Liberia liczba ludności 5 059 468 (na żywo)

Liczba ludności Liberii w 2019 urośnie o 124 000 i osiągnie 5 104 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 5 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Liberii wynosi 165 462 rocznie, liczba zgonów to 36 132 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,60 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Liberii uległa zmianie z 19,6 na 49,1 w 2017 roku.

Obecna populacja 5 059 468 populacja na dzień (sobota 24 sierpnia 2019)
Średnia wieku 23,4 lat
Oczekiwana długość życia 63,9 lat
Gęstość zaludnienia 51,7 na km2
Liczba ludności Liberii od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 4 978 000 124 000 (2,5%) -5 000 23,4 4,38 52 2 555 000 (51,3%)
2018 4 854 000 122 000 (2,5%) -5 000 23,3 4,45 50 2 471 000 (50,9%)
2017 4 732 000 118 177 (2,5%) -5 000 23,2 4,52 49 2 390 000 (50,5%)
2016 4 613 823 114 202 (2,5%) -5 000 23,1 4,58 48 2 311 525 (50,1%)
2015 4 499 621 108 884 (2,4%) -5 000 23,0 4,65 47 2 236 357 (49,7%)
2010 3 948 125 136 597 (3,5%) -4 000 22,7 5,02 41 1 887 243 (47,8%)
2005 3 261 230 84 816 (2,6%) 35 117 22,5 5,46 34 1 501 829 (46,1%)
2000 2 884 522 150 004 (5,2%) -10 000 22,6 5,88 30 1 278 737 (44,3%)
1995 2 073 482 60 597 (2,9%) 90 000 22,4 6,16 22 952 972 (46,0%)
1990 2 097 232 -34 293 (-1,6%) -60 000 22,2 6,50 22 1 162 328 (55,4%)
1985 2 192 555 33 466 (1,5%) -80 000 22,2 6,88 23 929 051 (42,4%)
1980 1 888 314 61 433 (3,3%) 22,3 6,97 20 664 063 (35,2%)
1975 1 625 013 46 061 (2,8%) 2 390 22,4 6,88 17 493 711 (30,4%)
1970 1 416 529 35 892 (2,5%) 2 199 22,6 6,70 15 368 652 (26,0%)
1965 1 252 972 28 628 (2,3%) 1 599 22,8 6,52 13 277 007 (22,1%)
1960 1 120 313 24 673 (2,2%) 1 599 22,9 6,41 12 208 737 (18,6%)

W roku 2018 liczba ludności w Liberii wynosiła 4 854 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,9 lat do 23,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 1 278 737 (44,3%) w 2000 roku do 2 555 000 (51,3%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Liberii uległa zmianie z 19,6 na 49,1 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 5 104 000 126 000 (2,5%) -5 000 23,5 4,32 53 2 641 000 (51,8%)
2025 5 770 000 138 000 (2,4%) -5 000 24,1 4,01 60 3 112 000 (53,9%)
2030 6 495 000 149 000 (2,3%) -5 000 24,7 3,75 67 3 651 000 (56,2%)
2035 7 271 000 158 000 (2,2%) -5 000 25,4 3,51 76 4 255 000 (58,5%)
2040 8 088 000 166 000 (2,1%) -5 000 26,2 3,31 84 4 916 000 (60,8%)
2045 8 935 000 172 000 (1,9%) -5 000 27,1 3,13 93 5 630 000 (63,0%)
2050 9 804 000 175 000 (1,8%) -5 000 27,9 2,98 102 6 391 000 (65,2%)

Całkowita populacja Liberii w 2020 roku wyniesie 5 104 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 9 804 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 73,5 lat (71,7 lat dla mężczyzn, i 75,4 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 101,8 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Liberii w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,55% (122 000 mieszkańców, włączając 36 385 zgonów). Struktura społeczna Liberii wskazuje na podział 2 464 000 kobiet oraz 2 513 000 mężczyzn, co daje średnio 1 020 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 52,0% ludności (2 590 551) poniżej dwudziestego roku życia, 44,8% ludności (2 231 140) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,1% osób (153 322) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Mali
Liczba ludności: 19 689 000
Mauretania
Liczba ludności: 4 661 000
Niger
Liczba ludności: 23 177 000
Nigeria
Liczba ludności: 200 962 000
Senegal
Liczba ludności: 16 744 000
Sierra Leone
Liczba ludności: 7 883 000
Togo
Liczba ludności: 8 186 000
Chiny
Liczba ludności: 1 392 929 000