Gruzja liczba ludności 3 696 701 (na żywo)

Populacja Gruzji w 2019 zmaleje o 6 000 i osiągnie 3 695 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 10 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Gruzji wynosi 46 640 rocznie, liczba zgonów to 48 116 w roku. Od 1980 gęstość zaludnienia Gruzji uległa zmianie z 78,2 na 56,3 w 2017 roku.

Obecna populacja 3 696 701 populacja na dzień (środa 23 października 2019)
Średnia wieku 39,0 lat
Oczekiwana długość życia 73,7 lat
Gęstość zaludnienia 56,2 na km2
Liczba ludności Gruzji od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 3 704 000 -6 000 (-0,2%) -10 000 39,0 1,97 56 2 017 000 (54,5%)
2018 3 710 000 -5 000 (-0,1%) -10 000 39,0 1,98 56 2 012 000 (54,2%)
2017 3 715 000 -4 300 (-0,1%) -10 000 38,9 1,99 56 2 007 000 (54,0%)
2016 3 719 300 2 200 (0,1%) -10 000 38,8 1,99 65 2 001 950 (53,8%)
2015 3 717 100 -9 900 (-0,3%) -10 000 38,7 2,00 65 1 993 890 (53,6%)
2010 3 926 000 -52 000 (-1,3%) -61 054 37,9 1,92 69 2 075 637 (52,9%)
2005 4 190 000 -55 000 (-1,3%) -59 896 36,7 1,66 73 2 198 493 (52,5%)
2000 4 418 300 -34 200 (-0,8%) -55 504 35,5 1,61 77 2 325 705 (52,6%)
1995 4 734 000 -127 600 (-2,7%) -73 207 34,4 1,88 83 2 548 833 (53,8%)
1990 4 802 000 -1 300 (0,0%) -108 814 33,6 2,18 84 2 642 925 (55,0%)
1985 4 662 900 40 700 (0,9%) -8 732 33,1 2,27 82 2 527 012 (54,2%)
1980 4 467 700 37 500 (0,8%) -9 565 32,6 2,31 78 2 345 408 (52,5%)
1975 4 311 200 31 700 (0,7%) -19 089 31,5 2,49 75 2 170 431 (50,3%)
1970 4 119 900 39 600 (1,0%) -14 685 30,5 2,71 72 1 977 799 (48,0%)
1965 3 921 600 51 300 (1,3%) 17 039 30,3 2,88 69 1 785 661 (45,5%)
1960 3 645 600 58 000 (1,6%) 19 257 30,8 2,94 58 1 570 123 (43,1%)

W roku 2018 liczba ludności w Gruzji wynosiła 3 710 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 30,8 lat do 39,0 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 325 705 (52,6%) w 2000 roku do 2 017 000 (54,5%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Gruzji uległa zmianie z 78,2 na 56,3 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 3 695 000 -9 000 (-0,2%) -10 000 39,1 1,96 56 2 021 000 (54,7%)
2025 3 641 000 -12 000 (-0,3%) -10 000 39,8 1,94 55 2 041 000 (56,1%)
2030 3 571 000 -15 000 (-0,4%) -10 000 40,6 1,92 54 2 061 000 (57,7%)
2035 3 480 000 -19 000 (-0,6%) -10 000 41,3 1,90 53 2 076 000 (59,7%)
2040 3 385 000 -19 000 (-0,6%) -10 000 41,9 1,89 52 2 091 000 (61,8%)
2045 3 292 000 -18 000 (-0,6%) -10 000 42,3 1,88 50 2 103 000 (63,9%)
2050 3 194 000 -20 000 (-0,6%) -10 000 42,6 1,87 49 2 107 000 (66,0%)

Całkowita populacja Gruzji w 2020 roku wyniesie 3 695 000 ludzi i może zmaleć do 3 194 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 78,5 lat (75,1 lat dla mężczyzn, i 82,1 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 48,8 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Gruzji w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na minus 0,16% (5 000 mieszkańców, włączając 48 745 zgonów). Struktura społeczna Gruzji wskazuje na podział 1 936 000 kobiet oraz 1 768 000 mężczyzn, co daje średnio 913 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 25,0% ludności (927 111) poniżej dwudziestego roku życia, 59,9% ludności (2 217 585) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 15,2% osób (561 526) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Irak
Liczba ludności: 40 412 000
Izrael
Liczba ludności: 8 950 000
Jordania
Liczba ludności: 10 070 000
Kuwejt
Liczba ludności: 4 249 000
Liban
Liczba ludności: 6 066 000
Oman
Liczba ludności: 5 002 000
Katar
Liczba ludności: 2 744 000
Arabia Saudyjska
Liczba ludności: 34 141 000