Mjanma liczba ludności 56 557 263 (na żywo)

Liczba ludności Mjanmy w 2023 urośnie o 438 000 i osiągnie 56 583 000 ludzi w 2024 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 20 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Mjanmy uległa zmianie z 51,1 na 84,6 w 2021 roku.

Obecna populacja 56 557 263 populacja na dzień (sobota 9 grudnia 2023)
Średnia wieku 32,2 lat
Gęstość zaludnienia 86,0 na km2
Liczba ludności Mjanmy od 1960 do 2023 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2023 56 156 000 438 000 (0,8%) -20 000 32,2 86 21 688 000 (38,6%)
2022 55 718 000 449 000 (0,8%) -20 000 31,9 85 21 197 000 (38,0%)
2021 55 269 000 461 000 (0,8%) -20 000 31,7 85 20 709 000 (37,5%)
2020 54 808 000 472 000 (0,9%) -20 000 31,4 2,13 84 20 223 000 (36,9%)
2019 0 0 (0,0%) -20 000 31,2 2,15 83 19 740 000 (36,3%)
2018 0 0 (0,0%) -20 000 30,9 2,17 82 19 262 000 (35,8%)
2017 0 0 (0,0%) -20 000 30,6 2,19 82 18 790 000 (35,2%)
2016 0 0 (0,0%) -20 000 30,4 2,21 81 18 324 730 (34,7%)
2015 52 403 669 479 487 (0,9%) -20 000 30,1 2,23 80 17 868 603 (34,1%)
2010 50 155 896 355 206 (0,7%) -94 856 28,9 2,41 77 15 751 459 (31,4%)
2005 48 482 614 408 907 (0,8%) -293 360 27,7 2,72 74 14 026 020 (28,9%)
2000 46 095 462 556 027 (1,2%) -249 537 26,9 2,91 71 12 431 024 (27,0%)
1995 43 237 792 525 569 (1,2%) -107 600 25,9 3,04 66 11 036 446 (25,5%)
1990 40 626 250 611 388 (1,5%) -139 999 25,0 3,46 62 9 981 870 (24,6%)
1985 37 222 296 753 408 (2,0%) -40 000 24,4 4,23 57 8 961 640 (24,1%)
1980 33 369 712 755 824 (2,3%) -10 931 24,1 4,92 51 7 999 721 (24,0%)
1975 29 721 967 694 233 (2,3%) 24,1 5,46 45 7 110 089 (23,9%)
1970 26 381 431 632 788 (2,4%) 24,2 5,96 40 6 022 881 (22,8%)
1965 23 391 145 523 404 (2,2%) 24,4 6,14 36 4 905 357 (21,0%)
1960 20 986 123 451 902 (2,1%) 24,7 6,05 32 4 034 792 (19,2%)

W roku 2022 liczba ludności w Mjanmie wynosiła 55 718 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 24,7 lat do 31,9 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 12 431 024 (27,0%) w 2000 roku do 21 688 000 (38,6%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Mjanmy uległa zmianie z 51,1 na 84,6 w 2021 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -20 000 31,4 2,13 84 20 223 000 (36,9%)
2025 57 001 000 418 000 (0,7%) -20 000 32,6 2,03 87 22 680 000 (39,8%)
2030 58 916 000 354 000 (0,6%) -20 000 33,8 1,96 90 25 188 000 (42,8%)
2035 60 431 000 267 000 (0,4%) -20 000 34,9 1,90 93 27 659 000 (45,8%)
2040 61 489 000 175 000 (0,3%) -20 000 35,9 1,85 94 30 017 000 (48,8%)
2045 62 105 000 92 000 (0,2%) -20 000 36,9 1,81 95 32 216 000 (51,9%)
2050 62 359 000 26 000 (0,0%) -20 000 37,8 1,79 96 34 246 000 (54,9%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 70,8 lat (67,9 lat dla mężczyzn, i 73,8 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 95,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Mjanmy w roku 2022

Struktura społeczna Mjanmy wskazuje na podział 28 737 000 kobiet oraz 27 419 000 mężczyzn, co daje średnio 954 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 33,0% ludności (18 537 096) poniżej dwudziestego roku życia, 59,9% ludności (33 614 982) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 7,1% osób (4 003 923) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Filipiny
Liczba ludności:114 497 000
Singapur
Liczba ludności:6 009 000
Tajlandia
Liczba ludności:69 621 000
Timor Wschodni
Liczba ludności:1 473 000
Wietnam
Liczba ludności:98 799 000
Armenia
Liczba ludności:2 939 000
Azerbejdżan
Liczba ludności:10 368 000
Bahrajn
Liczba ludności:1 808 000