Francja liczba ludności 68 044 556 (na żywo)

Liczba ludności Francji w 2020 urośnie o 241 000 i osiągnie 68 112 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 80 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Francji wynosi 781 015 rocznie, liczba zgonów to 619 477 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,24 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Francji uległa zmianie z 101,1 na 119,1 w 2018 roku.

Obecna populacja 68 044 556 populacja na dzień (piątek 18 września 2020)
Średnia wieku 41,8 lat
Oczekiwana długość życia 83,1 lat
Gęstość zaludnienia 120,0 na km2
Liczba ludności Francji od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 67 873 000 241 000 (0,4%) 80 000 41,8 1,97 120 54 739 000 (80,6%)
2019 0 0 (0,0%) 80 000 41,6 1,98 120 54 395 000 (80,4%)
2018 0 0 (0,0%) 80 000 41,5 1,99 119 54 048 000 (80,2%)
2017 0 0 (0,0%) 80 000 41,3 1,99 119 53 699 000 (80,0%)
2016 0 0 (0,0%) 80 000 41,2 2,00 122 53 349 647 (79,8%)
2015 66 624 068 292 111 (0,4%) 80 000 41,0 2,01 122 52 979 459 (79,5%)
2010 65 027 512 320 468 (0,5%) 72 344 40,2 2,03 119 50 945 804 (78,3%)
2005 63 179 356 474 459 (0,8%) 107 269 39,5 1,94 115 48 730 237 (77,1%)
2000 60 912 498 415 783 (0,7%) 98 625 38,7 1,89 111 46 214 921 (75,9%)
1995 59 541 900 214 706 (0,4%) 76 467 37,9 1,74 109 44 604 028 (74,9%)
1990 58 512 808 330 106 (0,6%) 60 683 37,0 1,77 107 43 332 245 (74,1%)
1985 56 795 686 324 917 (0,6%) 96 374 36,3 1,86 104 41 830 023 (73,7%)
1980 55 340 782 210 188 (0,4%) 53 626 35,8 1,85 101 40 554 832 (73,3%)
1975 54 252 574 370 158 (0,7%) 29 371 35,1 2,09 99 39 564 232 (72,9%)
1970 52 035 095 396 835 (0,8%) 161 036 34,8 2,55 95 36 973 537 (71,1%)
1965 50 023 774 574 371 (1,2%) 83 243 34,7 2,84 91 33 551 445 (67,1%)
1960 46 814 237 630 514 (1,3%) 293 336 34,9 2,85 84 28 968 650 (61,9%)

W roku 2019 liczba ludności w Francji wynosiła 67 632 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 34,9 lat do 41,6 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 46 214 921 (75,9%) w 2000 roku do 54 739 000 (80,6%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Francji uległa zmianie z 101,1 na 119,1 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 67 873 000 241 000 (0,4%) 80 000 41,8 1,97 120 54 739 000 (80,6%)
2025 69 052 000 231 000 (0,3%) 80 000 42,5 1,96 122 56 434 000 (81,7%)
2030 70 090 000 187 000 (0,3%) 80 000 43,2 1,96 124 57 997 000 (82,7%)
2035 70 921 000 157 000 (0,2%) 80 000 43,8 1,95 126 59 360 000 (83,7%)
2040 71 654 000 138 000 (0,2%) 80 000 44,1 1,95 127 60 621 000 (84,6%)
2045 72 259 000 109 000 (0,2%) 80 000 44,4 1,95 128 61 758 000 (85,5%)
2050 72 728 000 82 000 (0,1%) 80 000 44,5 1,95 129 62 757 000 (86,3%)

Całkowita populacja Francji w 2020 roku wyniesie 67 873 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 72 728 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 87,0 lat (84,2 lat dla mężczyzn, i 89,8 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 129,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Francji w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,36% (243 000 mieszkańców, włączając 611 636 zgonów). Struktura społeczna Francji wskazuje na podział 34 472 000 kobiet oraz 33 401 000 mężczyzn, co daje średnio 969 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 23,8% ludności (16 133 412) poniżej dwudziestego roku życia, 55,5% ludności (37 683 090) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 20,7% osób (14 070 073) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Niemcy
Liczba ludności: 82 282 000
Liechtenstein
Liczba ludności: 39 000
Luksemburg
Liczba ludności: 612 000
Monako
Liczba ludności: 39 000
Holandia
Liczba ludności: 17 240 000
Szwajcaria
Liczba ludności: 8 638 000
Antigua i Barbuda
Liczba ludności: 105 000
Aruba
Liczba ludności: 106 000