Francja liczba ludności 67 787 164 (na żywo)

Liczba ludności Francji w 2019 urośnie o 243 000 i osiągnie 67 873 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 80 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Francji wynosi 784 910 rocznie, liczba zgonów to 615 559 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,25 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Francji uległa zmianie z 101,1 na 118,7 w 2017 roku.

Obecna populacja 67 787 164 populacja na dzień (piątek 23 sierpnia 2019)
Średnia wieku 41,6 lat
Oczekiwana długość życia 83,0 lat
Gęstość zaludnienia 119,6 na km2
Liczba ludności Francji od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 67 632 000 243 000 (0,4%) 80 000 41,6 1,98 120 54 395 000 (80,4%)
2018 67 389 000 246 000 (0,4%) 80 000 41,5 1,99 119 54 048 000 (80,2%)
2017 67 143 000 246 891 (0,4%) 80 000 41,3 1,99 119 53 699 000 (80,0%)
2016 66 896 109 272 041 (0,4%) 80 000 41,2 2,00 122 53 349 647 (79,8%)
2015 66 624 068 292 111 (0,4%) 80 000 41,0 2,01 122 52 979 459 (79,5%)
2010 65 027 512 320 468 (0,5%) 72 344 40,2 2,03 119 50 945 804 (78,3%)
2005 63 179 356 474 459 (0,8%) 107 269 39,5 1,94 115 48 730 237 (77,1%)
2000 60 912 498 415 783 (0,7%) 98 625 38,7 1,89 111 46 214 921 (75,9%)
1995 59 541 900 214 706 (0,4%) 76 467 37,9 1,74 109 44 604 028 (74,9%)
1990 58 512 808 330 106 (0,6%) 60 683 37,0 1,77 107 43 332 245 (74,1%)
1985 56 795 686 324 917 (0,6%) 96 374 36,3 1,86 104 41 830 023 (73,7%)
1980 55 340 782 210 188 (0,4%) 53 626 35,8 1,85 101 40 554 832 (73,3%)
1975 54 252 574 370 158 (0,7%) 29 371 35,1 2,09 99 39 564 232 (72,9%)
1970 52 035 095 396 835 (0,8%) 161 036 34,8 2,55 95 36 973 537 (71,1%)
1965 50 023 774 574 371 (1,2%) 83 243 34,7 2,84 91 33 551 445 (67,1%)
1960 46 814 237 630 514 (1,3%) 293 336 34,9 2,85 84 28 968 650 (61,9%)

W roku 2018 liczba ludności w Francji wynosiła 67 389 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 34,9 lat do 41,5 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 46 214 921 (75,9%) w 2000 roku do 54 395 000 (80,4%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Francji uległa zmianie z 101,1 na 118,7 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 67 873 000 241 000 (0,4%) 80 000 41,8 1,97 120 54 739 000 (80,6%)
2025 69 052 000 231 000 (0,3%) 80 000 42,5 1,96 122 56 434 000 (81,7%)
2030 70 090 000 187 000 (0,3%) 80 000 43,2 1,96 124 57 997 000 (82,7%)
2035 70 921 000 157 000 (0,2%) 80 000 43,8 1,95 126 59 360 000 (83,7%)
2040 71 654 000 138 000 (0,2%) 80 000 44,1 1,95 127 60 621 000 (84,6%)
2045 72 259 000 109 000 (0,2%) 80 000 44,4 1,95 128 61 758 000 (85,5%)
2050 72 728 000 82 000 (0,1%) 80 000 44,5 1,95 129 62 757 000 (86,3%)

Całkowita populacja Francji w 2020 roku wyniesie 67 873 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 72 728 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 87,0 lat (84,2 lat dla mężczyzn, i 89,8 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 129,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Francji w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,36% (246 000 mieszkańców, włączając 607 698 zgonów). Struktura społeczna Francji wskazuje na podział 34 359 000 kobiet oraz 33 273 000 mężczyzn, co daje średnio 968 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 23,9% ludności (16 157 285) poniżej dwudziestego roku życia, 55,7% ludności (37 698 077) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 20,4% osób (13 790 165) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Niemcy
Liczba ludności: 82 379 000
Liechtenstein
Liczba ludności: 38 000
Luksemburg
Liczba ludności: 604 000
Monako
Liczba ludności: 39 000
Holandia
Liczba ludności: 17 185 000
Szwecja
Liczba ludności: 8 574 000
Antigua i Barbuda
Liczba ludności: 104 000
Aruba
Liczba ludności: 106 000