Paragwaj liczba ludności 7 079 348 (na żywo)

Liczba ludności Paragwaju w 2020 urośnie o 84 000 i osiągnie 7 150 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 15 336 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Paragwaju wynosi 141 680 rocznie, liczba zgonów to 41 845 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,41 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Paragwaju uległa zmianie z 8,0 na 17,4 w 2018 roku.

Obecna populacja 7 079 348 populacja na dzień (czwartek 27 lutego 2020)
Średnia wieku 29,6 lat
Oczekiwana długość życia 73,5 lat
Gęstość zaludnienia 17,8 na km2
Liczba ludności Paragwaju od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 7 066 000 84 000 (1,2%) -15 336 29,6 2,38 18 4 313 000 (61,0%)
2019 0 0 (0,0%) -16 473 29,4 2,41 18 4 241 000 (60,7%)
2018 0 0 (0,0%) -16 473 29,2 2,43 17 4 170 000 (60,5%)
2017 0 0 (0,0%) -16 473 29,0 2,46 17 4 100 000 (60,2%)
2016 0 0 (0,0%) -16 473 28,7 2,48 17 4 030 074 (59,9%)
2015 6 639 119 86 535 (1,3%) -16 473 28,5 2,51 17 3 961 297 (59,7%)
2010 6 209 877 82 040 (1,3%) -17 340 27,3 2,73 16 3 631 971 (58,5%)
2005 5 795 494 91 754 (1,6%) -23 460 26,2 3,04 15 3 323 716 (57,4%)
2000 5 302 700 105 763 (2,0%) -9 384 25,1 3,55 13 2 934 037 (55,3%)
1995 4 760 850 109 625 (2,3%) -8 772 24,4 4,11 12 2 481 879 (52,1%)
1990 4 213 742 109 831 (2,6%) -6 210 23,8 4,55 11 2 051 840 (48,7%)
1985 3 671 826 104 074 (2,8%) -3 448 23,4 4,97 9 1 651 697 (45,0%)
1980 3 180 630 86 148 (2,7%) -4 242 23,2 5,17 8 1 325 941 (41,7%)
1975 2 790 962 67 439 (2,4%) -9 266 22,7 5,22 7 1 087 945 (39,0%)
1970 2 474 106 61 540 (2,5%) -11 766 22,2 5,74 6 917 027 (37,1%)
1965 2 170 859 56 764 (2,6%) -13 165 21,9 6,36 5 786 784 (36,2%)
1960 1 902 875 50 453 (2,6%) -14 116 21,7 6,50 5 676 834 (35,6%)

W roku 2019 liczba ludności w Paragwaju wynosiła 6 982 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 21,7 lat do 29,4 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 934 037 (55,3%) w 2000 roku do 4 313 000 (61,0%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Paragwaju uległa zmianie z 8,0 na 17,4 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 7 066 000 84 000 (1,2%) -15 336 29,6 2,38 18 4 313 000 (61,0%)
2025 7 473 000 79 000 (1,1%) -13 993 30,8 2,27 19 4 676 000 (62,6%)
2030 7 845 000 71 000 (0,9%) -12 511 32,0 2,17 20 5 042 000 (64,3%)
2035 8 176 000 63 000 (0,8%) -12 511 33,3 2,09 21 5 403 000 (66,1%)
2040 8 460 000 53 000 (0,6%) -12 511 34,6 2,02 21 5 748 000 (67,9%)
2045 8 700 000 44 000 (0,5%) -12 511 35,8 1,96 22 6 070 000 (69,8%)
2050 8 897 000 36 000 (0,4%) -12 511 37,0 1,91 22 6 363 000 (71,5%)

Całkowita populacja Paragwaju w 2020 roku wyniesie 7 066 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 8 897 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 77,0 lat (74,6 lat dla mężczyzn, i 79,4 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 22,4 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Paragwaju w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,20% (85 000 mieszkańców, włączając 40 190 zgonów). Struktura społeczna Paragwaju wskazuje na podział 3 486 000 kobiet oraz 3 581 000 mężczyzn, co daje średnio 1 027 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 37,8% ludności (2 668 828) poniżej dwudziestego roku życia, 55,3% ludności (3 903 965) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 6,9% osób (490 380) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Peru
Liczba ludności: 33 312 000
Surinam
Liczba ludności: 578 000
Urugwaj
Liczba ludności: 3 494 000
Wenezuela
Liczba ludności: 33 172 000
Kanada
Liczba ludności: 37 559 000
Stany Zjednoczone
Liczba ludności: 332 770 000