Sri Lanka liczba ludności 21 545 729 (na żywo)

Liczba ludności Sri Lanki w 2019 urośnie o 83 000 i osiągnie 21 551 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 90 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Sri Lance wynosi 310 953 rocznie, liczba zgonów to 154 677 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,73 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Sri Lanki uległa zmianie z 239,8 na 332,9 w 2017 roku.

Obecna populacja 21 545 729 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 35,0 lat
Oczekiwana długość życia 75,8 lat
Gęstość zaludnienia 335,2 na km2
Liczba ludności Sri Lanki od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 21 477 000 83 000 (0,4%) -90 000 35,0 2,01 335 4 007 000 (18,7%)
2018 21 394 000 92 000 (0,4%) -90 000 34,7 2,02 334 3 970 000 (18,6%)
2017 21 302 000 99 000 (0,5%) -90 000 34,4 2,04 333 3 936 000 (18,5%)
2016 21 203 000 237 000 (1,1%) -90 000 34,1 2,05 332 3 902 836 (18,4%)
2015 20 966 000 195 000 (0,9%) -90 000 33,8 2,06 330 3 848 519 (18,4%)
2010 20 119 000 151 000 (0,8%) -96 954 32,4 2,20 322 3 686 002 (18,3%)
2005 19 373 000 145 000 (0,8%) -104 013 31,5 2,28 311 3 561 145 (18,4%)
2000 18 655 000 123 000 (0,7%) -89 896 30,3 2,24 300 3 440 542 (18,4%)
1995 18 074 000 162 000 (0,9%) -92 337 28,9 2,29 291 3 344 413 (18,5%)
1990 17 078 000 237 000 (1,4%) -51 156 27,7 2,48 276 3 170 701 (18,6%)
1985 15 831 000 248 000 (1,6%) -27 488 26,5 2,90 258 2 948 840 (18,6%)
1980 14 747 000 275 000 (1,9%) -79 100 25,7 3,41 240 2 769 339 (18,8%)
1975 13 496 000 212 000 (1,6%) -47 500 25,0 3,78 219 2 629 426 (19,5%)
1970 12 514 000 262 000 (2,1%) -29 000 24,2 4,34 199 2 441 982 (19,5%)
1965 11 164 000 261 000 (2,3%) -7 700 24,0 4,96 177 1 967 767 (17,6%)
1960 9 896 000 272 000 (2,7%) -9 500 24,2 5,54 158 1 626 012 (16,4%)

W roku 2018 liczba ludności w Sri Lance wynosiła 21 394 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 24,2 lat do 34,7 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 3 440 542 (18,4%) w 2000 roku do 4 007 000 (18,7%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Sri Lanki uległa zmianie z 239,8 na 332,9 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 21 551 000 74 000 (0,3%) -75 000 35,3 1,99 336 4 046 000 (18,8%)
2025 21 806 000 37 000 (0,2%) -75 000 36,8 1,93 341 4 278 000 (19,6%)
2030 21 908 000 11 000 (0,1%) -75 000 38,3 1,88 342 4 582 000 (20,9%)
2035 21 907 000 -7 000 (0,0%) -75 000 39,5 1,85 343 4 977 000 (22,7%)
2040 21 807 000 -31 000 (-0,1%) -75 000 40,6 1,82 341 5 455 000 (25,0%)
2045 21 568 000 -61 000 (-0,3%) -75 000 41,6 1,80 338 5 935 000 (27,5%)
2050 21 184 000 -89 000 (-0,4%) -75 000 42,6 1,79 332 6 391 000 (30,2%)

Całkowita populacja Sri Lanki w 2020 roku wyniesie 21 551 000 ludzi i może zmaleć do 21 184 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 81,2 lat (78,8 lat dla mężczyzn, i 83,8 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 331,6 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Sri Lanki w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,39% (92 000 mieszkańców, włączając 149 284 zgonów). Struktura społeczna Sri Lanki wskazuje na podział 11 172 000 kobiet oraz 10 305 000 mężczyzn, co daje średnio 922 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 31,2% ludności (6 700 824) poniżej dwudziestego roku życia, 58,0% ludności (12 445 922) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 10,8% osób (2 321 664) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Brunei
Liczba ludności: 439 000
Kambodża
Liczba ludności: 16 483 000
Indonezja
Liczba ludności: 269 536 000
Lao People's Democratic Republic
Liczba ludności: 7 064 000
Malezja
Liczba ludności: 32 454 000
Mjanma
Liczba ludności: 54 336 000
Filipiny
Liczba ludności: 108 106 000
Singapur
Liczba ludności: 5 827 000