Gwinea Równikowa liczba ludności 1 389 616 (na żywo)

Liczba ludności Gwinei Równikowej w 2019 urośnie o 46 000 i osiągnie 1 406 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 16 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Gwinei Równikowej wynosi 44 510 rocznie, liczba zgonów to 13 093 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,31 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Gwinei Równikowej uległa zmianie z 9,1 na 45,2 w 2017 roku.

Obecna populacja 1 389 616 populacja na dzień (piątek 23 sierpnia 2019)
Średnia wieku 24,0 lat
Oczekiwana długość życia 58,7 lat
Gęstość zaludnienia 48,5 na km2
Liczba ludności Gwinei Równikowej od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 1 360 000 46 000 (3,4%) 16 000 24,0 4,43 49 554 000 (40,7%)
2018 1 314 000 46 000 (3,5%) 16 000 24,0 4,52 47 532 000 (40,5%)
2017 1 268 000 46 510 (3,7%) 16 000 24,1 4,60 45 511 000 (40,3%)
2016 1 221 490 46 101 (3,8%) 16 000 24,1 4,69 44 489 854 (40,1%)
2015 1 175 389 45 965 (3,9%) 16 000 24,2 4,78 42 469 251 (39,9%)
2010 951 104 41 993 (4,4%) 18 000 23,9 5,21 34 373 052 (39,2%)
2005 757 317 32 500 (4,3%) 16 001 23,7 5,56 27 294 263 (38,9%)
2000 614 323 24 385 (4,0%) 10 001 23,7 5,83 22 238 394 (38,8%)
1995 504 871 17 731 (3,5%) 7 000 23,8 5,97 18 196 062 (38,8%)
1990 426 846 12 708 (3,0%) 4 001 23,9 5,99 15 148 308 (34,7%)
1985 358 896 20 810 (5,8%) 4 000 24,2 5,95 13 107 453 (29,9%)
1980 255 325 8 247 (3,2%) 13 000 24,9 5,84 9 71 164 (27,9%)
1975 259 747 -9 679 (-3,7%) -5 999 25,3 5,79 9 71 197 (27,4%)
1970 306 515 282 (0,1%) -14 000 25,3 5,81 11 82 618 (27,0%)
1965 277 396 5 939 (2,1%) 1 000 25,7 5,73 10 73 515 (26,5%)
1960 255 323 3 624 (1,4%) 600 26,1 5,65 9 65 202 (25,5%)

W roku 2018 liczba ludności w Gwinei Równikowej wynosiła 1 314 000. Od 1960 roku nastąpił spadek średniego wieku z 26,1 lat do 24,0 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 238 394 (38,8%) w 2000 roku do 554 000 (40,7%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Gwinei Równikowej uległa zmianie z 9,1 na 45,2 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 1 406 000 46 000 (3,3%) 12 001 24,1 4,34 50 576 000 (41,0%)
2025 1 637 000 47 000 (2,9%) 9 000 24,0 3,95 58 693 000 (42,3%)
2030 1 871 000 47 000 (2,5%) 6 000 24,6 3,60 67 823 000 (44,0%)
2035 2 105 000 48 000 (2,3%) 6 000 25,4 3,30 75 962 000 (45,7%)
2040 2 349 000 50 000 (2,1%) 5 000 26,4 3,05 84 1 114 000 (47,4%)
2045 2 597 000 50 000 (1,9%) 4 001 27,5 2,85 93 1 277 000 (49,2%)
2050 2 845 000 50 000 (1,8%) 4 001 28,7 2,68 101 1 449 000 (50,9%)

Całkowita populacja Gwinei Równikowej w 2020 roku wyniesie 1 406 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 2 845 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 71,2 lat (68,8 lat dla mężczyzn, i 73,7 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 101,4 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Gwinei Równikowej w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 3,50% (46 000 mieszkańców, włączając 12 662 zgonów). Struktura społeczna Gwinei Równikowej wskazuje na podział 606 000 kobiet oraz 754 000 mężczyzn, co daje średnio 1 244 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 45,7% ludności (621 928) poniżej dwudziestego roku życia, 51,5% ludności (700 400) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 2,8% osób (38 080) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Gabon
Liczba ludności: 2 109 000
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Liczba ludności: 213 000
Algieria
Liczba ludności: 42 679 000
Egipt
Liczba ludności: 101 169 000
Libia
Liczba ludności: 6 570 000
Maroko
Liczba ludności: 36 635 000
Sudan
Liczba ludności: 42 514 000
Tunezja
Liczba ludności: 11 783 000