Panama liczba ludności 4 277 263 (na żywo)

Liczba ludności Panamy w 2019 urośnie o 63 000 i osiągnie 4 289 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 6 290 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Panamie wynosi 78 791 rocznie, liczba zgonów to 21 552 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,35 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Panamy uległa zmianie z 26,6 na 55,1 w 2017 roku.

Obecna populacja 4 277 263 populacja na dzień (czwartek 24 października 2019)
Średnia wieku 32,0 lat
Oczekiwana długość życia 78,6 lat
Gęstość zaludnienia 56,8 na km2
Liczba ludności Panamy od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 4 226 000 63 000 (1,5%) 6 290 32,0 2,44 57 2 866 000 (67,8%)
2018 4 163 000 64 000 (1,5%) 6 290 31,8 2,46 56 2 810 000 (67,5%)
2017 4 099 000 64 881 (1,6%) 6 290 31,5 2,49 55 2 754 000 (67,2%)
2016 4 034 119 64 870 (1,6%) 6 290 31,3 2,51 54 2 698 624 (66,9%)
2015 3 969 249 65 263 (1,6%) 6 290 31,1 2,54 53 2 643 202 (66,6%)
2010 3 643 222 63 837 (1,8%) 5 621 30,0 2,62 49 2 372 284 (65,1%)
2005 3 330 465 60 924 (1,8%) 4 449 28,8 2,65 45 2 120 474 (63,7%)
2000 3 030 347 59 150 (2,0%) 3 224 27,7 2,74 41 1 884 815 (62,2%)
1995 2 739 730 55 547 (2,0%) 1 959 26,7 2,85 37 1 592 906 (58,1%)
1990 2 471 009 51 518 (2,1%) 391 25,7 3,06 33 1 331 948 (53,9%)
1985 2 219 276 48 867 (2,2%) -1 879 24,7 3,41 30 1 157 197 (52,1%)
1980 1 978 578 47 189 (2,4%) -2 541 23,8 3,88 27 998 133 (50,4%)
1975 1 745 205 46 092 (2,6%) -2 815 23,2 4,54 23 855 814 (49,0%)
1970 1 519 299 42 820 (2,8%) -2 458 22,9 5,17 20 723 794 (47,6%)
1965 1 314 626 38 350 (2,9%) -2 538 22,8 5,64 18 584 101 (44,4%)
1960 1 132 921 34 114 (2,9%) -2 386 23,0 5,87 15 467 319 (41,2%)

W roku 2018 liczba ludności w Panamie wynosiła 4 163 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,0 lat do 31,8 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 1 884 815 (62,2%) w 2000 roku do 2 866 000 (67,8%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Panamy uległa zmianie z 26,6 na 55,1 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 4 289 000 63 000 (1,5%) 5 776 32,3 2,41 58 2 922 000 (68,1%)
2025 4 596 000 60 000 (1,3%) 4 530 33,4 2,30 62 3 203 000 (69,7%)
2030 4 884 000 56 000 (1,2%) 3 427 34,7 2,21 66 3 482 000 (71,3%)
2035 5 151 000 52 000 (1,0%) 3 427 35,8 2,13 69 3 754 000 (72,9%)
2040 5 399 000 48 000 (0,9%) 3 427 37,0 2,06 73 4 016 000 (74,4%)
2045 5 626 000 44 000 (0,8%) 3 427 38,1 2,01 76 4 267 000 (75,9%)
2050 5 827 000 38 000 (0,7%) 3 427 39,2 1,96 78 4 502 000 (77,3%)

Całkowita populacja Panamy w 2020 roku wyniesie 4 289 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 5 827 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 84,0 lat (82,2 lat dla mężczyzn, i 85,9 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 78,4 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Panamy w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,51% (64 000 mieszkańców, włączając 20 689 zgonów). Struktura społeczna Panamy wskazuje na podział 2 110 000 kobiet oraz 2 116 000 mężczyzn, co daje średnio 1 003 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 35,2% ludności (1 487 129) poniżej dwudziestego roku życia, 56,4% ludności (2 384 732) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 8,3% osób (351 181) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Argentyna
Liczba ludności: 45 102 000
Boliwia
Liczba ludności: 11 380 000
Brazylia
Liczba ludności: 212 393 000
Chile
Liczba ludności: 18 337 000
Kolumbia
Liczba ludności: 49 850 000
Ekwador
Liczba ludności: 17 100 000
Gujana
Liczba ludności: 787 000
Paragwaj
Liczba ludności: 6 982 000