Dominikana liczba ludności 11 403 356 (na żywo)

Liczba ludności Dominikany w 2022 urośnie o 107 000 i osiągnie 11 429 000 ludzi w 2023 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 29 534 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Dominikany uległa zmianie z 120,2 na 229,9 w 2020 roku.

Obecna populacja 11 403 356 populacja na dzień (niedziela 2 października 2022)
Średnia wieku 31,3 lat
Gęstość zaludnienia 234,4 na km2
Liczba ludności Dominikany od 1960 do 2022 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2022 11 325 000 107 000 (0,9%) -29 534 31,3 234 9 506 000 (83,9%)
2021 11 218 000 110 000 (1,0%) -29 534 31,0 232 9 352 000 (83,4%)
2020 11 108 000 111 000 (1,0%) -29 534 30,8 2,31 230 9 193 000 (82,8%)
2019 0 0 (0,0%) -30 267 30,5 2,34 228 9 029 000 (82,1%)
2018 0 0 (0,0%) -30 267 30,3 2,37 225 8 859 000 (81,4%)
2017 0 0 (0,0%) -30 267 30,0 2,39 223 8 683 000 (80,6%)
2016 0 0 (0,0%) -30 267 29,8 2,42 220 8 502 101 (79,8%)
2015 10 528 394 122 550 (1,2%) -30 267 29,6 2,45 218 8 315 326 (79,0%)
2010 9 897 985 130 227 (1,3%) -30 602 28,5 2,60 205 7 299 962 (73,8%)
2005 9 237 566 134 568 (1,5%) -30 755 27,4 2,75 191 6 222 794 (67,4%)
2000 8 562 622 133 510 (1,6%) -30 511 26,4 2,89 177 5 287 077 (61,7%)
1995 7 892 423 139 371 (1,8%) -30 029 25,3 3,13 163 4 545 720 (57,6%)
1990 7 183 647 140 710 (2,0%) -28 831 24,4 3,47 149 3 967 241 (55,2%)
1985 6 488 856 137 284 (2,1%) -26 894 23,5 3,88 134 3 495 417 (53,9%)
1980 5 809 269 133 338 (2,3%) -23 620 22,7 4,42 120 2 979 051 (51,3%)
1975 5 149 935 130 462 (2,5%) -17 420 22,0 5,19 107 2 353 057 (45,7%)
1970 4 503 114 127 060 (2,8%) -14 165 21,4 6,18 93 1 810 657 (40,2%)
1965 3 878 948 120 992 (3,1%) -11 234 21,0 7,05 80 1 359 145 (35,0%)
1960 3 294 042 112 257 (3,3%) -8 698 21,0 7,56 68 995 756 (30,2%)

W roku 2021 liczba ludności w Dominikanie wynosiła 11 218 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 21,0 lat do 31,0 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 5 287 077 (61,7%) w 2000 roku do 9 506 000 (83,9%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Dominikany uległa zmianie z 120,2 na 229,9 w 2020 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -29 534 30,8 2,31 230 9 193 000 (82,8%)
2025 11 632 000 100 000 (0,9%) -28 069 32,0 2,19 241 9 935 000 (85,4%)
2030 12 098 000 88 000 (0,7%) -27 629 33,3 2,08 250 10 548 000 (87,2%)
2035 12 497 000 75 000 (0,6%) -25 629 34,7 1,99 259 11 033 000 (88,3%)
2040 12 831 000 61 000 (0,5%) -25 629 36,0 1,91 266 11 411 000 (88,9%)
2045 13 087 000 45 000 (0,3%) -25 629 37,3 1,86 271 11 717 000 (89,5%)
2050 13 265 000 30 000 (0,2%) -25 629 38,6 1,82 275 11 952 000 (90,1%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 79,7 lat (77,2 lat dla mężczyzn, i 82,3 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 274,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Dominikany w roku 2021

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,95% (110 000 mieszkańców, włączając 69 070 zgonów). Struktura społeczna Dominikany wskazuje na podział 5 695 000 kobiet oraz 5 630 000 mężczyzn, co daje średnio 989 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 36,5% ludności (4 135 890) poniżej dwudziestego roku życia, 55,5% ludności (6 279 713) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 8,0% osób (908 265) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Grenada
Liczba ludności: 110 000
Haiti
Liczba ludności: 11 623 000
Jamajka
Liczba ludności: 2 924 000
Puerto Rico
Liczba ludności: 3 398 000
Saint Kitts i Nevis
Liczba ludności: 58 000
Saint Lucia
Liczba ludności: 183 000
Saint Vincent i Grenadyny
Liczba ludności: 111 000