Gwatemala liczba ludności 17 894 578 (na żywo)

Liczba ludności Gwatemali w 2019 urośnie o 333 000 i osiągnie 17 911 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 9 215 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Gwatemali wynosi 425 338 rocznie, liczba zgonów to 83 928 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,94 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Gwatemali uległa zmianie z 68,0 na 157,8 w 2017 roku.

Obecna populacja 17 894 578 populacja na dzień (piątek 13 grudnia 2019)
Średnia wieku 26,2 lat
Oczekiwana długość życia 74,0 lat
Gęstość zaludnienia 164,0 na km2
Liczba ludności Gwatemali od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 17 578 000 333 000 (1,9%) -9 215 26,2 2,83 164 9 390 000 (53,4%)
2018 17 245 000 331 000 (1,9%) -9 215 26,0 2,88 161 9 132 000 (53,0%)
2017 16 914 000 331 531 (2,0%) -9 215 25,7 2,93 158 8 878 000 (52,5%)
2016 16 582 469 330 040 (2,0%) -9 215 25,5 2,98 155 8 627 859 (52,0%)
2015 16 252 429 328 870 (2,0%) -9 215 25,3 3,03 152 8 381 540 (51,6%)
2010 14 630 417 314 209 (2,2%) -10 026 24,2 3,38 137 7 216 161 (49,3%)
2005 13 096 028 299 103 (2,3%) -22 846 23,2 3,97 122 6 177 658 (47,2%)
2000 11 650 743 263 540 (2,3%) -56 210 22,6 4,60 109 5 257 631 (45,1%)
1995 10 408 489 236 192 (2,3%) -80 465 22,2 5,09 97 4 487 100 (43,1%)
1990 9 263 813 213 348 (2,3%) -73 494 22,0 5,44 86 3 809 002 (41,1%)
1985 8 240 060 197 163 (2,4%) -59 982 21,8 5,87 77 3 226 148 (39,2%)
1980 7 283 459 177 314 (2,4%) -56 615 21,8 6,34 68 2 724 087 (37,4%)
1975 6 433 728 165 021 (2,6%) -51 704 21,9 6,54 60 2 362 336 (36,7%)
1970 5 621 792 156 280 (2,8%) -27 506 21,9 6,64 52 1 998 266 (35,5%)
1965 4 869 716 139 176 (2,9%) -8 254 21,8 6,74 45 1 655 168 (34,0%)
1960 4 210 747 125 396 (2,9%) -2 062 21,8 6,90 39 1 310 427 (31,1%)

W roku 2018 liczba ludności w Gwatemali wynosiła 17 245 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 21,8 lat do 26,0 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 5 257 631 (45,1%) w 2000 roku do 9 390 000 (53,4%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Gwatemali uległa zmianie z 68,0 na 157,8 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 17 911 000 333 000 (1,9%) -8 768 26,5 2,77 167 9 652 000 (53,9%)
2025 19 573 000 331 000 (1,7%) -8 342 27,7 2,57 183 11 008 000 (56,2%)
2030 21 203 000 322 000 (1,5%) -7 930 29,1 2,41 198 12 415 000 (58,6%)
2035 22 772 000 308 000 (1,4%) -7 543 30,5 2,29 213 13 851 000 (60,8%)
2040 24 264 000 291 000 (1,2%) -7 174 31,9 2,19 226 15 298 000 (63,0%)
2045 25 666 000 273 000 (1,1%) -6 820 33,4 2,10 240 16 738 000 (65,2%)
2050 26 968 000 251 000 (0,9%) -6 820 34,9 2,03 252 18 156 000 (67,3%)

Całkowita populacja Gwatemali w 2020 roku wyniesie 17 911 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 26 968 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 80,4 lat (77,9 lat dla mężczyzn, i 83,0 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 251,7 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Gwatemali w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,93% (331 000 mieszkańców, włączając 81 488 zgonów). Struktura społeczna Gwatemali wskazuje na podział 8 923 000 kobiet oraz 8 655 000 mężczyzn, co daje średnio 970 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 44,9% ludności (7 885 491) poniżej dwudziestego roku życia, 50,2% ludności (8 825 914) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 4,9% osób (866 595) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Honduras
Liczba ludności: 9 569 000
Meksyk
Liczba ludności: 132 328 000
Nikaragua
Liczba ludności: 6 351 000
Panama
Liczba ludności: 4 226 000
Argentyna
Liczba ludności: 45 102 000
Boliwia
Liczba ludności: 11 380 000
Brazylia
Liczba ludności: 212 393 000
Chile
Liczba ludności: 18 337 000