Białoruś liczba ludności 9 284 468 (na żywo)

Populacja Białorusi w 2023 zmaleje o 33 000 i osiągnie 9 265 000 ludzi w 2024 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 2 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Białorusi uległa zmianie z 47,5 na 46,3 w 2021 roku.

Obecna populacja 9 284 468 populacja na dzień (poniedziałek 5 czerwca 2023)
Średnia wieku 40,9 lat
Gęstość zaludnienia 46,1 na km2
Liczba ludności Białorusi od 1960 do 2023 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2023 9 299 000 -33 000 (-0,4%) 2 000 40,9 46 7 386 000 (79,4%)
2022 9 332 000 -31 000 (-0,3%) 2 000 40,8 46 7 383 000 (79,1%)
2021 9 363 000 -31 000 (-0,3%) 2 000 40,7 46 7 378 000 (78,8%)
2020 9 394 000 -29 000 (-0,3%) 2 000 40,5 1,73 46 7 371 000 (78,5%)
2019 0 0 (0,0%) 2 000 40,4 1,73 47 7 362 000 (78,1%)
2018 0 0 (0,0%) 2 000 40,3 1,73 47 7 351 000 (77,8%)
2017 0 0 (0,0%) 2 000 40,2 1,73 47 7 339 000 (77,4%)
2016 0 0 (0,0%) 2 000 40,1 1,73 47 7 324 856 (77,0%)
2015 9 489 616 15 105 (0,2%) 2 000 40,0 1,72 47 7 275 404 (76,7%)
2010 9 490 583 -16 182 (-0,2%) 15 160 39,5 1,49 47 7 081 399 (74,6%)
2005 9 663 915 -66 231 (-0,7%) 12 787 38,6 1,25 48 6 992 229 (72,4%)
2000 9 979 610 -47 128 (-0,5%) -1 276 37,4 1,32 49 6 983 033 (70,0%)
1995 10 194 000 -33 000 (-0,3%) 11 229 36,1 1,41 50 6 924 376 (67,9%)
1990 10 189 000 19 000 (0,2%) -12 611 35,2 1,91 50 6 722 804 (66,0%)
1985 9 975 000 65 000 (0,7%) -4 604 34,7 2,09 49 6 167 842 (61,8%)
1980 9 643 000 59 000 (0,6%) 9 423 34,2 2,03 48 5 448 102 (56,5%)
1975 9 367 000 49 416 (0,5%) 7 660 33,1 2,17 46 4 741 013 (50,6%)
1970 9 040 000 79 696 (0,9%) 7 429 32,0 2,31 45 3 978 504 (44,0%)
1965 8 610 000 85 776 (1,0%) 13 117 31,2 2,27 42 3 282 735 (38,1%)
1960 8 198 000 73 216 (0,9%) -25 077 31,0 2,67 40 2 656 234 (32,4%)

W roku 2022 liczba ludności w Białorusi wynosiła 9 332 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 31,0 lat do 40,8 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 6 983 033 (70,0%) w 2000 roku do 7 386 000 (79,4%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Białorusi uległa zmianie z 47,5 na 46,3 w 2021 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 2 000 40,5 1,73 46 7 371 000 (78,5%)
2025 9 229 000 -36 000 (-0,4%) 2 000 41,1 1,77 46 7 385 000 (80,0%)
2030 9 017 000 -47 000 (-0,5%) 2 000 41,9 1,80 45 7 336 000 (81,4%)
2035 8 772 000 -50 000 (-0,6%) 2 000 42,7 1,82 44 7 234 000 (82,5%)
2040 8 537 000 -45 000 (-0,5%) 2 000 43,3 1,84 44 7 123 000 (83,4%)
2045 8 335 000 -38 000 (-0,5%) 2 000 43,5 1,85 43 7 032 000 (84,4%)
2050 8 160 000 -35 000 (-0,4%) 2 000 43,5 1,86 42 6 956 000 (85,2%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 78,3 lat (74,0 lat dla mężczyzn, i 82,7 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 42,2 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Białorusi w roku 2022

Struktura społeczna Białorusi wskazuje na podział 4 973 000 kobiet oraz 4 326 000 mężczyzn, co daje średnio 870 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 22,8% ludności (2 119 242) poniżej dwudziestego roku życia, 60,2% ludności (5 596 138) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 17,0% osób (1 579 900) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Bułgaria
Liczba ludności:6 752 000
Czechy
Liczba ludności:10 589 000
Węgry
Liczba ludności:9 567 000
Polska
Liczba ludności:37 488 000
Mołdawia
Liczba ludności:3 481 000
Rumunia
Liczba ludności:18 937 000
Rosja
Liczba ludności:142 673 000
Słowacja
Liczba ludności:5 424 000