Białoruś liczba ludności 9 395 351 (na żywo)

Populacja Białorusi w 2019 zmaleje o 29 000 i osiągnie 9 394 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 2 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Białorusi wynosi 109 480 rocznie, liczba zgonów to 124 828 w roku. Od 1980 gęstość zaludnienia Białorusi uległa zmianie z 47,5 na 46,7 w 2017 roku.

Obecna populacja 9 395 351 populacja na dzień (sobota 14 grudnia 2019)
Średnia wieku 40,4 lat
Oczekiwana długość życia 73,4 lat
Gęstość zaludnienia 46,5 na km2
Liczba ludności Białorusi od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 9 423 000 -29 000 (-0,3%) 2 000 40,4 1,73 47 7 362 000 (78,1%)
2018 9 452 000 -28 000 (-0,3%) 2 000 40,3 1,73 47 7 351 000 (77,8%)
2017 9 480 000 -27 120 (-0,3%) 2 000 40,2 1,73 47 7 339 000 (77,4%)
2016 9 507 120 17 504 (0,2%) 2 000 40,1 1,73 47 7 324 856 (77,0%)
2015 9 489 616 15 105 (0,2%) 2 000 40,0 1,72 47 7 275 404 (76,7%)
2010 9 490 583 -16 182 (-0,2%) 15 160 39,5 1,49 47 7 081 399 (74,6%)
2005 9 663 915 -66 231 (-0,7%) 12 787 38,6 1,25 48 6 992 229 (72,4%)
2000 9 979 610 -47 128 (-0,5%) -1 276 37,4 1,32 49 6 983 033 (70,0%)
1995 10 194 000 -33 000 (-0,3%) 11 229 36,1 1,41 50 6 924 376 (67,9%)
1990 10 189 000 19 000 (0,2%) -12 611 35,2 1,91 50 6 722 804 (66,0%)
1985 9 975 000 65 000 (0,7%) -4 604 34,7 2,09 49 6 167 842 (61,8%)
1980 9 643 000 59 000 (0,6%) 9 423 34,2 2,03 48 5 448 102 (56,5%)
1975 9 367 000 49 416 (0,5%) 7 660 33,1 2,17 46 4 741 013 (50,6%)
1970 9 040 000 79 696 (0,9%) 7 429 32,0 2,31 45 3 978 504 (44,0%)
1965 8 610 000 85 776 (1,0%) 13 117 31,2 2,27 42 3 282 735 (38,1%)
1960 8 198 000 73 216 (0,9%) -25 077 31,0 2,67 40 2 656 234 (32,4%)

W roku 2018 liczba ludności w Białorusi wynosiła 9 452 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 31,0 lat do 40,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 6 983 033 (70,0%) w 2000 roku do 7 362 000 (78,1%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Białorusi uległa zmianie z 47,5 na 46,7 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 9 394 000 -29 000 (-0,3%) 2 000 40,5 1,73 46 7 371 000 (78,5%)
2025 9 229 000 -36 000 (-0,4%) 2 000 41,1 1,77 46 7 385 000 (80,0%)
2030 9 017 000 -47 000 (-0,5%) 2 000 41,9 1,80 45 7 336 000 (81,4%)
2035 8 772 000 -50 000 (-0,6%) 2 000 42,7 1,82 44 7 234 000 (82,5%)
2040 8 537 000 -45 000 (-0,5%) 2 000 43,3 1,84 44 7 123 000 (83,4%)
2045 8 335 000 -38 000 (-0,5%) 2 000 43,5 1,85 43 7 032 000 (84,4%)
2050 8 160 000 -35 000 (-0,4%) 2 000 43,5 1,86 42 6 956 000 (85,2%)

Całkowita populacja Białorusi w 2020 roku wyniesie 9 394 000 ludzi i może zmaleć do 8 160 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 78,3 lat (74,0 lat dla mężczyzn, i 82,7 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 42,2 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Białorusi w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na minus 0,31% (28 000 mieszkańców, włączając 122 516 zgonów). Struktura społeczna Białorusi wskazuje na podział 5 038 000 kobiet oraz 4 385 000 mężczyzn, co daje średnio 870 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 21,9% ludności (2 063 637) poniżej dwudziestego roku życia, 62,8% ludności (5 914 817) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 15,3% osób (1 445 488) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Bułgaria
Liczba ludności: 6 969 000
Czechy
Liczba ludności: 10 587 000
Węgry
Liczba ludności: 9 715 000
Polska
Liczba ludności: 37 800 000
Mołdawia
Liczba ludności: 3 526 000
Rumunia
Liczba ludności: 19 356 000
Rosja
Liczba ludności: 143 854 000
Słowacja
Liczba ludności: 5 432 000