Mongolia liczba ludności 3 206 997 (na żywo)

Liczba ludności Mongolii w 2019 urośnie o 44 000 i osiągnie 3 209 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 3 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Mongolii wynosi 67 992 rocznie, liczba zgonów to 20 288 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,51 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Mongolii uległa zmianie z 1,1 na 2,0 w 2017 roku.

Obecna populacja 3 206 997 populacja na dzień (sobota 14 grudnia 2019)
Średnia wieku 29,3 lat
Oczekiwana długość życia 69,8 lat
Gęstość zaludnienia 2,0 na km2
Liczba ludności Mongolii od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 3 166 000 44 000 (1,4%) -3 000 29,3 2,63 2 2 373 000 (75,0%)
2018 3 122 000 46 000 (1,5%) -3 000 29,1 2,67 2 2 319 000 (74,3%)
2017 3 076 000 48 602 (1,6%) -3 000 28,9 2,71 2 2 263 000 (73,6%)
2016 3 027 398 50 521 (1,7%) -3 000 28,7 2,75 2 2 204 642 (72,8%)
2015 2 976 877 52 981 (1,8%) -3 000 28,6 2,79 2 2 144 542 (72,0%)
2010 2 712 650 44 361 (1,6%) -3 000 28,0 2,64 2 1 832 856 (67,6%)
2005 2 526 446 29 614 (1,2%) -3 000 26,9 2,17 2 1 578 877 (62,5%)
2000 2 397 436 21 274 (0,9%) -3 000 25,3 2,14 2 1 369 727 (57,1%)
1995 2 298 039 17 543 (0,8%) -10 493 24,1 2,74 1 1 305 401 (56,8%)
1990 2 184 145 43 137 (2,0%) -17 686 23,7 4,05 1 1 245 683 (57,0%)
1985 1 921 881 50 791 (2,6%) 23,5 5,35 1 1 057 803 (55,0%)
1980 1 689 622 43 331 (2,6%) 23,5 6,21 1 880 006 (52,1%)
1975 1 479 651 41 226 (2,8%) 23,8 7,14 1 719 939 (48,7%)
1970 1 278 825 36 611 (2,9%) 24,4 7,57 1 576 136 (45,1%)
1965 1 107 124 32 610 (3,0%) 25,4 7,59 1 466 254 (42,1%)
1960 955 505 26 673 (2,7%) 26,8 6,95 1 340 915 (35,7%)

W roku 2018 liczba ludności w Mongolii wynosiła 3 122 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 26,8 lat do 29,1 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 1 369 727 (57,1%) w 2000 roku do 2 373 000 (75,0%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Mongolii uległa zmianie z 1,1 na 2,0 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 3 209 000 43 000 (1,3%) -3 000 29,5 2,59 2 2 426 000 (75,6%)
2025 3 402 000 35 000 (1,0%) -3 000 30,7 2,46 2 2 666 000 (78,4%)
2030 3 561 000 30 000 (0,8%) -3 000 32,0 2,36 2 2 864 000 (80,4%)
2035 3 698 000 26 000 (0,7%) -3 000 33,3 2,27 2 3 028 000 (81,9%)
2040 3 827 000 26 000 (0,7%) -3 000 34,4 2,20 3 3 172 000 (82,9%)
2045 3 954 000 25 000 (0,6%) -3 000 35,3 2,14 3 3 316 000 (83,9%)
2050 4 075 000 23 000 (0,6%) -3 000 36,0 2,10 3 3 454 000 (84,8%)

Całkowita populacja Mongolii w 2020 roku wyniesie 3 209 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 4 075 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 75,0 lat (71,1 lat dla mężczyzn, i 79,2 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 2,6 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Mongolii w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,41% (46 000 mieszkańców, włączając 19 557 zgonów). Struktura społeczna Mongolii wskazuje na podział 1 602 000 kobiet oraz 1 565 000 mężczyzn, co daje średnio 977 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 36,9% ludności (1 169 204) poniżej dwudziestego roku życia, 58,9% ludności (1 863 824) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 4,3% osób (134 555) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Korea Południowa
Liczba ludności: 51 797 000
Kazachstan
Liczba ludności: 18 371 000
Kirgistan
Liczba ludności: 6 347 000
Tadżykistan
Liczba ludności: 9 292 000
Turkmenistan
Liczba ludności: 5 943 000
Uzbekistan
Liczba ludności: 33 049 000
Afganistan
Liczba ludności: 37 209 000
Bangladesz
Liczba ludności: 168 066 000