Tunezja liczba ludności 12 374 400 (na żywo)

Liczba ludności Tunezji w 2024 urośnie o 101 000 i osiągnie 12 432 000 ludzi w 2025 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 4 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Tunezji uległa zmianie z 41,0 na 78,1 w 2022 roku.

Obecna populacja 12 374 400 populacja na dzień (sobota 25 maja 2024)
Średnia wieku 34,8 lat
Gęstość zaludnienia 79,4 na km2
Liczba ludności Tunezji od 1960 do 2024 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2024 12 336 000 101 000 (0,8%) -4 000 34,8 79 8 503 000 (68,9%)
2023 12 235 000 106 000 (0,9%) -4 000 34,6 79 8 402 000 (68,7%)
2022 12 129 000 110 000 (0,9%) -4 000 34,4 78 8 299 000 (68,4%)
2021 12 019 000 116 000 (1,0%) -4 000 34,2 77 8 194 000 (68,2%)
2020 11 903 000 120 000 (1,0%) -4 000 33,9 2,10 77 8 087 000 (67,9%)
2019 0 0 (0,0%) -4 000 33,7 2,13 76 7 978 000 (67,7%)
2018 0 0 (0,0%) -4 000 33,4 2,15 75 7 867 000 (67,5%)
2017 0 0 (0,0%) -4 000 33,2 2,18 74 7 756 000 (67,3%)
2016 0 0 (0,0%) -4 000 33,0 2,20 73 7 645 536 (67,0%)
2015 11 273 661 129 753 (1,2%) -4 000 32,9 2,22 73 7 535 540 (66,8%)
2010 10 639 931 118 097 (1,1%) -13 193 32,0 2,14 68 7 015 332 (65,9%)
2005 10 102 482 84 881 (0,8%) -6 588 30,6 1,99 65 6 576 514 (65,1%)
2000 9 699 197 95 455 (1,0%) -27 809 28,9 2,14 62 6 152 395 (63,4%)
1995 9 113 975 157 379 (1,7%) -7 361 27,1 2,61 59 5 602 725 (61,5%)
1990 8 232 797 181 865 (2,2%) 28 068 25,7 3,48 53 4 770 577 (57,9%)
1985 7 321 876 193 935 (2,7%) 9 800 24,7 4,43 47 3 942 025 (53,8%)
1980 6 368 167 162 955 (2,6%) 17 116 23,6 5,24 41 3 220 318 (50,6%)
1975 5 652 476 125 712 (2,2%) -14 414 23,2 6,04 36 2 689 900 (47,6%)
1970 5 060 397 110 244 (2,2%) -19 413 22,9 6,71 33 2 200 362 (43,5%)
1965 4 545 339 86 728 (1,9%) -19 305 23,2 7,01 29 1 805 590 (39,7%)
1960 4 176 266 59 671 (1,4%) -28 499 23,8 6,94 27 1 566 559 (37,5%)

W roku 2023 liczba ludności w Tunezji wynosiła 12 235 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,8 lat do 34,6 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 6 152 395 (63,4%) w 2000 roku do 8 503 000 (68,9%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Tunezji uległa zmianie z 41,0 na 78,1 w 2022 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -4 000 33,9 2,10 77 8 087 000 (67,9%)
2025 12 432 000 96 000 (0,8%) -4 000 35,1 2,03 80 8 603 000 (69,2%)
2030 12 842 000 74 000 (0,6%) -4 000 36,5 1,97 83 9 067 000 (70,6%)
2035 13 161 000 59 000 (0,5%) -4 000 38,0 1,92 85 9 492 000 (72,1%)
2040 13 435 000 53 000 (0,4%) -4 000 39,3 1,89 87 9 898 000 (73,7%)
2045 13 681 000 46 000 (0,3%) -4 000 40,3 1,87 88 10 286 000 (75,2%)
2050 13 884 000 36 000 (0,3%) -4 000 41,1 1,86 89 10 639 000 (76,6%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 81,5 lat (80,0 lat dla mężczyzn, i 83,0 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 89,4 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Tunezji w roku 2023

Struktura społeczna Tunezji wskazuje na podział 6 238 000 kobiet oraz 6 098 000 mężczyzn, co daje średnio 978 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 30,6% ludności (3 771 115) poniżej dwudziestego roku życia, 59,3% ludności (7 317 715) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 10,1% osób (1 247 170) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Botswana
Liczba ludności:2 576 000
Lesotho
Liczba ludności:2 438 000
Namibia
Liczba ludności:2 915 000
Południowa Afryka
Liczba ludności:61 483 000
Suazi
Liczba ludności:1 533 000
Benin
Liczba ludności:13 461 000
Burkina Faso
Liczba ludności:23 349 000
Republika Zielonego Przylądka
Liczba ludności:595 000