Oman liczba ludności 5 421 260 (na żywo)

Liczba ludności Omanu w 2022 urośnie o 94 000 i osiągnie 5 440 000 ludzi w 2023 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 22 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Omanu uległa zmianie z 3,7 na 16,6 w 2020 roku.

Obecna populacja 5 421 260 populacja na dzień (niedziela 2 października 2022)
Średnia wieku 30,5 lat
Gęstość zaludnienia 17,3 na km2
Liczba ludności Omanu od 1960 do 2022 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2022 5 364 000 94 000 (1,8%) 22 000 30,5 17 4 316 000 (80,5%)
2021 5 270 000 120 000 (2,3%) 22 000 30,3 17 4 221 000 (80,1%)
2020 5 150 000 148 000 (2,9%) 22 000 29,9 2,40 17 4 105 000 (79,7%)
2019 0 0 (0,0%) 121 000 29,6 2,47 16 3 968 000 (79,3%)
2018 0 0 (0,0%) 121 000 29,3 2,53 16 3 813 000 (78,9%)
2017 0 0 (0,0%) 121 000 29,1 2,60 15 3 640 000 (78,5%)
2016 0 0 (0,0%) 121 000 28,9 2,67 14 3 455 208 (78,1%)
2015 4 199 810 238 885 (5,7%) 121 000 28,8 2,74 14 3 260 774 (77,6%)
2010 3 041 460 158 518 (5,2%) 163 500 27,0 2,90 10 2 285 992 (75,2%)
2005 2 511 269 66 518 (2,7%) 53 400 25,2 2,95 8 1 818 159 (72,4%)
2000 2 267 991 13 073 (0,6%) 3 000 23,8 3,72 7 1 623 178 (71,6%)
1995 2 204 283 55 855 (2,5%) -38 674 23,7 5,35 7 1 579 788 (71,7%)
1990 1 812 160 71 000 (3,9%) 20 940 22,1 7,17 6 1 197 874 (66,1%)
1985 1 498 417 67 340 (4,5%) 2 234 21,7 8,22 5 855 281 (57,1%)
1980 1 154 379 62 526 (5,4%) 16 300 21,7 8,30 4 549 046 (47,6%)
1975 882 044 40 096 (4,6%) 15 282 21,8 7,75 3 337 055 (38,2%)
1970 723 852 23 127 (3,2%) 5 094 21,9 7,31 2 214 731 (29,7%)
1965 625 009 16 122 (2,6%) -1 000 22,3 7,27 2 139 615 (22,3%)
1960 551 740 13 150 (2,3%) -2 000 22,8 7,25 2 90 485 (16,4%)

W roku 2021 liczba ludności w Omanie wynosiła 5 270 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,8 lat do 30,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 1 623 178 (71,6%) w 2000 roku do 4 316 000 (80,5%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Omanu uległa zmianie z 3,7 na 16,6 w 2020 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 22 000 29,9 2,40 17 4 105 000 (79,7%)
2025 5 572 000 66 000 (1,2%) 12 000 31,4 2,18 18 4 538 000 (81,4%)
2030 5 897 000 57 000 (1,0%) 33,2 2,01 19 4 886 000 (82,8%)
2035 6 129 000 43 000 (0,7%) 35,2 1,89 20 5 145 000 (84,0%)
2040 6 344 000 43 000 (0,7%) 36,9 1,80 21 5 382 000 (84,8%)
2045 6 550 000 42 000 (0,6%) 4 000 38,5 1,75 21 5 612 000 (85,7%)
2050 6 757 000 40 000 (0,6%) 4 000 40,3 1,73 22 5 843 000 (86,5%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 84,1 lat (82,9 lat dla mężczyzn, i 85,3 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 21,8 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Omanu w roku 2021

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,78% (120 000 mieszkańców, włączając 12 592 zgonów). Struktura społeczna Omanu wskazuje na podział 1 801 000 kobiet oraz 3 563 000 mężczyzn, co daje średnio 1 978 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 26,4% ludności (1 417 705) poniżej dwudziestego roku życia, 70,8% ludności (3 797 176) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 2,8% osób (150 728) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Katar
Liczba ludności: 2 889 000
Arabia Saudyjska
Liczba ludności: 35 796 000
Syria
Liczba ludności: 20 466 000
Turcja
Liczba ludności: 85 019 000
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Liczba ludności: 10 062 000
Jemen
Liczba ludności: 31 576 000
Białoruś
Liczba ludności: 9 332 000