Tunezja liczba ludności 11 921 433 (na żywo)

Liczba ludności Tunezji w 2020 urośnie o 120 000 i osiągnie 12 019 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 4 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Tunezji wynosi 196 150 rocznie, liczba zgonów to 75 084 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,02 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Tunezji uległa zmianie z 41,0 na 75,0 w 2018 roku.

Obecna populacja 11 921 433 populacja na dzień (czwartek 27 lutego 2020)
Średnia wieku 33,9 lat
Oczekiwana długość życia 76,5 lat
Gęstość zaludnienia 76,6 na km2
Liczba ludności Tunezji od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 11 903 000 120 000 (1,0%) -4 000 33,9 2,10 77 8 087 000 (67,9%)
2019 0 0 (0,0%) -4 000 33,7 2,13 76 7 978 000 (67,7%)
2018 0 0 (0,0%) -4 000 33,4 2,15 75 7 867 000 (67,5%)
2017 0 0 (0,0%) -4 000 33,2 2,18 74 7 756 000 (67,3%)
2016 0 0 (0,0%) -4 000 33,0 2,20 73 7 645 536 (67,0%)
2015 11 273 661 129 753 (1,2%) -4 000 32,9 2,22 73 7 535 540 (66,8%)
2010 10 639 931 118 097 (1,1%) -13 193 32,0 2,14 68 7 015 332 (65,9%)
2005 10 102 482 84 881 (0,8%) -6 588 30,6 1,99 65 6 576 514 (65,1%)
2000 9 699 197 95 455 (1,0%) -27 809 28,9 2,14 62 6 152 395 (63,4%)
1995 9 113 975 157 379 (1,7%) -7 361 27,1 2,61 59 5 602 725 (61,5%)
1990 8 232 797 181 865 (2,2%) 28 068 25,7 3,48 53 4 770 577 (57,9%)
1985 7 321 876 193 935 (2,7%) 9 800 24,7 4,43 47 3 942 025 (53,8%)
1980 6 368 167 162 955 (2,6%) 17 116 23,6 5,24 41 3 220 318 (50,6%)
1975 5 652 476 125 712 (2,2%) -14 414 23,2 6,04 36 2 689 900 (47,6%)
1970 5 060 397 110 244 (2,2%) -19 413 22,9 6,71 33 2 200 362 (43,5%)
1965 4 545 339 86 728 (1,9%) -19 305 23,2 7,01 29 1 805 590 (39,7%)
1960 4 176 266 59 671 (1,4%) -28 499 23,8 6,94 27 1 566 559 (37,5%)

W roku 2019 liczba ludności w Tunezji wynosiła 11 783 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,8 lat do 33,7 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 6 152 395 (63,4%) w 2000 roku do 8 087 000 (67,9%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Tunezji uległa zmianie z 41,0 na 75,0 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 11 903 000 120 000 (1,0%) -4 000 33,9 2,10 77 8 087 000 (67,9%)
2025 12 432 000 96 000 (0,8%) -4 000 35,1 2,03 80 8 603 000 (69,2%)
2030 12 842 000 74 000 (0,6%) -4 000 36,5 1,97 83 9 067 000 (70,6%)
2035 13 161 000 59 000 (0,5%) -4 000 38,0 1,92 85 9 492 000 (72,1%)
2040 13 435 000 53 000 (0,4%) -4 000 39,3 1,89 87 9 898 000 (73,7%)
2045 13 681 000 46 000 (0,3%) -4 000 40,3 1,87 88 10 286 000 (75,2%)
2050 13 884 000 36 000 (0,3%) -4 000 41,1 1,86 89 10 639 000 (76,6%)

Całkowita populacja Tunezji w 2020 roku wyniesie 11 903 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 13 884 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 81,5 lat (80,0 lat dla mężczyzn, i 83,0 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 89,4 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Tunezji w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,02% (124 000 mieszkańców, włączając 73 773 zgonów). Struktura społeczna Tunezji wskazuje na podział 6 020 000 kobiet oraz 5 883 000 mężczyzn, co daje średnio 977 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 30,8% ludności (3 660 173) poniżej dwudziestego roku życia, 60,4% ludności (7 190 602) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 8,8% osób (1 052 225) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Botswana
Liczba ludności: 2 416 000
Lesotho
Liczba ludności: 2 322 000
Namibia
Liczba ludności: 2 697 000
Południowa Afryka
Liczba ludności: 58 774 000
Suazi
Liczba ludności: 1 439 000
Benin
Liczba ludności: 12 123 000
Burkina Faso
Liczba ludności: 20 903 000
Republika Zielonego Przylądka
Liczba ludności: 567 000