Singapur liczba ludności 5 875 296 (na żywo)

Liczba ludności Singapuru w 2019 urośnie o 65 000 i osiągnie 5 879 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 59 690 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Singapurze wynosi 50 751 rocznie, liczba zgonów to 31 112 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,34 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Singapuru uległa zmianie z 3 602,9 na 8 155,5 w 2017 roku.

Obecna populacja 5 875 296 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 40,9 lat
Oczekiwana długość życia 83,4 lat
Gęstość zaludnienia 8 383,0 na km2
Liczba ludności Singapuru od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 5 827 000 65 000 (1,1%) 59 690 40,9 1,27 8 383 5 827 000 (100,0%)
2018 5 762 000 74 000 (1,3%) 59 690 40,5 1,26 8 274 5 762 000 (100,0%)
2017 5 688 000 80 717 (1,4%) 59 690 40,1 1,25 8 156 5 688 000 (100,0%)
2016 5 607 283 72 281 (1,3%) 59 690 39,7 1,25 7 909 5 607 283 (100,0%)
2015 5 535 002 65 278 (1,2%) 59 690 39,3 1,24 7 807 5 535 002 (100,0%)
2010 5 076 732 89 159 (1,8%) 67 586 37,2 1,15 7 232 5 076 732 (100,0%)
2005 4 265 762 99 098 (2,3%) 89 849 35,8 1,26 6 191 4 265 762 (100,0%)
2000 4 027 887 69 164 (1,7%) 87 119 34,0 1,60 6 012 4 027 887 (100,0%)
1995 3 524 506 105 458 (3,0%) 51 049 32,3 1,67 5 260 3 524 506 (100,0%)
1990 3 047 132 116 231 (3,8%) 49 785 30,9 1,83 4 548 3 047 132 (100,0%)
1985 2 735 957 3 736 (0,1%) 23 960 29,6 1,61 4 084 2 735 957 (100,0%)
1980 2 413 945 30 445 (1,3%) 27 562 27,8 1,82 3 603 2 413 945 (100,0%)
1975 2 262 600 32 800 (1,5%) 2 853 26,1 2,07 3 377 2 262 600 (100,0%)
1970 2 074 500 32 000 (1,5%) 1 178 24,6 3,07 3 096 2 074 500 (100,0%)
1965 1 886 900 45 300 (2,4%) -73 23,2 4,66 2 816 1 886 900 (100,0%)
1960 1 646 400 56 000 (3,3%) 86 22,8 5,76 2 333 1 646 400 (100,0%)

W roku 2018 liczba ludności w Singapurze wynosiła 5 762 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,8 lat do 40,5 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 4 027 887 (100,0%) w 2000 roku do 5 827 000 (100,0%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Singapuru uległa zmianie z 3 602,9 na 8 155,5 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 5 879 000 52 000 (0,9%) 29 844 41,3 1,27 8 479 5 879 000 (100,0%)
2025 6 090 000 41 000 (0,7%) 29 844 43,4 1,29 8 796 6 090 000 (100,0%)
2030 6 267 000 31 000 (0,5%) 29 844 45,2 1,31 9 061 6 267 000 (100,0%)
2035 6 390 000 20 000 (0,3%) 29 844 46,9 1,33 9 257 6 390 000 (100,0%)
2040 6 455 000 9 000 (0,1%) 29 844 48,3 1,35 9 376 6 455 000 (100,0%)
2045 6 469 000 0 (0,0%) 29 844 49,4 1,36 9 417 6 469 000 (100,0%)
2050 6 446 000 -7 000 (-0,1%) 29 844 50,2 1,37 9 393 6 446 000 (100,0%)

Całkowita populacja Singapuru w 2020 roku wyniesie 5 879 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 6 446 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 87,7 lat (86,0 lat dla mężczyzn, i 89,6 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 9 392,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Singapuru w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,13% (74 000 mieszkańców, włączając 28 836 zgonów). Struktura społeczna Singapuru wskazuje na podział 2 947 000 kobiet oraz 2 880 000 mężczyzn, co daje średnio 977 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 20,3% ludności (1 180 550) poniżej dwudziestego roku życia, 65,4% ludności (3 811 441) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 14,3% osób (834 426) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Tajlandia
Liczba ludności: 69 306 000
Timor Wschodni
Liczba ludności: 1 352 000
Wietnam
Liczba ludności: 95 482 000
Armenia
Liczba ludności: 2 937 000
Azerbejdżan
Liczba ludności: 10 059 000
Bahrajn
Liczba ludności: 1 638 000
Cypr
Liczba ludności: 1 198 000
Gruzja
Liczba ludności: 3 704 000