Dominikana liczba ludności 11 561 589 (na żywo)

Liczba ludności Dominikany w 2024 urośnie o 103 000 i osiągnie 11 632 000 ludzi w 2025 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 29 534 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Dominikany uległa zmianie z 120,2 na 234,4 w 2022 roku.

Obecna populacja 11 561 589 populacja na dzień (środa 17 kwietnia 2024)
Średnia wieku 31,8 lat
Gęstość zaludnienia 238,7 na km2
Liczba ludności Dominikany od 1960 do 2024 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2024 11 532 000 103 000 (0,9%) -29 534 31,8 239 9 797 000 (85,0%)
2023 11 429 000 104 000 (0,9%) -29 534 31,5 237 9 654 000 (84,5%)
2022 11 325 000 107 000 (0,9%) -29 534 31,3 234 9 506 000 (83,9%)
2021 11 218 000 110 000 (1,0%) -29 534 31,0 232 9 352 000 (83,4%)
2020 11 108 000 111 000 (1,0%) -29 534 30,8 2,31 230 9 193 000 (82,8%)
2019 0 0 (0,0%) -30 267 30,5 2,34 228 9 029 000 (82,1%)
2018 0 0 (0,0%) -30 267 30,3 2,37 225 8 859 000 (81,4%)
2017 0 0 (0,0%) -30 267 30,0 2,39 223 8 683 000 (80,6%)
2016 0 0 (0,0%) -30 267 29,8 2,42 220 8 502 101 (79,8%)
2015 10 528 394 122 550 (1,2%) -30 267 29,6 2,45 218 8 315 326 (79,0%)
2010 9 897 985 130 227 (1,3%) -30 602 28,5 2,60 205 7 299 962 (73,8%)
2005 9 237 566 134 568 (1,5%) -30 755 27,4 2,75 191 6 222 794 (67,4%)
2000 8 562 622 133 510 (1,6%) -30 511 26,4 2,89 177 5 287 077 (61,7%)
1995 7 892 423 139 371 (1,8%) -30 029 25,3 3,13 163 4 545 720 (57,6%)
1990 7 183 647 140 710 (2,0%) -28 831 24,4 3,47 149 3 967 241 (55,2%)
1985 6 488 856 137 284 (2,1%) -26 894 23,5 3,88 134 3 495 417 (53,9%)
1980 5 809 269 133 338 (2,3%) -23 620 22,7 4,42 120 2 979 051 (51,3%)
1975 5 149 935 130 462 (2,5%) -17 420 22,0 5,19 107 2 353 057 (45,7%)
1970 4 503 114 127 060 (2,8%) -14 165 21,4 6,18 93 1 810 657 (40,2%)
1965 3 878 948 120 992 (3,1%) -11 234 21,0 7,05 80 1 359 145 (35,0%)
1960 3 294 042 112 257 (3,3%) -8 698 21,0 7,56 68 995 756 (30,2%)

W roku 2023 liczba ludności w Dominikanie wynosiła 11 429 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 21,0 lat do 31,5 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 5 287 077 (61,7%) w 2000 roku do 9 797 000 (85,0%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Dominikany uległa zmianie z 120,2 na 234,4 w 2022 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -29 534 30,8 2,31 230 9 193 000 (82,8%)
2025 11 632 000 100 000 (0,9%) -28 069 32,0 2,19 241 9 935 000 (85,4%)
2030 12 098 000 88 000 (0,7%) -27 629 33,3 2,08 250 10 548 000 (87,2%)
2035 12 497 000 75 000 (0,6%) -25 629 34,7 1,99 259 11 033 000 (88,3%)
2040 12 831 000 61 000 (0,5%) -25 629 36,0 1,91 266 11 411 000 (88,9%)
2045 13 087 000 45 000 (0,3%) -25 629 37,3 1,86 271 11 717 000 (89,5%)
2050 13 265 000 30 000 (0,2%) -25 629 38,6 1,82 275 11 952 000 (90,1%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 79,7 lat (77,2 lat dla mężczyzn, i 82,3 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 274,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Dominikany w roku 2023

Struktura społeczna Dominikany wskazuje na podział 5 803 000 kobiet oraz 5 729 000 mężczyzn, co daje średnio 987 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 35,7% ludności (4 115 771) poniżej dwudziestego roku życia, 55,8% ludności (6 432 550) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 8,5% osób (983 680) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Grenada
Liczba ludności:111 000
Haiti
Liczba ludności:11 867 000
Jamajka
Liczba ludności:2 932 000
Puerto Rico
Liczba ludności:3 393 000
Saint Kitts i Nevis
Liczba ludności:59 000
Saint Lucia
Liczba ludności:184 000
Saint Vincent i Grenadyny
Liczba ludności:112 000