Aruba liczba ludności 107 000 (na żywo)

Liczba ludności Aruba w 2022 urośnie o 0 i osiągnie 107 000 ludzi w 2023 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 161 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Aruba uległa zmianie z 333,9 na 591,3 w 2020 roku.

Obecna populacja 107 000 populacja na dzień (poniedziałek 3 października 2022)
Średnia wieku 40,3 lat
Gęstość zaludnienia 595,3 na km2
Liczba ludności Aruba od 1960 do 2022 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2022 107 000 0 (0,0%) 161 40,3 595 43 000 (40,5%)
2021 107 000 1 000 (0,9%) 161 40,2 593 43 000 (40,6%)
2020 106 000 0 (0,0%) 161 39,9 1,79 591 43 000 (40,7%)
2019 0 0 (0,0%) 201 39,7 1,80 589 43 000 (40,8%)
2018 0 0 (0,0%) 201 39,4 1,80 587 43 000 (40,9%)
2017 0 0 (0,0%) 201 39,1 1,80 585 43 000 (41,1%)
2016 0 0 (0,0%) 201 38,9 1,80 582 43 296 (41,3%)
2015 104 341 546 (0,5%) 201 38,6 1,80 580 43 331 (41,5%)
2010 101 669 216 (0,2%) 251 37,1 1,78 565 43 778 (43,1%)
2005 100 031 1 294 (1,3%) -88 35,3 1,77 556 44 889 (44,9%)
2000 90 853 1 848 (2,0%) 1 253 33,9 1,87 505 42 444 (46,7%)
1995 80 324 3 624 (4,5%) 1 385 32,9 2,06 446 39 172 (48,8%)
1990 62 149 1 117 (1,8%) 2 844 32,4 2,25 345 31 273 (50,3%)
1985 63 026 190 (0,3%) -1 039 30,6 2,33 350 31 762 (50,4%)
1980 60 096 116 (0,2%) -384 29,6 2,39 334 30 332 (50,5%)
1975 60 657 129 (0,2%) -1 094 27,8 2,51 337 30 661 (50,5%)
1970 59 063 337 (0,6%) -707 25,5 2,91 328 29 900 (50,6%)
1965 57 360 328 (0,6%) -855 24,1 3,84 319 29 082 (50,7%)
1960 54 211 1 227 (2,2%) -865 23,1 4,82 301 27 526 (50,8%)

W roku 2021 liczba ludności w Aruba wynosiła 107 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,1 lat do 40,2 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 42 444 (46,7%) w 2000 roku do 43 000 (40,5%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Aruba uległa zmianie z 333,9 na 591,3 w 2020 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 161 39,9 1,79 591 43 000 (40,7%)
2025 108 000 0 (0,0%) 129 41,0 1,79 601 44 000 (40,5%)
2030 109 000 0 (0,0%) 104 41,7 1,79 608 45 000 (41,0%)
2035 110 000 0 (0,0%) 83 42,4 1,79 611 46 000 (42,2%)
2040 109 000 -1 000 (-0,9%) 67 42,8 1,79 608 48 000 (43,8%)
2045 108 000 0 (0,0%) 54 43,2 1,79 601 49 000 (45,6%)
2050 107 000 0 (0,0%) 54 43,4 1,80 592 50 000 (47,3%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 80,4 lat (78,5 lat dla mężczyzn, i 82,4 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 592,2 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Aruba w roku 2021

Struktura społeczna Aruba wskazuje na podział 56 000 kobiet oraz 51 000 mężczyzn, co daje średnio 911 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 23,4% ludności (24 995) poniżej dwudziestego roku życia, 60,8% ludności (65 088) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 15,8% osób (16 885) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Bahamy
Liczba ludności: 414 000
Barbados
Liczba ludności: 289 000
British Virgin Islands
Liczba ludności: 33 000
Cayman Islands
Liczba ludności: 65 000
Kuba
Liczba ludności: 11 504 000
Curaçao
Liczba ludności: 167 000
Dominika
Liczba ludności: 76 000
Dominikana
Liczba ludności: 11 325 000