Puerto Rico liczba ludności 3 404 143 (na żywo)

Populacja Puerto Rico w 2019 zmaleje o 2 000 i osiągnie 3 404 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 14 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Puerto Rico wynosi 34 213 rocznie, liczba zgonów to 27 926 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,19 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Puerto Rico uległa zmianie z 361,4 na 413,0 w 2017 roku.

Obecna populacja 3 404 143 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 39,1 lat
Oczekiwana długość życia 80,3 lat
Gęstość zaludnienia 412,1 na km2
Liczba ludności Puerto Rico od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 3 406 000 -2 000 (-0,1%) -14 000 39,1 1,45 412 3 185 000 (93,5%)
2018 3 408 000 -2 000 (-0,1%) -14 000 38,8 1,45 413 3 187 000 (93,5%)
2017 3 410 000 -1 307 (0,0%) -14 000 38,5 1,44 413 3 189 000 (93,5%)
2016 3 411 307 -61 874 (-1,8%) -14 000 38,3 1,44 385 3 191 926 (93,6%)
2015 3 473 181 -61 693 (-1,8%) -14 000 38,0 1,43 392 3 250 897 (93,6%)
2010 3 721 525 -18 885 (-0,5%) -20 706 36,6 1,62 420 3 491 721 (93,8%)
2005 3 821 362 -5 516 (-0,1%) -27 609 35,6 1,77 431 3 596 360 (94,1%)
2000 3 810 605 10 524 (0,3%) -29 141 34,6 2,05 430 3 596 716 (94,4%)
1995 3 683 103 33 866 (0,9%) -6 090 33,2 2,09 415 3 452 136 (93,7%)
1990 3 537 000 31 350 (0,9%) -59 32,0 2,22 399 3 287 359 (92,9%)
1985 3 377 000 32 810 (1,0%) -11 038 30,4 2,34 381 2 847 385 (84,3%)
1980 3 206 000 37 912 (1,2%) -9 684 29,2 2,61 361 2 174 790 (67,8%)
1975 2 994 000 54 701 (1,8%) -3 916 27,4 2,86 338 1 879 334 (62,8%)
1970 2 718 000 33 850 (1,3%) -8 206 27,2 3,15 306 1 585 355 (58,3%)
1965 2 594 000 39 934 (1,5%) -26 851 26,2 3,89 292 1 336 533 (51,5%)
1960 2 358 000 41 722 (1,7%) -18 317 24,7 4,66 266 1 050 418 (44,5%)

W roku 2018 liczba ludności w Puerto Rico wynosiła 3 408 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 24,7 lat do 38,8 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 3 596 716 (94,4%) w 2000 roku do 3 185 000 (93,5%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Puerto Rico uległa zmianie z 361,4 na 413,0 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 3 404 000 -2 000 (-0,1%) -12 000 39,4 1,46 412 3 182 000 (93,5%)
2025 3 390 000 -3 000 (-0,1%) -10 000 40,9 1,46 409 3 170 000 (93,5%)
2030 3 367 000 -6 000 (-0,2%) -9 999 42,3 1,50 405 3 153 000 (93,7%)
2035 3 323 000 -10 000 (-0,3%) -9 999 43,6 1,53 400 3 121 000 (93,9%)
2040 3 260 000 -14 000 (-0,4%) -9 999 45,0 1,56 392 3 072 000 (94,2%)
2045 3 183 000 -16 000 (-0,5%) -9 999 46,2 1,59 382 3 009 000 (94,5%)
2050 3 093 000 -19 000 (-0,6%) -9 999 47,3 1,62 370 2 933 000 (94,8%)

Całkowita populacja Puerto Rico w 2020 roku wyniesie 3 404 000 ludzi i może zmaleć do 3 093 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 85,0 lat (82,1 lat dla mężczyzn, i 88,1 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 370,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Puerto Rico w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na minus 0,06% (2 000 mieszkańców, włączając 28 472 zgonów). Struktura społeczna Puerto Rico wskazuje na podział 1 768 000 kobiet oraz 1 638 000 mężczyzn, co daje średnio 927 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 24,3% ludności (827 999) poniżej dwudziestego roku życia, 60,0% ludności (2 042 578) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 15,8% osób (536 445) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Saint Kitts i Nevis
Liczba ludności: 56 000
Saint Lucia
Liczba ludności: 180 000
Saint Vincent i Grenadyny
Liczba ludności: 110 000
Trynidad i Tobago
Liczba ludności: 1 375 000
Turks and Caicos Islands
Liczba ludności: 36 000
United States Virgin Islands
Liczba ludności: 103 000
Belize
Liczba ludności: 390 000