Senegal liczba ludności 17 235 518 (na żywo)

Liczba ludności Senegalu w 2020 urośnie o 456 000 i osiągnie 17 663 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 19 999 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Senegalu wynosi 571 470 rocznie, liczba zgonów to 92 037 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,79 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Senegalu uległa zmianie z 29,0 na 84,6 w 2018 roku.

Obecna populacja 17 235 518 populacja na dzień (wtorek 28 stycznia 2020)
Średnia wieku 22,9 lat
Oczekiwana długość życia 68,3 lat
Gęstość zaludnienia 89,3 na km2
Liczba ludności Senegalu od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 17 200 000 456 000 (2,7%) -19 999 22,9 4,49 89 7 841 000 (45,6%)
2019 0 0 (0,0%) -19 999 22,8 4,56 87 7 566 000 (45,2%)
2018 0 0 (0,0%) -19 999 22,7 4,63 85 7 300 000 (44,8%)
2017 0 0 (0,0%) -19 999 22,6 4,70 82 7 041 000 (44,4%)
2016 0 0 (0,0%) -19 999 22,5 4,77 80 6 791 128 (44,1%)
2015 14 976 994 430 883 (2,9%) -19 999 22,5 4,84 78 6 548 092 (43,7%)
2010 12 916 229 365 312 (2,8%) -19 999 22,2 5,06 67 5 454 524 (42,2%)
2005 11 251 266 295 322 (2,6%) -33 210 22,1 5,16 58 4 626 408 (41,1%)
2000 9 884 052 238 095 (2,4%) -30 226 21,9 5,47 51 3 987 721 (40,3%)
1995 8 746 606 234 433 (2,7%) -41 973 21,7 6,00 45 3 465 405 (39,6%)
1990 7 555 617 227 017 (3,0%) -14 002 21,6 6,53 39 2 939 135 (38,9%)
1985 6 484 738 195 411 (3,0%) -12 058 21,5 7,06 34 2 434 954 (37,5%)
1980 5 592 646 144 536 (2,6%) -17 022 21,8 7,31 29 2 000 434 (35,8%)
1975 4 936 209 133 861 (2,7%) -26 957 22,2 7,29 26 1 663 157 (33,7%)
1970 4 257 505 124 661 (2,9%) 13 117 22,3 7,29 22 1 277 252 (30,0%)
1965 3 682 876 102 564 (2,8%) 17 304 22,4 7,19 19 970 475 (26,4%)
1960 3 206 749 88 544 (2,7%) 10 000 22,5 7,00 17 737 552 (23,0%)

W roku 2019 liczba ludności w Senegalu wynosiła 16 744 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,5 lat do 22,8 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 3 987 721 (40,3%) w 2000 roku do 7 841 000 (45,6%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Senegalu uległa zmianie z 29,0 na 84,6 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 17 200 000 456 000 (2,7%) -19 999 22,9 4,49 89 7 841 000 (45,6%)
2025 19 577 000 488 000 (2,5%) -19 999 23,6 4,19 102 9 360 000 (47,8%)
2030 22 123 000 524 000 (2,4%) -19 999 24,3 3,92 115 11 133 000 (50,3%)
2035 24 861 000 563 000 (2,3%) -19 999 25,1 3,69 129 13 149 000 (52,9%)
2040 27 785 000 598 000 (2,2%) -19 999 26,0 3,49 144 15 405 000 (55,4%)
2045 30 859 000 624 000 (2,0%) -19 999 26,8 3,31 160 17 889 000 (58,0%)
2050 34 031 000 640 000 (1,9%) -19 999 27,7 3,15 177 20 574 000 (60,5%)

Całkowita populacja Senegalu w 2020 roku wyniesie 17 200 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 34 031 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 74,4 lat (71,9 lat dla mężczyzn, i 77,0 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 176,8 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Senegalu w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,72% (450 000 mieszkańców, włączając 91 882 zgonów). Struktura społeczna Senegalu wskazuje na podział 8 739 000 kobiet oraz 8 461 000 mężczyzn, co daje średnio 968 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 52,7% ludności (9 071 280) poniżej dwudziestego roku życia, 44,2% ludności (7 605 840) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,0% osób (522 880) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Sierra Leone
Liczba ludności: 8 047 000
Togo
Liczba ludności: 8 384 000
Chiny
Liczba ludności: 1 396 550 000
China, Hong Kong SAR
Liczba ludności: 7 576 000
China, Macao SAR
Liczba ludności: 652 000
Korea Północna
Liczba ludności: 25 841 000
Japonia
Liczba ludności: 125 473 000
Mongolia
Liczba ludności: 3 209 000