Gwatemala liczba ludności 18 828 803 (na żywo)

Liczba ludności Gwatemali w 2022 urośnie o 333 000 i osiągnie 18 910 000 ludzi w 2023 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 8 768 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Gwatemali uległa zmianie z 68,0 na 167,1 w 2020 roku.

Obecna populacja 18 828 803 populacja na dzień (poniedziałek 3 października 2022)
Średnia wieku 27,0 lat
Gęstość zaludnienia 173,4 na km2
Liczba ludności Gwatemali od 1960 do 2022 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2022 18 577 000 333 000 (1,8%) -8 768 27,0 173 10 186 000 (54,8%)
2021 18 244 000 333 000 (1,8%) -8 768 26,7 170 9 917 000 (54,4%)
2020 17 911 000 333 000 (1,9%) -8 768 26,5 2,77 167 9 652 000 (53,9%)
2019 0 0 (0,0%) -9 215 26,2 2,83 164 9 390 000 (53,4%)
2018 0 0 (0,0%) -9 215 26,0 2,88 161 9 132 000 (53,0%)
2017 0 0 (0,0%) -9 215 25,7 2,93 158 8 878 000 (52,5%)
2016 0 0 (0,0%) -9 215 25,5 2,98 155 8 627 859 (52,0%)
2015 16 252 429 328 870 (2,0%) -9 215 25,3 3,03 152 8 381 540 (51,6%)
2010 14 630 417 314 209 (2,2%) -10 026 24,2 3,38 137 7 216 161 (49,3%)
2005 13 096 028 299 103 (2,3%) -22 846 23,2 3,97 122 6 177 658 (47,2%)
2000 11 650 743 263 540 (2,3%) -56 210 22,6 4,60 109 5 257 631 (45,1%)
1995 10 408 489 236 192 (2,3%) -80 465 22,2 5,09 97 4 487 100 (43,1%)
1990 9 263 813 213 348 (2,3%) -73 494 22,0 5,44 86 3 809 002 (41,1%)
1985 8 240 060 197 163 (2,4%) -59 982 21,8 5,87 77 3 226 148 (39,2%)
1980 7 283 459 177 314 (2,4%) -56 615 21,8 6,34 68 2 724 087 (37,4%)
1975 6 433 728 165 021 (2,6%) -51 704 21,9 6,54 60 2 362 336 (36,7%)
1970 5 621 792 156 280 (2,8%) -27 506 21,9 6,64 52 1 998 266 (35,5%)
1965 4 869 716 139 176 (2,9%) -8 254 21,8 6,74 45 1 655 168 (34,0%)
1960 4 210 747 125 396 (2,9%) -2 062 21,8 6,90 39 1 310 427 (31,1%)

W roku 2021 liczba ludności w Gwatemali wynosiła 18 244 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 21,8 lat do 26,7 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 5 257 631 (45,1%) w 2000 roku do 10 186 000 (54,8%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Gwatemali uległa zmianie z 68,0 na 167,1 w 2020 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -8 768 26,5 2,77 167 9 652 000 (53,9%)
2025 19 573 000 331 000 (1,7%) -8 342 27,7 2,57 183 11 008 000 (56,2%)
2030 21 203 000 322 000 (1,5%) -7 930 29,1 2,41 198 12 415 000 (58,6%)
2035 22 772 000 308 000 (1,4%) -7 543 30,5 2,29 213 13 851 000 (60,8%)
2040 24 264 000 291 000 (1,2%) -7 174 31,9 2,19 226 15 298 000 (63,0%)
2045 25 666 000 273 000 (1,1%) -6 820 33,4 2,10 240 16 738 000 (65,2%)
2050 26 968 000 251 000 (0,9%) -6 820 34,9 2,03 252 18 156 000 (67,3%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 80,4 lat (77,9 lat dla mężczyzn, i 83,0 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 251,7 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Gwatemali w roku 2021

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,83% (333 000 mieszkańców, włączając 85 131 zgonów). Struktura społeczna Gwatemali wskazuje na podział 9 425 000 kobiet oraz 9 152 000 mężczyzn, co daje średnio 971 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 42,9% ludności (7 971 391) poniżej dwudziestego roku życia, 51,9% ludności (9 634 032) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 5,2% osób (971 577) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Honduras
Liczba ludności: 10 017 000
Meksyk
Liczba ludności: 136 869 000
Nikaragua
Liczba ludności: 6 544 000
Panama
Liczba ludności: 4 414 000
Argentyna
Liczba ludności: 46 313 000
Boliwia
Liczba ludności: 11 872 000
Brazylia
Liczba ludności: 216 636 000
Chile
Liczba ludności: 18 734 000