Białoruś liczba ludności 9 300 899 (na żywo)

Populacja Białorusi w 2022 zmaleje o 31 000 i osiągnie 9 299 000 ludzi w 2023 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 2 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Białorusi uległa zmianie z 47,5 na 46,4 w 2020 roku.

Obecna populacja 9 300 899 populacja na dzień (sobota 10 grudnia 2022)
Średnia wieku 40,8 lat
Gęstość zaludnienia 46,2 na km2
Liczba ludności Białorusi od 1960 do 2022 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2022 9 332 000 -31 000 (-0,3%) 2 000 40,8 46 7 383 000 (79,1%)
2021 9 363 000 -31 000 (-0,3%) 2 000 40,7 46 7 378 000 (78,8%)
2020 9 394 000 -29 000 (-0,3%) 2 000 40,5 1,73 46 7 371 000 (78,5%)
2019 0 0 (0,0%) 2 000 40,4 1,73 47 7 362 000 (78,1%)
2018 0 0 (0,0%) 2 000 40,3 1,73 47 7 351 000 (77,8%)
2017 0 0 (0,0%) 2 000 40,2 1,73 47 7 339 000 (77,4%)
2016 0 0 (0,0%) 2 000 40,1 1,73 47 7 324 856 (77,0%)
2015 9 489 616 15 105 (0,2%) 2 000 40,0 1,72 47 7 275 404 (76,7%)
2010 9 490 583 -16 182 (-0,2%) 15 160 39,5 1,49 47 7 081 399 (74,6%)
2005 9 663 915 -66 231 (-0,7%) 12 787 38,6 1,25 48 6 992 229 (72,4%)
2000 9 979 610 -47 128 (-0,5%) -1 276 37,4 1,32 49 6 983 033 (70,0%)
1995 10 194 000 -33 000 (-0,3%) 11 229 36,1 1,41 50 6 924 376 (67,9%)
1990 10 189 000 19 000 (0,2%) -12 611 35,2 1,91 50 6 722 804 (66,0%)
1985 9 975 000 65 000 (0,7%) -4 604 34,7 2,09 49 6 167 842 (61,8%)
1980 9 643 000 59 000 (0,6%) 9 423 34,2 2,03 48 5 448 102 (56,5%)
1975 9 367 000 49 416 (0,5%) 7 660 33,1 2,17 46 4 741 013 (50,6%)
1970 9 040 000 79 696 (0,9%) 7 429 32,0 2,31 45 3 978 504 (44,0%)
1965 8 610 000 85 776 (1,0%) 13 117 31,2 2,27 42 3 282 735 (38,1%)
1960 8 198 000 73 216 (0,9%) -25 077 31,0 2,67 40 2 656 234 (32,4%)

W roku 2021 liczba ludności w Białorusi wynosiła 9 363 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 31,0 lat do 40,7 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 6 983 033 (70,0%) w 2000 roku do 7 383 000 (79,1%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Białorusi uległa zmianie z 47,5 na 46,4 w 2020 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 2 000 40,5 1,73 46 7 371 000 (78,5%)
2025 9 229 000 -36 000 (-0,4%) 2 000 41,1 1,77 46 7 385 000 (80,0%)
2030 9 017 000 -47 000 (-0,5%) 2 000 41,9 1,80 45 7 336 000 (81,4%)
2035 8 772 000 -50 000 (-0,6%) 2 000 42,7 1,82 44 7 234 000 (82,5%)
2040 8 537 000 -45 000 (-0,5%) 2 000 43,3 1,84 44 7 123 000 (83,4%)
2045 8 335 000 -38 000 (-0,5%) 2 000 43,5 1,85 43 7 032 000 (84,4%)
2050 8 160 000 -35 000 (-0,4%) 2 000 43,5 1,86 42 6 956 000 (85,2%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 78,3 lat (74,0 lat dla mężczyzn, i 82,7 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 42,2 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Białorusi w roku 2021

Tempo wzrostu populacji szacujemy na minus 0,33% (31 000 mieszkańców, włączając 125 964 zgonów). Struktura społeczna Białorusi wskazuje na podział 4 990 000 kobiet oraz 4 342 000 mężczyzn, co daje średnio 870 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 22,6% ludności (2 106 232) poniżej dwudziestego roku życia, 60,9% ludności (5 683 188) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 16,5% osób (1 542 580) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Bułgaria
Liczba ludności:6 808 000
Czechy
Liczba ludności:10 593 000
Węgry
Liczba ludności:9 606 000
Polska
Liczba ludności:37 578 000
Mołdawia
Liczba ludności:3 493 000
Rumunia
Liczba ludności:19 038 000
Rosja
Liczba ludności:143 010 000
Słowacja
Liczba ludności:5 428 000