Paragwaj liczba ludności 7 348 192 (na żywo)

Liczba ludności Paragwaju w 2023 urośnie o 82 000 i osiągnie 7 394 000 ludzi w 2024 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 15 336 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Paragwaju uległa zmianie z 8,0 na 18,0 w 2021 roku.

Obecna populacja 7 348 192 populacja na dzień (poniedziałek 5 czerwca 2023)
Średnia wieku 30,3 lat
Gęstość zaludnienia 18,4 na km2
Liczba ludności Paragwaju od 1960 do 2023 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2023 7 314 000 82 000 (1,1%) -15 336 30,3 18 4 530 000 (61,9%)
2022 7 232 000 82 000 (1,1%) -15 336 30,1 18 4 457 000 (61,6%)
2021 7 150 000 84 000 (1,2%) -15 336 29,8 18 4 385 000 (61,3%)
2020 7 066 000 84 000 (1,2%) -15 336 29,6 2,38 18 4 313 000 (61,0%)
2019 0 0 (0,0%) -16 473 29,4 2,41 18 4 241 000 (60,7%)
2018 0 0 (0,0%) -16 473 29,2 2,43 17 4 170 000 (60,5%)
2017 0 0 (0,0%) -16 473 29,0 2,46 17 4 100 000 (60,2%)
2016 0 0 (0,0%) -16 473 28,7 2,48 17 4 030 074 (59,9%)
2015 6 639 119 86 535 (1,3%) -16 473 28,5 2,51 17 3 961 297 (59,7%)
2010 6 209 877 82 040 (1,3%) -17 340 27,3 2,73 16 3 631 971 (58,5%)
2005 5 795 494 91 754 (1,6%) -23 460 26,2 3,04 15 3 323 716 (57,4%)
2000 5 302 700 105 763 (2,0%) -9 384 25,1 3,55 13 2 934 037 (55,3%)
1995 4 760 850 109 625 (2,3%) -8 772 24,4 4,11 12 2 481 879 (52,1%)
1990 4 213 742 109 831 (2,6%) -6 210 23,8 4,55 11 2 051 840 (48,7%)
1985 3 671 826 104 074 (2,8%) -3 448 23,4 4,97 9 1 651 697 (45,0%)
1980 3 180 630 86 148 (2,7%) -4 242 23,2 5,17 8 1 325 941 (41,7%)
1975 2 790 962 67 439 (2,4%) -9 266 22,7 5,22 7 1 087 945 (39,0%)
1970 2 474 106 61 540 (2,5%) -11 766 22,2 5,74 6 917 027 (37,1%)
1965 2 170 859 56 764 (2,6%) -13 165 21,9 6,36 5 786 784 (36,2%)
1960 1 902 875 50 453 (2,6%) -14 116 21,7 6,50 5 676 834 (35,6%)

W roku 2022 liczba ludności w Paragwaju wynosiła 7 232 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 21,7 lat do 30,1 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 934 037 (55,3%) w 2000 roku do 4 530 000 (61,9%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Paragwaju uległa zmianie z 8,0 na 18,0 w 2021 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -15 336 29,6 2,38 18 4 313 000 (61,0%)
2025 7 473 000 79 000 (1,1%) -13 993 30,8 2,27 19 4 676 000 (62,6%)
2030 7 845 000 71 000 (0,9%) -12 511 32,0 2,17 20 5 042 000 (64,3%)
2035 8 176 000 63 000 (0,8%) -12 511 33,3 2,09 21 5 403 000 (66,1%)
2040 8 460 000 53 000 (0,6%) -12 511 34,6 2,02 21 5 748 000 (67,9%)
2045 8 700 000 44 000 (0,5%) -12 511 35,8 1,96 22 6 070 000 (69,8%)
2050 8 897 000 36 000 (0,4%) -12 511 37,0 1,91 22 6 363 000 (71,5%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 77,0 lat (74,6 lat dla mężczyzn, i 79,4 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 22,4 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Paragwaju w roku 2022

Struktura społeczna Paragwaju wskazuje na podział 3 611 000 kobiet oraz 3 702 000 mężczyzn, co daje średnio 1 025 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 36,7% ludności (2 681 312) poniżej dwudziestego roku życia, 55,9% ludności (4 086 332) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 7,5% osób (547 087) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Peru
Liczba ludności:34 419 000
Surinam
Liczba ludności:591 000
Urugwaj
Liczba ludności:3 528 000
Wenezuela
Liczba ludności:34 311 000
Kanada
Liczba ludności:38 439 000
Stany Zjednoczone
Liczba ludności:339 990 000