United States Virgin Islands liczba ludności 103 000 (na żywo)

Liczba ludności United States Virgin Islands w 2019 urośnie o 0 i osiągnie 103 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 451 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w United States Virgin Islands wynosi 1 222 rocznie, liczba zgonów to 929 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,28 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia United States Virgin Islands uległa zmianie z 284,7 na 299,7 w 2017 roku.

Obecna populacja 103 000 populacja na dzień (piątek 13 grudnia 2019)
Średnia wieku 40,8 lat
Oczekiwana długość życia 80,2 lat
Gęstość zaludnienia 299,7 na km2
Liczba ludności United States Virgin Islands od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 103 000 0 (0,0%) -451 40,8 2,06 300 99 000 (95,8%)
2018 103 000 0 (0,0%) -451 40,5 1,98 300 99 000 (95,7%)
2017 103 000 49 (0,1%) -451 40,3 1,90 300 99 000 (95,6%)
2016 102 951 -623 (-0,6%) -451 40,0 1,82 307 98 276 (95,5%)
2015 103 574 -596 (-0,6%) -451 39,7 1,74 308 98 742 (95,3%)
2010 106 267 -440 (-0,4%) -900 38,2 1,81 310 100 522 (94,6%)
2005 107 863 -87 (-0,1%) -1 253 36,3 2,23 310 101 029 (93,7%)
2000 108 639 43 (0,0%) -1 054 34,0 2,06 310 100 585 (92,6%)
1995 107 817 500 (0,5%) -787 32,0 2,48 308 97 506 (90,4%)
1990 103 963 963 (0,9%) -924 30,5 2,95 297 91 160 (87,7%)
1985 107 000 -1 000 (-0,9%) -2 231 27,7 2,97 288 90 180 (84,3%)
1980 97 000 1 000 (1,0%) -698 26,7 3,14 285 77 743 (80,1%)
1975 94 000 4 000 (4,3%) 392 24,5 4,05 270 70 730 (75,2%)
1970 63 000 4 400 (7,0%) 1 881 25,9 5,17 181 43 843 (69,6%)
1965 44 000 2 700 (6,1%) 649 24,6 5,68 124 27 843 (63,3%)
1960 32 000 2 100 (6,2%) 2 054 26,9 5,62 95 18 073 (56,5%)

W roku 2018 liczba ludności w United States Virgin Islands wynosiła 103 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 26,9 lat do 40,5 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 100 585 (92,6%) w 2000 roku do 99 000 (95,8%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia United States Virgin Islands uległa zmianie z 284,7 na 299,7 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 103 000 0 (0,0%) -451 41,0 2,13 300 99 000 (95,9%)
2025 103 000 0 (0,0%) -451 42,2 2,05 297 99 000 (96,3%)
2030 102 000 0 (0,0%) -451 43,0 1,98 291 99 000 (96,6%)
2035 100 000 -1 000 (-1,0%) -451 43,7 1,93 284 97 000 (96,8%)
2040 98 000 -1 000 (-1,0%) -451 44,2 1,89 275 95 000 (97,0%)
2045 96 000 0 (0,0%) -451 44,5 1,87 265 93 000 (97,1%)
2050 93 000 0 (0,0%) -451 44,9 1,85 254 90 000 (97,2%)

Całkowita populacja United States Virgin Islands w 2020 roku wyniesie 103 000 ludzi i może zmaleć do 93 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 85,1 lat (83,8 lat dla mężczyzn, i 86,5 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 254,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia United States Virgin Islands w roku 2018

Struktura społeczna United States Virgin Islands wskazuje na podział 54 000 kobiet oraz 49 000 mężczyzn, co daje średnio 907 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 26,5% ludności (27 316) poniżej dwudziestego roku życia, 54,2% ludności (55 775) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 19,8% osób (20 404) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Belize
Liczba ludności: 390 000
Kostaryka
Liczba ludności: 4 999 000
Salwador
Liczba ludności: 6 445 000
Gwatemala
Liczba ludności: 17 578 000
Honduras
Liczba ludności: 9 569 000
Meksyk
Liczba ludności: 132 328 000
Nikaragua
Liczba ludności: 6 351 000
Panama
Liczba ludności: 4 226 000