Gwinea Równikowa liczba ludności 1 409 655 (na żywo)

Liczba ludności Gwinei Równikowej w 2020 urośnie o 46 000 i osiągnie 1 452 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 12 001 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Gwinei Równikowej wynosi 45 345 rocznie, liczba zgonów to 13 284 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,28 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Gwinei Równikowej uległa zmianie z 9,1 na 46,8 w 2018 roku.

Obecna populacja 1 409 655 populacja na dzień (środa 29 stycznia 2020)
Średnia wieku 24,1 lat
Oczekiwana długość życia 59,0 lat
Gęstość zaludnienia 50,1 na km2
Liczba ludności Gwinei Równikowej od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 1 406 000 46 000 (3,3%) 12 001 24,1 4,34 50 576 000 (41,0%)
2019 0 0 (0,0%) 16 000 24,0 4,43 49 554 000 (40,7%)
2018 0 0 (0,0%) 16 000 24,0 4,52 47 532 000 (40,5%)
2017 0 0 (0,0%) 16 000 24,1 4,60 45 511 000 (40,3%)
2016 0 0 (0,0%) 16 000 24,1 4,69 44 489 854 (40,1%)
2015 1 175 389 45 965 (3,9%) 16 000 24,2 4,78 42 469 251 (39,9%)
2010 951 104 41 993 (4,4%) 18 000 23,9 5,21 34 373 052 (39,2%)
2005 757 317 32 500 (4,3%) 16 001 23,7 5,56 27 294 263 (38,9%)
2000 614 323 24 385 (4,0%) 10 001 23,7 5,83 22 238 394 (38,8%)
1995 504 871 17 731 (3,5%) 7 000 23,8 5,97 18 196 062 (38,8%)
1990 426 846 12 708 (3,0%) 4 001 23,9 5,99 15 148 308 (34,7%)
1985 358 896 20 810 (5,8%) 4 000 24,2 5,95 13 107 453 (29,9%)
1980 255 325 8 247 (3,2%) 13 000 24,9 5,84 9 71 164 (27,9%)
1975 259 747 -9 679 (-3,7%) -5 999 25,3 5,79 9 71 197 (27,4%)
1970 306 515 282 (0,1%) -14 000 25,3 5,81 11 82 618 (27,0%)
1965 277 396 5 939 (2,1%) 1 000 25,7 5,73 10 73 515 (26,5%)
1960 255 323 3 624 (1,4%) 600 26,1 5,65 9 65 202 (25,5%)

W roku 2019 liczba ludności w Gwinei Równikowej wynosiła 1 360 000. Od 1960 roku nastąpił spadek średniego wieku z 26,1 lat do 24,0 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 238 394 (38,8%) w 2000 roku do 576 000 (41,0%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Gwinei Równikowej uległa zmianie z 9,1 na 46,8 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 1 406 000 46 000 (3,3%) 12 001 24,1 4,34 50 576 000 (41,0%)
2025 1 637 000 47 000 (2,9%) 9 000 24,0 3,95 58 693 000 (42,3%)
2030 1 871 000 47 000 (2,5%) 6 000 24,6 3,60 67 823 000 (44,0%)
2035 2 105 000 48 000 (2,3%) 6 000 25,4 3,30 75 962 000 (45,7%)
2040 2 349 000 50 000 (2,1%) 5 000 26,4 3,05 84 1 114 000 (47,4%)
2045 2 597 000 50 000 (1,9%) 4 001 27,5 2,85 93 1 277 000 (49,2%)
2050 2 845 000 50 000 (1,8%) 4 001 28,7 2,68 101 1 449 000 (50,9%)

Całkowita populacja Gwinei Równikowej w 2020 roku wyniesie 1 406 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 2 845 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 71,2 lat (68,8 lat dla mężczyzn, i 73,7 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 101,4 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Gwinei Równikowej w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 3,38% (46 000 mieszkańców, włączając 12 886 zgonów). Struktura społeczna Gwinei Równikowej wskazuje na podział 626 000 kobiet oraz 780 000 mężczyzn, co daje średnio 1 246 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 45,3% ludności (637 059) poniżej dwudziestego roku życia, 51,8% ludności (727 746) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 2,8% osób (38 946) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Gabon
Liczba ludności: 2 151 000
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Liczba ludności: 218 000
Algieria
Liczba ludności: 43 333 000
Egipt
Liczba ludności: 102 941 000
Libia
Liczba ludności: 6 662 000
Maroko
Liczba ludności: 37 071 000
Sudan
Liczba ludności: 43 541 000
Tunezja
Liczba ludności: 11 903 000