Aruba liczba ludności 106 000 (na żywo)

Liczba ludności Aruba w 2019 urośnie o 0 i osiągnie 106 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 201 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Aruba wynosi 1 182 rocznie, liczba zgonów to 977 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,19 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Aruba uległa zmianie z 333,9 na 584,8 w 2017 roku.

Obecna populacja 106 000 populacja na dzień (sobota 14 grudnia 2019)
Średnia wieku 39,7 lat
Oczekiwana długość życia 76,2 lat
Gęstość zaludnienia 589,2 na km2
Liczba ludności Aruba od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 106 000 0 (0,0%) 201 39,7 1,80 589 43 000 (40,8%)
2018 106 000 1 000 (0,9%) 201 39,4 1,80 587 43 000 (40,9%)
2017 105 000 178 (0,2%) 201 39,1 1,80 585 43 000 (41,1%)
2016 104 822 481 (0,5%) 201 38,9 1,80 582 43 296 (41,3%)
2015 104 341 546 (0,5%) 201 38,6 1,80 580 43 331 (41,5%)
2010 101 669 216 (0,2%) 251 37,1 1,78 565 43 778 (43,1%)
2005 100 031 1 294 (1,3%) -88 35,3 1,77 556 44 889 (44,9%)
2000 90 853 1 848 (2,0%) 1 253 33,9 1,87 505 42 444 (46,7%)
1995 80 324 3 624 (4,5%) 1 385 32,9 2,06 446 39 172 (48,8%)
1990 62 149 1 117 (1,8%) 2 844 32,4 2,25 345 31 273 (50,3%)
1985 63 026 190 (0,3%) -1 039 30,6 2,33 350 31 762 (50,4%)
1980 60 096 116 (0,2%) -384 29,6 2,39 334 30 332 (50,5%)
1975 60 657 129 (0,2%) -1 094 27,8 2,51 337 30 661 (50,5%)
1970 59 063 337 (0,6%) -707 25,5 2,91 328 29 900 (50,6%)
1965 57 360 328 (0,6%) -855 24,1 3,84 319 29 082 (50,7%)
1960 54 211 1 227 (2,2%) -865 23,1 4,82 301 27 526 (50,8%)

W roku 2018 liczba ludności w Aruba wynosiła 106 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,1 lat do 39,4 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 42 444 (46,7%) w 2000 roku do 43 000 (40,8%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Aruba uległa zmianie z 333,9 na 584,8 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 106 000 0 (0,0%) 161 39,9 1,79 591 43 000 (40,7%)
2025 108 000 0 (0,0%) 129 41,0 1,79 601 44 000 (40,5%)
2030 109 000 0 (0,0%) 104 41,7 1,79 608 45 000 (41,0%)
2035 110 000 0 (0,0%) 83 42,4 1,79 611 46 000 (42,2%)
2040 109 000 -1 000 (-0,9%) 67 42,8 1,79 608 48 000 (43,8%)
2045 108 000 0 (0,0%) 54 43,2 1,79 601 49 000 (45,6%)
2050 107 000 0 (0,0%) 54 43,4 1,80 592 50 000 (47,3%)

Całkowita populacja Aruba w 2020 roku wyniesie 106 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 107 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 80,4 lat (78,5 lat dla mężczyzn, i 82,4 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 592,2 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Aruba w roku 2018

Struktura społeczna Aruba wskazuje na podział 56 000 kobiet oraz 50 000 mężczyzn, co daje średnio 893 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 24,4% ludności (25 811) poniżej dwudziestego roku życia, 61,5% ludności (65 190) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 14,2% osób (15 010) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Bahamy
Liczba ludności: 403 000
Barbados
Liczba ludności: 287 000
British Virgin Islands
Liczba ludności: 32 000
Cayman Islands
Liczba ludności: 63 000
Kuba
Liczba ludności: 11 492 000
Curaçao
Liczba ludności: 163 000
Dominika
Liczba ludności: 75 000
Dominikana
Liczba ludności: 10 997 000