włączając 85 056 zgonów). Struktura społeczna Austrii wskazuje na podział 4 498 000 kobiet oraz 4 343 000 mężczyzn, co daje średnio 966 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 19,0% ludności (1 676 254) poniżej dwudziestego roku życia, 61,2% ludności (5 409 808) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 19,9% osób (1 756 707) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Belgia
Liczba ludności: 11 588 000
Francja
Liczba ludności: 67 873 000
Niemcy
Liczba ludności: 82 282 000
Liechtenstein
Liczba ludności: 39 000
Luksemburg
Liczba ludności: 612 000
Monako
Liczba ludności: 39 000
Holandia
Liczba ludności: 17 240 000
Szwajcaria
Liczba ludności: 8 638 000