Oman liczba ludności 5 143 107 (na żywo)

Liczba ludności Omanu w 2019 urośnie o 172 000 i osiągnie 5 150 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 121 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Omanie wynosi 81 756 rocznie, liczba zgonów to 12 359 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,39 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Omanu uległa zmianie z 3,7 na 15,0 w 2017 roku.

Obecna populacja 5 143 107 populacja na dzień (sobota 14 grudnia 2019)
Średnia wieku 29,6 lat
Oczekiwana długość życia 78,0 lat
Gęstość zaludnienia 16,2 na km2
Liczba ludności Omanu od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 5 002 000 172 000 (3,4%) 121 000 29,6 2,47 16 3 968 000 (79,3%)
2018 4 830 000 194 000 (4,0%) 121 000 29,3 2,53 16 3 813 000 (78,9%)
2017 4 636 000 211 238 (4,6%) 121 000 29,1 2,60 15 3 640 000 (78,5%)
2016 4 424 762 224 952 (5,1%) 121 000 28,9 2,67 14 3 455 208 (78,1%)
2015 4 199 810 238 885 (5,7%) 121 000 28,8 2,74 14 3 260 774 (77,6%)
2010 3 041 460 158 518 (5,2%) 163 500 27,0 2,90 10 2 285 992 (75,2%)
2005 2 511 269 66 518 (2,7%) 53 400 25,2 2,95 8 1 818 159 (72,4%)
2000 2 267 991 13 073 (0,6%) 3 000 23,8 3,72 7 1 623 178 (71,6%)
1995 2 204 283 55 855 (2,5%) -38 674 23,7 5,35 7 1 579 788 (71,7%)
1990 1 812 160 71 000 (3,9%) 20 940 22,1 7,17 6 1 197 874 (66,1%)
1985 1 498 417 67 340 (4,5%) 2 234 21,7 8,22 5 855 281 (57,1%)
1980 1 154 379 62 526 (5,4%) 16 300 21,7 8,30 4 549 046 (47,6%)
1975 882 044 40 096 (4,6%) 15 282 21,8 7,75 3 337 055 (38,2%)
1970 723 852 23 127 (3,2%) 5 094 21,9 7,31 2 214 731 (29,7%)
1965 625 009 16 122 (2,6%) -1 000 22,3 7,27 2 139 615 (22,3%)
1960 551 740 13 150 (2,3%) -2 000 22,8 7,25 2 90 485 (16,4%)

W roku 2018 liczba ludności w Omanie wynosiła 4 830 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,8 lat do 29,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 1 623 178 (71,6%) w 2000 roku do 3 968 000 (79,3%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Omanu uległa zmianie z 3,7 na 15,0 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 5 150 000 148 000 (2,9%) 22 000 29,9 2,40 17 4 105 000 (79,7%)
2025 5 572 000 66 000 (1,2%) 12 000 31,4 2,18 18 4 538 000 (81,4%)
2030 5 897 000 57 000 (1,0%) 33,2 2,01 19 4 886 000 (82,8%)
2035 6 129 000 43 000 (0,7%) 35,2 1,89 20 5 145 000 (84,0%)
2040 6 344 000 43 000 (0,7%) 36,9 1,80 21 5 382 000 (84,8%)
2045 6 550 000 42 000 (0,6%) 4 000 38,5 1,75 21 5 612 000 (85,7%)
2050 6 757 000 40 000 (0,6%) 4 000 40,3 1,73 22 5 843 000 (86,5%)

Całkowita populacja Omanu w 2020 roku wyniesie 5 150 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 6 757 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 84,1 lat (82,9 lat dla mężczyzn, i 85,3 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 21,8 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Omanu w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 3,56% (194 000 mieszkańców, włączając 11 694 zgonów). Struktura społeczna Omanu wskazuje na podział 1 680 000 kobiet oraz 3 322 000 mężczyzn, co daje średnio 1 977 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 26,3% ludności (1 315 526) poniżej dwudziestego roku życia, 71,3% ludności (3 565 926) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 2,4% osób (122 049) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Katar
Liczba ludności: 2 744 000
Arabia Saudyjska
Liczba ludności: 34 141 000
Syria
Liczba ludności: 18 499 000
Turcja
Liczba ludności: 82 962 000
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Liczba ludności: 9 682 000
Jemen
Liczba ludności: 29 580 000
Białoruś
Liczba ludności: 9 423 000