Singapur liczba ludności 6 006 641 (na żywo)

Liczba ludności Singapuru w 2022 urośnie o 43 000 i osiągnie 6 009 000 ludzi w 2023 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 29 844 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Singapuru uległa zmianie z 3 602,9 na 8 478,6 w 2020 roku.

Obecna populacja 6 006 641 populacja na dzień (sobota 10 grudnia 2022)
Średnia wieku 42,2 lat
Gęstość zaludnienia 8 628,0 na km2
Liczba ludności Singapuru od 1960 do 2022 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2022 5 968 000 43 000 (0,7%) 29 844 42,2 8 628 5 968 000 (100,0%)
2021 5 925 000 46 000 (0,8%) 29 844 41,7 8 560 5 925 000 (100,0%)
2020 5 879 000 52 000 (0,9%) 29 844 41,3 1,27 8 479 5 879 000 (100,0%)
2019 0 0 (0,0%) 59 690 40,9 1,27 8 383 5 827 000 (100,0%)
2018 0 0 (0,0%) 59 690 40,5 1,26 8 274 5 762 000 (100,0%)
2017 0 0 (0,0%) 59 690 40,1 1,25 8 156 5 688 000 (100,0%)
2016 0 0 (0,0%) 59 690 39,7 1,25 7 909 5 607 283 (100,0%)
2015 5 535 002 65 278 (1,2%) 59 690 39,3 1,24 7 807 5 535 002 (100,0%)
2010 5 076 732 89 159 (1,8%) 67 586 37,2 1,15 7 232 5 076 732 (100,0%)
2005 4 265 762 99 098 (2,3%) 89 849 35,8 1,26 6 191 4 265 762 (100,0%)
2000 4 027 887 69 164 (1,7%) 87 119 34,0 1,60 6 012 4 027 887 (100,0%)
1995 3 524 506 105 458 (3,0%) 51 049 32,3 1,67 5 260 3 524 506 (100,0%)
1990 3 047 132 116 231 (3,8%) 49 785 30,9 1,83 4 548 3 047 132 (100,0%)
1985 2 735 957 3 736 (0,1%) 23 960 29,6 1,61 4 084 2 735 957 (100,0%)
1980 2 413 945 30 445 (1,3%) 27 562 27,8 1,82 3 603 2 413 945 (100,0%)
1975 2 262 600 32 800 (1,5%) 2 853 26,1 2,07 3 377 2 262 600 (100,0%)
1970 2 074 500 32 000 (1,5%) 1 178 24,6 3,07 3 096 2 074 500 (100,0%)
1965 1 886 900 45 300 (2,4%) -73 23,2 4,66 2 816 1 886 900 (100,0%)
1960 1 646 400 56 000 (3,3%) 86 22,8 5,76 2 333 1 646 400 (100,0%)

W roku 2021 liczba ludności w Singapurze wynosiła 5 925 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,8 lat do 41,7 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 4 027 887 (100,0%) w 2000 roku do 5 968 000 (100,0%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Singapuru uległa zmianie z 3 602,9 na 8 478,6 w 2020 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 29 844 41,3 1,27 8 479 5 879 000 (100,0%)
2025 6 090 000 41 000 (0,7%) 29 844 43,4 1,29 8 796 6 090 000 (100,0%)
2030 6 267 000 31 000 (0,5%) 29 844 45,2 1,31 9 061 6 267 000 (100,0%)
2035 6 390 000 20 000 (0,3%) 29 844 46,9 1,33 9 257 6 390 000 (100,0%)
2040 6 455 000 9 000 (0,1%) 29 844 48,3 1,35 9 376 6 455 000 (100,0%)
2045 6 469 000 0 (0,0%) 29 844 49,4 1,36 9 417 6 469 000 (100,0%)
2050 6 446 000 -7 000 (-0,1%) 29 844 50,2 1,37 9 393 6 446 000 (100,0%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 87,7 lat (86,0 lat dla mężczyzn, i 89,6 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 9 392,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Singapuru w roku 2021

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,73% (46 000 mieszkańców, włączając 32 182 zgonów). Struktura społeczna Singapuru wskazuje na podział 3 018 000 kobiet oraz 2 949 000 mężczyzn, co daje średnio 977 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 19,3% ludności (1 148 840) poniżej dwudziestego roku życia, 64,1% ludności (3 824 891) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 16,6% osób (992 478) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Tajlandia
Liczba ludności:69 568 000
Timor Wschodni
Liczba ludności:1 442 000
Wietnam
Liczba ludności:98 020 000
Armenia
Liczba ludności:2 940 000
Azerbejdżan
Liczba ludności:10 299 000
Bahrajn
Liczba ludności:1 780 000
Cypr
Liczba ludności:1 224 000
Gruzja
Liczba ludności:3 675 000