Afryka liczba ludności 1 409 112 162 (na żywo)

Liczba ludności Afryki w 2021 urośnie o 32 928 000 i osiągnie 1 411 763 000 ludzi w 2022 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 450 843 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację.

Obecna populacja 1 409 112 162 populacja na dzień (czwartek 2 grudnia 2021)
Średnia wieku 24,2 lat
Liczba ludności Afryki od 1960 do 2021 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2021 1 378 399 000 32 928 000 (2,4%) -450 843 24,2 595 846 000 (43,2%)
2020 1 345 471 000 32 476 000 (2,4%) -450 843 24,0 575 532 000 (42,8%)
2019 0 0 (0,0%) -466 438 23,9 555 710 000 (42,3%)
2018 0 0 (0,0%) -466 438 23,8 536 394 000 (41,9%)
2017 0 0 (0,0%) -466 438 23,7 517 576 000 (41,4%)
2016 0 0 (0,0%) -466 438 23,7 499 253 385 (41,0%)
2015 1 187 612 877 30 229 699 (2,6%) -466 438 23,6 481 321 948 (40,5%)
2010 1 047 318 235 26 679 177 (2,6%) -652 979 23,3 400 722 027 (38,3%)
2005 922 132 671 22 704 855 (2,5%) -668 482 23,1 334 141 798 (36,2%)
2000 815 529 980 19 690 083 (2,4%) -436 639 22,9 280 986 404 (34,5%)
1995 721 195 346 18 068 138 (2,5%) -498 430 22,6 238 137 402 (33,0%)
1990 632 873 640 16 917 494 (2,7%) -74 563 22,4 197 530 616 (31,2%)
1985 551 230 460 15 314 574 (2,8%) -350 295 22,3 158 968 567 (28,8%)
1980 478 605 250 13 256 548 (2,8%) -347 495 22,4 127 476 088 (26,6%)
1975 416 773 627 11 025 326 (2,7%) -369 818 22,5 102 396 527 (24,6%)
1970 365 542 022 9 280 709 (2,5%) -451 049 22,7 82 050 307 (22,4%)
1965 321 865 821 7 935 994 (2,5%) -228 591 22,9 65 925 337 (20,5%)
1960 284 683 789 6 936 787 (2,4%) -190 887 23,1 52 684 688 (18,5%)

W roku 2020 liczba ludności w Afryce wynosiła 1 345 471 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,1 lat do 24,0 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 280 986 404 (34,5%) w 2000 roku do 595 846 000 (43,2%) w roku bieżącym.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -450 843 24,0 575 532 000 (42,8%)
2025 1 514 634 000 34 764 000 (2,3%) -476 056 24,6 682 211 000 (45,0%)
2030 1 695 567 000 37 146 000 (2,2%) -483 823 25,3 802 046 000 (47,3%)
2035 1 888 345 000 39 450 000 (2,1%) -483 646 26,0 935 172 000 (49,5%)
2040 2 091 463 000 41 325 000 (2,0%) -484 517 26,7 1 081 606 000 (51,7%)
2045 2 302 099 000 42 583 000 (1,9%) -485 417 27,5 1 241 830 000 (53,9%)
2050 2 517 307 000 43 296 000 (1,7%) -485 417 28,3 1 414 648 000 (56,2%)

Demografia Afryki w roku 2020

Struktura społeczna Afryki wskazuje na podział 689 635 000 kobiet oraz 688 766 000 mężczyzn, co daje średnio 999 mężczyzn na 1000 kobiet.