Afganistan liczba ludności 37 997 055 (na żywo)

Liczba ludności Afganistanu w 2019 urośnie o 836 000 i osiągnie 38 055 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 60 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Afganistanie wynosi 1 161 605 rocznie, liczba zgonów to 235 965 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,49 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Afganistanu uległa zmianie z 20,3 na 54,4 w 2017 roku.

Obecna populacja 37 997 055 populacja na dzień (piątek 6 grudnia 2019)
Średnia wieku 22,4 lat
Oczekiwana długość życia 64,7 lat
Gęstość zaludnienia 57,0 na km2
Liczba ludności Afganistanu od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 37 209 000 836 000 (2,3%) -60 000 22,4 4,19 57 10 595 000 (28,5%)
2018 36 373 000 843 000 (2,3%) -60 000 22,3 4,34 56 10 191 000 (28,0%)
2017 35 530 000 873 968 (2,5%) -60 000 22,1 4,50 54 9 796 000 (27,6%)
2016 34 656 032 919 538 (2,7%) -60 000 21,9 4,65 53 9 402 875 (27,1%)
2015 33 736 494 978 474 (2,9%) -60 000 21,7 4,80 52 9 008 656 (26,7%)
2010 28 803 167 798 836 (2,8%) 89 601 20,9 5,82 44 7 111 214 (24,7%)
2005 25 070 798 951 819 (3,8%) -155 499 20,6 6,83 38 5 739 959 (22,9%)
2000 20 093 756 690 080 (3,4%) 185 824 20,5 7,49 31 4 276 353 (21,3%)
1995 17 099 541 926 822 (5,4%) -75 895 20,8 7,61 26 3 378 356 (19,8%)
1990 12 249 114 471 505 (3,9%) 465 495 20,6 7,47 19 2 243 548 (18,3%)
1985 11 783 050 -264 065 (-2,2%) -296 837 20,9 7,46 18 1 998 170 (17,0%)
1980 13 248 370 -58 325 (-0,4%) -663 660 21,6 7,45 20 2 077 477 (15,7%)
1975 12 590 286 268 745 (2,1%) -218 492 22,0 7,45 19 1 710 139 (13,6%)
1970 11 126 123 271 695 (2,4%) -4 000 22,3 7,45 17 1 282 731 (11,5%)
1965 9 938 414 207 053 (2,1%) -4 000 22,7 7,45 15 968 995 (9,8%)
1960 8 996 351 170 413 (1,9%) -4 000 23,0 7,45 14 739 590 (8,2%)

W roku 2018 liczba ludności w Afganistanie wynosiła 36 373 000. Od 1960 roku nastąpił spadek średniego wieku z 23,0 lat do 22,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 4 276 353 (21,3%) w 2000 roku do 10 595 000 (28,5%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Afganistanu uległa zmianie z 20,3 na 54,4 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 38 055 000 846 000 (2,2%) -60 000 22,7 4,04 58 11 012 000 (28,9%)
2025 42 388 000 868 000 (2,1%) -60 000 23,8 3,43 65 13 303 000 (31,4%)
2030 46 700 000 857 000 (1,8%) -60 000 25,0 2,98 72 15 876 000 (34,0%)
2035 50 908 000 829 000 (1,6%) -60 000 26,3 2,68 78 18 693 000 (36,7%)
2040 54 914 000 780 000 (1,4%) -60 000 27,7 2,45 84 21 707 000 (39,5%)
2045 58 614 000 711 000 (1,2%) -60 000 29,2 2,27 90 24 858 000 (42,4%)
2050 61 928 000 631 000 (1,0%) -60 000 30,8 2,13 95 28 080 000 (45,3%)

Całkowita populacja Afganistanu w 2020 roku wyniesie 38 055 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 61 928 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 71,3 lat (69,3 lat dla mężczyzn, i 73,5 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 94,9 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Afganistanu w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,30% (843 000 mieszkańców, włączając 235 663 zgonów). Struktura społeczna Afganistanu wskazuje na podział 18 053 000 kobiet oraz 19 156 000 mężczyzn, co daje średnio 1 061 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 54,0% ludności (20 074 256) poniżej dwudziestego roku życia, 43,4% ludności (16 152 427) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 2,7% osób (986 039) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Bangladesz
Liczba ludności: 168 066 000
Bhutan
Liczba ludności: 826 000
Indie
Liczba ludności: 1 368 738 000
Iran
Liczba ludności: 82 821 000
Malediwy
Liczba ludności: 435 000
Nepal
Liczba ludności: 29 942 000
Pakistan
Liczba ludności: 204 596 000
Sri Lanka
Liczba ludności: 21 477 000