Mjanma liczba ludności 56 130 800 (na żywo)

Liczba ludności Mjanmy w 2022 urośnie o 449 000 i osiągnie 56 156 000 ludzi w 2023 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 20 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Mjanmy uległa zmianie z 51,1 na 83,9 w 2020 roku.

Obecna populacja 56 130 800 populacja na dzień (sobota 10 grudnia 2022)
Średnia wieku 31,9 lat
Gęstość zaludnienia 85,3 na km2
Liczba ludności Mjanmy od 1960 do 2022 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2022 55 718 000 449 000 (0,8%) -20 000 31,9 85 21 197 000 (38,0%)
2021 55 269 000 461 000 (0,8%) -20 000 31,7 85 20 709 000 (37,5%)
2020 54 808 000 472 000 (0,9%) -20 000 31,4 2,13 84 20 223 000 (36,9%)
2019 0 0 (0,0%) -20 000 31,2 2,15 83 19 740 000 (36,3%)
2018 0 0 (0,0%) -20 000 30,9 2,17 82 19 262 000 (35,8%)
2017 0 0 (0,0%) -20 000 30,6 2,19 82 18 790 000 (35,2%)
2016 0 0 (0,0%) -20 000 30,4 2,21 81 18 324 730 (34,7%)
2015 52 403 669 479 487 (0,9%) -20 000 30,1 2,23 80 17 868 603 (34,1%)
2010 50 155 896 355 206 (0,7%) -94 856 28,9 2,41 77 15 751 459 (31,4%)
2005 48 482 614 408 907 (0,8%) -293 360 27,7 2,72 74 14 026 020 (28,9%)
2000 46 095 462 556 027 (1,2%) -249 537 26,9 2,91 71 12 431 024 (27,0%)
1995 43 237 792 525 569 (1,2%) -107 600 25,9 3,04 66 11 036 446 (25,5%)
1990 40 626 250 611 388 (1,5%) -139 999 25,0 3,46 62 9 981 870 (24,6%)
1985 37 222 296 753 408 (2,0%) -40 000 24,4 4,23 57 8 961 640 (24,1%)
1980 33 369 712 755 824 (2,3%) -10 931 24,1 4,92 51 7 999 721 (24,0%)
1975 29 721 967 694 233 (2,3%) 24,1 5,46 45 7 110 089 (23,9%)
1970 26 381 431 632 788 (2,4%) 24,2 5,96 40 6 022 881 (22,8%)
1965 23 391 145 523 404 (2,2%) 24,4 6,14 36 4 905 357 (21,0%)
1960 20 986 123 451 902 (2,1%) 24,7 6,05 32 4 034 792 (19,2%)

W roku 2021 liczba ludności w Mjanmie wynosiła 55 269 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 24,7 lat do 31,7 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 12 431 024 (27,0%) w 2000 roku do 21 197 000 (38,0%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Mjanmy uległa zmianie z 51,1 na 83,9 w 2020 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -20 000 31,4 2,13 84 20 223 000 (36,9%)
2025 57 001 000 418 000 (0,7%) -20 000 32,6 2,03 87 22 680 000 (39,8%)
2030 58 916 000 354 000 (0,6%) -20 000 33,8 1,96 90 25 188 000 (42,8%)
2035 60 431 000 267 000 (0,4%) -20 000 34,9 1,90 93 27 659 000 (45,8%)
2040 61 489 000 175 000 (0,3%) -20 000 35,9 1,85 94 30 017 000 (48,8%)
2045 62 105 000 92 000 (0,2%) -20 000 36,9 1,81 95 32 216 000 (51,9%)
2050 62 359 000 26 000 (0,0%) -20 000 37,8 1,79 96 34 246 000 (54,9%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 70,8 lat (67,9 lat dla mężczyzn, i 73,8 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 95,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Mjanmy w roku 2021

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,81% (461 000 mieszkańców, włączając 459 072 zgonów). Struktura społeczna Mjanmy wskazuje na podział 28 511 000 kobiet oraz 27 208 000 mężczyzn, co daje średnio 954 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 33,6% ludności (18 715 676) poniżej dwudziestego roku życia, 59,5% ludności (33 157 782) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 6,9% osób (3 850 114) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Filipiny
Liczba ludności:112 902 000
Singapur
Liczba ludności:5 968 000
Tajlandia
Liczba ludności:69 568 000
Timor Wschodni
Liczba ludności:1 442 000
Wietnam
Liczba ludności:98 020 000
Armenia
Liczba ludności:2 940 000
Azerbejdżan
Liczba ludności:10 299 000
Bahrajn
Liczba ludności:1 780 000