Afryka liczba ludności 1 402 256 545 (na żywo)

Liczba ludności Afryki w 2021 urośnie o 32 928 000 i osiągnie 1 411 763 000 ludzi w 2022 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 450 843 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację.

Obecna populacja 1 402 256 545 populacja na dzień (sobota 18 września 2021)
Średnia wieku 24,2 lat
Liczba ludności Afryki od 1960 do 2021 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2021 1 378 399 000 32 928 000 (2,4%) -450 843 24,2 595 846 000 (43,2%)
2020 1 345 471 000 32 476 000 (2,4%) -450 843 24,0 575 532 000 (42,8%)
2019 0 0 (0,0%) -466 438 23,9 555 710 000 (42,3%)
2018 0 0 (0,0%) -466 438 23,8 536 394 000 (41,9%)
2017 0 0 (0,0%) -466 438 23,7 517 576 000 (41,4%)
2016 0 0 (0,0%) -466 438 23,7 499 253 385 (41,0%)
2015 1 187 612 877 30 229 699 (2,6%) -466 438 23,6 481 321 948 (40,5%)
2010 1 047 318 235 26 679 177 (2,6%) -652 979 23,3 400 722 027 (38,3%)
2005 922 132 671 22 704 855 (2,5%) -668 482 23,1 334 141 798 (36,2%)
2000 815 529 980 19 690 083 (2,4%) -436 639 22,9 280 986 404 (34,5%)
1995 721 195 346 18 068 138 (2,5%) -498 430 22,6 238 137 402 (33,0%)
1990 632 873 640 16 917 494 (2,7%) -74 563 22,4 197 530 616 (31,2%)
1985 551 230 460 15 314 574 (2,8%) -350 295 22,3 158 968 567 (28,8%)
1980 478 605 250 13 256 548 (2,8%) -347 495 22,4 127 476 088 (26,6%)
1975 416 773 627 11 025 326 (2,7%) -369 818 22,5 102 396 527 (24,6%)
1970 365 542 022 9 280 709 (2,5%) -451 049 22,7 82 050 307 (22,4%)
1965 321 865 821 7 935 994 (2,5%) -228 591 22,9 65 925 337 (20,5%)
1960 284 683 789 6 936 787 (2,4%) -190 887 23,1 52 684 688 (18,5%)

W roku 2020 liczba ludności w Afryce wynosiła 1 345 471 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,1 lat do 24,0 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 280 986 404 (34,5%) w 2000 roku do 595 846 000 (43,2%) w roku bieżącym.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -450 843 24,0 575 532 000 (42,8%)
2025 1 514 634 000 34 764 000 (2,3%) -476 056 24,6 682 211 000 (45,0%)
2030 1 695 567 000 37 146 000 (2,2%) -483 823 25,3 802 046 000 (47,3%)
2035 1 888 345 000 39 450 000 (2,1%) -483 646 26,0 935 172 000 (49,5%)
2040 2 091 463 000 41 325 000 (2,0%) -484 517 26,7 1 081 606 000 (51,7%)
2045 2 302 099 000 42 583 000 (1,9%) -485 417 27,5 1 241 830 000 (53,9%)
2050 2 517 307 000 43 296 000 (1,7%) -485 417 28,3 1 414 648 000 (56,2%)

Demografia Afryki w roku 2020

Struktura społeczna Afryki wskazuje na podział 689 635 000 kobiet oraz 688 766 000 mężczyzn, co daje średnio 999 mężczyzn na 1000 kobiet.