Burkina Faso liczba ludności 20 861 614 (na żywo)

Liczba ludności Burkiny Faso w 2019 urośnie o 570 000 i osiągnie 20 903 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 25 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Burkinie Faso wynosi 761 815 rocznie, liczba zgonów to 161 527 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,95 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Burkiny Faso uległa zmianie z 24,9 na 70,2 w 2017 roku.

Obecna populacja 20 861 614 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 21,7 lat
Oczekiwana długość życia 61,5 lat
Gęstość zaludnienia 74,3 na km2
Liczba ludności Burkiny Faso od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 20 322 000 570 000 (2,8%) -25 000 21,7 5,11 74 6 733 000 (33,1%)
2018 19 752 000 559 000 (2,8%) -25 000 21,6 5,19 72 6 385 000 (32,3%)
2017 19 193 000 546 567 (2,9%) -25 000 21,5 5,27 70 6 048 000 (31,5%)
2016 18 646 433 535 809 (2,9%) -25 000 21,4 5,35 68 5 722 217 (30,7%)
2015 18 110 624 524 647 (2,9%) -25 000 21,4 5,44 66 5 407 651 (29,9%)
2010 15 605 217 464 118 (3,0%) -25 000 21,1 5,87 57 4 005 079 (25,7%)
2005 13 421 930 391 361 (2,9%) -25 000 21,0 6,27 49 2 890 681 (21,5%)
2000 11 607 942 325 241 (2,8%) -25 000 21,0 6,59 42 2 071 321 (17,8%)
1995 10 089 878 273 290 (2,7%) -27 500 21,2 6,84 37 1 526 699 (15,1%)
1990 8 811 034 231 211 (2,6%) -30 000 21,4 7,01 32 1 217 244 (13,8%)
1985 7 727 907 196 665 (2,5%) -36 740 21,7 7,14 28 953 160 (12,3%)
1980 6 822 843 151 187 (2,2%) -43 480 22,1 7,13 25 600 751 (8,8%)
1975 6 154 545 114 504 (1,9%) -43 480 22,6 6,86 22 390 629 (6,3%)
1970 5 624 600 96 426 (1,7%) -34 053 22,9 6,62 21 323 190 (5,7%)
1965 5 174 870 75 980 (1,5%) -28 945 23,2 6,45 19 268 990 (5,2%)
1960 4 829 288 65 292 (1,3%) -28 945 23,3 6,29 18 226 977 (4,7%)

W roku 2018 liczba ludności w Burkinie Faso wynosiła 19 752 000. Od 1960 roku nastąpił spadek średniego wieku z 23,3 lat do 21,6 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 071 321 (17,8%) w 2000 roku do 6 733 000 (33,1%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Burkiny Faso uległa zmianie z 24,9 na 70,2 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 20 903 000 581 000 (2,8%) -25 000 21,8 5,03 76 7 092 000 (33,9%)
2025 23 991 000 642 000 (2,7%) -25 000 22,4 4,65 88 9 045 000 (37,7%)
2030 27 382 000 701 000 (2,6%) -25 000 23,0 4,29 100 11 232 000 (41,0%)
2035 31 053 000 755 000 (2,4%) -25 000 23,7 3,97 114 13 600 000 (43,8%)
2040 34 954 000 796 000 (2,3%) -25 000 24,5 3,68 128 16 263 000 (46,5%)
2045 39 024 000 824 000 (2,1%) -25 000 25,4 3,43 143 19 231 000 (49,3%)
2050 43 207 000 844 000 (2,0%) -25 000 26,2 3,22 158 22 483 000 (52,0%)

Całkowita populacja Burkiny Faso w 2020 roku wyniesie 20 903 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 43 207 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 69,8 lat (68,2 lat dla mężczyzn, i 71,4 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 157,9 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Burkiny Faso w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,89% (559 000 mieszkańców, włączając 160 899 zgonów). Struktura społeczna Burkiny Faso wskazuje na podział 10 174 000 kobiet oraz 10 148 000 mężczyzn, co daje średnio 997 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 55,7% ludności (11 309 193) poniżej dwudziestego roku życia, 41,9% ludności (8 518 982) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 2,4% osób (489 760) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Republika Zielonego Przylądka
Liczba ludności: 560 000
Wybrzeże Kości Słoniowej
Liczba ludności: 25 531 000
Gambia
Liczba ludności: 2 228 000
Ghana
Liczba ludności: 30 097 000
Gwinea
Liczba ludności: 13 398 000
Gwinea Bissau
Liczba ludności: 1 954 000
Liberia
Liczba ludności: 4 978 000
Mali
Liczba ludności: 19 689 000