Arabia Saudyjska liczba ludności 34 507 342 (na żywo)

Liczba ludności Arabii Saudyjskiej w 2019 urośnie o 587 000 i osiągnie 34 710 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 118 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Arabii Saudyjskiej wynosi 623 667 rocznie, liczba zgonów to 125 448 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,46 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Arabii Saudyjskiej uległa zmianie z 4,5 na 15,3 w 2017 roku.

Obecna populacja 34 507 342 populacja na dzień (piątek 23 sierpnia 2019)
Średnia wieku 31,0 lat
Oczekiwana długość życia 75,3 lat
Gęstość zaludnienia 15,9 na km2
Liczba ludności Arabii Saudyjskiej od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 34 141 000 587 000 (1,7%) 118 000 31,0 2,42 16 28 651 000 (83,9%)
2018 33 554 000 616 000 (1,8%) 118 000 30,6 2,46 16 28 094 000 (83,7%)
2017 32 938 000 662 313 (2,0%) 118 000 30,3 2,50 15 27 513 000 (83,5%)
2016 32 275 687 718 543 (2,2%) 118 000 29,9 2,54 15 26 895 653 (83,3%)
2015 31 557 144 780 422 (2,5%) 118 000 29,6 2,58 15 26 233 454 (83,1%)
2010 27 425 676 764 184 (2,8%) 318 000 27,2 2,96 13 22 512 092 (82,1%)
2005 23 905 654 676 764 (2,8%) 199 000 25,6 3,42 11 19 358 560 (81,0%)
2000 20 764 312 469 906 (2,3%) 146 000 24,2 3,97 10 16 579 888 (79,8%)
1995 18 735 841 424 751 (2,3%) -70 000 23,2 4,98 9 14 739 486 (78,7%)
1990 16 326 815 570 871 (3,5%) -22 000 22,4 5,91 8 12 503 565 (76,6%)
1985 13 189 115 704 148 (5,3%) 146 000 22,5 6,65 6 9 581 496 (72,6%)
1980 9 740 599 560 978 (5,8%) 278 325 22,6 7,21 5 6 415 159 (65,9%)
1975 7 428 703 369 369 (5,0%) 164 267 22,6 7,31 3 4 334 574 (58,3%)
1970 5 836 389 236 761 (4,1%) 98 375 22,7 7,28 3 2 840 512 (48,7%)
1965 4 843 635 166 231 (3,4%) 37 401 23,0 7,26 2 1 877 829 (38,8%)
1960 4 086 539 132 340 (3,1%) 25 198 23,4 7,22 2 1 277 043 (31,3%)

W roku 2018 liczba ludności w Arabii Saudyjskiej wynosiła 33 554 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,4 lat do 30,6 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 16 579 888 (79,8%) w 2000 roku do 28 651 000 (83,9%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Arabii Saudyjskiej uległa zmianie z 4,5 na 15,3 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 34 710 000 569 000 (1,6%) 60 000 31,4 2,38 16 29 195 000 (84,1%)
2025 37 290 000 481 000 (1,3%) 60 000 32,8 2,21 17 31 707 000 (85,0%)
2030 39 480 000 409 000 (1,0%) 60 000 34,3 2,08 18 33 906 000 (85,9%)
2035 41 317 000 336 000 (0,8%) 40 000 36,0 1,97 19 35 807 000 (86,7%)
2040 42 778 000 272 000 (0,6%) 40 000 37,6 1,88 20 37 382 000 (87,4%)
2045 44 027 000 234 000 (0,5%) 40 000 39,0 1,81 21 38 778 000 (88,1%)
2050 45 056 000 184 000 (0,4%) 40 000 40,2 1,76 21 39 982 000 (88,7%)

Całkowita populacja Arabii Saudyjskiej w 2020 roku wyniesie 34 710 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 45 056 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 79,8 lat (78,4 lat dla mężczyzn, i 81,3 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 21,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Arabii Saudyjskiej w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,75% (616 000 mieszkańców, włączając 118 814 zgonów). Struktura społeczna Arabii Saudyjskiej wskazuje na podział 14 545 000 kobiet oraz 19 596 000 mężczyzn, co daje średnio 1 347 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 31,2% ludności (10 648 578) poniżej dwudziestego roku życia, 65,2% ludności (22 263 346) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,6% osób (1 235 904) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Syria
Liczba ludności: 18 499 000
Turcja
Liczba ludności: 82 962 000
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Liczba ludności: 9 682 000
Jemen
Liczba ludności: 29 580 000
Białoruś
Liczba ludności: 9 423 000
Bułgaria
Liczba ludności: 6 969 000
Czechy
Liczba ludności: 10 587 000