Belgia liczba ludności 11 584 581 (na żywo)

Liczba ludności Belgii w 2019 urośnie o 59 000 i osiągnie 11 588 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 48 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Belgii wynosi 128 980 rocznie, liczba zgonów to 112 557 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,14 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Belgii uległa zmianie z 325,9 na 377,5 w 2017 roku.

Obecna populacja 11 584 581 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 41,5 lat
Oczekiwana długość życia 81,6 lat
Gęstość zaludnienia 381,9 na km2
Liczba ludności Belgii od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 11 540 000 59 000 (0,5%) 48 000 41,5 1,79 382 11 309 000 (98,0%)
2018 11 481 000 65 000 (0,6%) 48 000 41,5 1,78 380 11 248 000 (98,0%)
2017 11 416 000 67 841 (0,6%) 48 000 41,4 1,77 378 11 181 000 (97,9%)
2016 11 348 159 73 963 (0,7%) 48 000 41,3 1,75 374 11 109 507 (97,9%)
2015 11 274 196 65 139 (0,6%) 48 000 41,2 1,74 372 11 032 703 (97,9%)
2010 10 895 586 99 093 (0,9%) 51 734 40,8 1,86 360 10 638 559 (97,6%)
2005 10 478 617 57 480 (0,6%) 58 854 40,4 1,76 346 10 205 859 (97,4%)
2000 10 251 250 24 831 (0,2%) 43 912 39,7 1,67 339 9 956 834 (97,1%)
1995 10 136 811 21 208 (0,2%) 10 174 38,9 1,56 336 9 810 102 (96,8%)
1990 9 967 379 29 682 (0,3%) 21 389 38,3 1,62 331 9 606 261 (96,4%)
1985 9 858 308 2 936 (0,0%) 8 511 37,6 1,51 328 9 457 075 (95,9%)
1980 9 859 242 10 860 (0,1%) 3 696 36,9 1,68 326 9 403 844 (95,4%)
1975 9 800 700 28 281 (0,3%) 14 705 36,3 1,74 323 9 259 701 (94,5%)
1970 9 655 549 9 517 (0,1%) 14 196 36,0 2,25 318 9 061 057 (93,8%)
1965 9 463 667 85 554 (0,9%) 9 458 35,9 2,61 312 8 814 176 (93,1%)
1960 9 153 489 30 459 (0,3%) 7 661 36,1 2,54 303 8 463 316 (92,5%)

W roku 2018 liczba ludności w Belgii wynosiła 11 481 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 36,1 lat do 41,5 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 9 956 834 (97,1%) w 2000 roku do 11 309 000 (98,0%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Belgii uległa zmianie z 325,9 na 377,5 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 11 588 000 48 000 (0,4%) 24 000 41,6 1,81 384 11 361 000 (98,0%)
2025 11 796 000 41 000 (0,4%) 24 000 42,3 1,82 390 11 583 000 (98,2%)
2030 11 981 000 33 000 (0,3%) 24 000 43,0 1,83 396 11 778 000 (98,3%)
2035 12 126 000 27 000 (0,2%) 24 000 43,7 1,84 402 11 933 000 (98,4%)
2040 12 249 000 23 000 (0,2%) 24 000 44,3 1,84 406 12 064 000 (98,5%)
2045 12 355 000 20 000 (0,2%) 24 000 44,6 1,85 410 12 177 000 (98,6%)
2050 12 447 000 17 000 (0,1%) 24 000 44,8 1,85 412 12 277 000 (98,6%)

Całkowita populacja Belgii w 2020 roku wyniesie 11 588 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 12 447 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 86,1 lat (84,5 lat dla mężczyzn, i 87,7 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 412,4 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Belgii w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,51% (65 000 mieszkańców, włączając 111 612 zgonów). Struktura społeczna Belgii wskazuje na podział 5 828 000 kobiet oraz 5 712 000 mężczyzn, co daje średnio 980 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 22,7% ludności (2 624 196) poniżej dwudziestego roku życia, 58,3% ludności (6 727 820) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 19,0% osób (2 187 984) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Francja
Liczba ludności: 67 632 000
Niemcy
Liczba ludności: 82 379 000
Liechtenstein
Liczba ludności: 38 000
Luksemburg
Liczba ludności: 604 000
Monako
Liczba ludności: 39 000
Holandia
Liczba ludności: 17 185 000
Szwecja
Liczba ludności: 8 574 000
Antigua i Barbuda
Liczba ludności: 104 000