Liberia liczba ludności 5 687 200 (na żywo)

Liczba ludności Liberii w 2024 urośnie o 136 000 i osiągnie 5 770 000 ludzi w 2025 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 5 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Liberii uległa zmianie z 19,6 na 55,7 w 2022 roku.

Obecna populacja 5 687 200 populacja na dzień (sobota 25 maja 2024)
Średnia wieku 24,0 lat
Gęstość zaludnienia 58,5 na km2
Liczba ludności Liberii od 1960 do 2024 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2024 5 632 000 136 000 (2,4%) -5 000 24,0 59 3 013 000 (53,5%)
2023 5 496 000 133 000 (2,4%) -5 000 23,8 57 2 916 000 (53,1%)
2022 5 363 000 131 000 (2,4%) -5 000 23,7 56 2 822 000 (52,6%)
2021 5 232 000 128 000 (2,5%) -5 000 23,6 54 2 730 000 (52,2%)
2020 5 104 000 126 000 (2,5%) -5 000 23,5 4,32 53 2 641 000 (51,8%)
2019 0 0 (0,0%) -5 000 23,4 4,38 52 2 555 000 (51,3%)
2018 0 0 (0,0%) -5 000 23,3 4,45 50 2 471 000 (50,9%)
2017 0 0 (0,0%) -5 000 23,2 4,52 49 2 390 000 (50,5%)
2016 0 0 (0,0%) -5 000 23,1 4,58 48 2 311 525 (50,1%)
2015 4 499 621 108 884 (2,4%) -5 000 23,0 4,65 47 2 236 357 (49,7%)
2010 3 948 125 136 597 (3,5%) -4 000 22,7 5,02 41 1 887 243 (47,8%)
2005 3 261 230 84 816 (2,6%) 35 117 22,5 5,46 34 1 501 829 (46,1%)
2000 2 884 522 150 004 (5,2%) -10 000 22,6 5,88 30 1 278 737 (44,3%)
1995 2 073 482 60 597 (2,9%) 90 000 22,4 6,16 22 952 972 (46,0%)
1990 2 097 232 -34 293 (-1,6%) -60 000 22,2 6,50 22 1 162 328 (55,4%)
1985 2 192 555 33 466 (1,5%) -80 000 22,2 6,88 23 929 051 (42,4%)
1980 1 888 314 61 433 (3,3%) 22,3 6,97 20 664 063 (35,2%)
1975 1 625 013 46 061 (2,8%) 2 390 22,4 6,88 17 493 711 (30,4%)
1970 1 416 529 35 892 (2,5%) 2 199 22,6 6,70 15 368 652 (26,0%)
1965 1 252 972 28 628 (2,3%) 1 599 22,8 6,52 13 277 007 (22,1%)
1960 1 120 313 24 673 (2,2%) 1 599 22,9 6,41 12 208 737 (18,6%)

W roku 2023 liczba ludności w Liberii wynosiła 5 496 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,9 lat do 23,8 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 1 278 737 (44,3%) w 2000 roku do 3 013 000 (53,5%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Liberii uległa zmianie z 19,6 na 55,7 w 2022 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -5 000 23,5 4,32 53 2 641 000 (51,8%)
2025 5 770 000 138 000 (2,4%) -5 000 24,1 4,01 60 3 112 000 (53,9%)
2030 6 495 000 149 000 (2,3%) -5 000 24,7 3,75 67 3 651 000 (56,2%)
2035 7 271 000 158 000 (2,2%) -5 000 25,4 3,51 76 4 255 000 (58,5%)
2040 8 088 000 166 000 (2,1%) -5 000 26,2 3,31 84 4 916 000 (60,8%)
2045 8 935 000 172 000 (1,9%) -5 000 27,1 3,13 93 5 630 000 (63,0%)
2050 9 804 000 175 000 (1,8%) -5 000 27,9 2,98 102 6 391 000 (65,2%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 73,5 lat (71,7 lat dla mężczyzn, i 75,4 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 101,8 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Liberii w roku 2023

Struktura społeczna Liberii wskazuje na podział 2 784 000 kobiet oraz 2 848 000 mężczyzn, co daje średnio 1 023 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 50,4% ludności (2 838 528) poniżej dwudziestego roku życia, 46,4% ludności (2 610 995) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,3% osób (183 040) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Mali
Liczba ludności:22 806 000
Mauretania
Liczba ludności:5 288 000
Niger
Liczba ludności:28 007 000
Nigeria
Liczba ludności:227 963 000
Senegal
Liczba ludności:19 089 000
Sierra Leone
Liczba ludności:8 707 000
Togo
Liczba ludności:9 201 000
Chiny
Liczba ludności:1 405 936 000