Dominikana liczba ludności 11 076 981 (na żywo)

Liczba ludności Dominikany w 2019 urośnie o 114 000 i osiągnie 11 108 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 30 267 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Dominikanie wynosi 211 074 rocznie, liczba zgonów to 68 078 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,30 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Dominikany uległa zmianie z 120,2 na 222,8 w 2017 roku.

Obecna populacja 11 076 981 populacja na dzień (piątek 20 września 2019)
Średnia wieku 30,5 lat
Oczekiwana długość życia 74,4 lat
Gęstość zaludnienia 227,6 na km2
Liczba ludności Dominikany od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 10 997 000 114 000 (1,0%) -30 267 30,5 2,34 228 9 029 000 (82,1%)
2018 10 883 000 116 000 (1,1%) -30 267 30,3 2,37 225 8 859 000 (81,4%)
2017 10 767 000 118 209 (1,1%) -30 267 30,0 2,39 223 8 683 000 (80,6%)
2016 10 648 791 120 397 (1,1%) -30 267 29,8 2,42 220 8 502 101 (79,8%)
2015 10 528 394 122 550 (1,2%) -30 267 29,6 2,45 218 8 315 326 (79,0%)
2010 9 897 985 130 227 (1,3%) -30 602 28,5 2,60 205 7 299 962 (73,8%)
2005 9 237 566 134 568 (1,5%) -30 755 27,4 2,75 191 6 222 794 (67,4%)
2000 8 562 622 133 510 (1,6%) -30 511 26,4 2,89 177 5 287 077 (61,7%)
1995 7 892 423 139 371 (1,8%) -30 029 25,3 3,13 163 4 545 720 (57,6%)
1990 7 183 647 140 710 (2,0%) -28 831 24,4 3,47 149 3 967 241 (55,2%)
1985 6 488 856 137 284 (2,1%) -26 894 23,5 3,88 134 3 495 417 (53,9%)
1980 5 809 269 133 338 (2,3%) -23 620 22,7 4,42 120 2 979 051 (51,3%)
1975 5 149 935 130 462 (2,5%) -17 420 22,0 5,19 107 2 353 057 (45,7%)
1970 4 503 114 127 060 (2,8%) -14 165 21,4 6,18 93 1 810 657 (40,2%)
1965 3 878 948 120 992 (3,1%) -11 234 21,0 7,05 80 1 359 145 (35,0%)
1960 3 294 042 112 257 (3,3%) -8 698 21,0 7,56 68 995 756 (30,2%)

W roku 2018 liczba ludności w Dominikanie wynosiła 10 883 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 21,0 lat do 30,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 5 287 077 (61,7%) w 2000 roku do 9 029 000 (82,1%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Dominikany uległa zmianie z 120,2 na 222,8 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 11 108 000 111 000 (1,0%) -29 534 30,8 2,31 230 9 193 000 (82,8%)
2025 11 632 000 100 000 (0,9%) -28 069 32,0 2,19 241 9 935 000 (85,4%)
2030 12 098 000 88 000 (0,7%) -27 629 33,3 2,08 250 10 548 000 (87,2%)
2035 12 497 000 75 000 (0,6%) -25 629 34,7 1,99 259 11 033 000 (88,3%)
2040 12 831 000 61 000 (0,5%) -25 629 36,0 1,91 266 11 411 000 (88,9%)
2045 13 087 000 45 000 (0,3%) -25 629 37,3 1,86 271 11 717 000 (89,5%)
2050 13 265 000 30 000 (0,2%) -25 629 38,6 1,82 275 11 952 000 (90,1%)

Całkowita populacja Dominikany w 2020 roku wyniesie 11 108 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 13 265 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 79,7 lat (77,2 lat dla mężczyzn, i 82,3 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 274,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Dominikany w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,05% (116 000 mieszkańców, włączając 66 064 zgonów). Struktura społeczna Dominikany wskazuje na podział 5 525 000 kobiet oraz 5 472 000 mężczyzn, co daje średnio 990 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 37,7% ludności (4 148 068) poniżej dwudziestego roku życia, 54,9% ludności (6 038 453) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 7,4% osób (809 379) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Grenada
Liczba ludności: 109 000
Haiti
Liczba ludności: 11 243 000
Jamajka
Liczba ludności: 2 906 000
Puerto Rico
Liczba ludności: 3 406 000
Saint Kitts i Nevis
Liczba ludności: 56 000
Saint Lucia
Liczba ludności: 180 000
Saint Vincent i Grenadyny
Liczba ludności: 110 000