Bułgaria liczba ludności 6 686 784 (na żywo)

Populacja Bułgarii w 2024 zmaleje o 56 000 i osiągnie 6 638 000 ludzi w 2025 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 4 800 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Bułgarii uległa zmianie z 80,1 na 63,0 w 2022 roku.

Obecna populacja 6 686 784 populacja na dzień (wtorek 27 lutego 2024)
Średnia wieku 44,4 lat
Gęstość zaludnienia 62,1 na km2
Liczba ludności Bułgarii od 1960 do 2024 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2024 6 696 000 -56 000 (-0,8%) -4 800 44,4 62 5 134 000 (76,7%)
2023 6 752 000 -56 000 (-0,8%) -4 800 44,2 63 5 158 000 (76,4%)
2022 6 808 000 -54 000 (-0,8%) -4 800 44,1 63 5 180 000 (76,1%)
2021 6 862 000 -54 000 (-0,8%) -4 800 44,0 64 5 202 000 (75,8%)
2020 6 916 000 -53 000 (-0,8%) -4 800 43,8 1,62 64 5 222 000 (75,5%)
2019 0 0 (0,0%) -4 800 43,7 1,60 64 5 241 000 (75,2%)
2018 0 0 (0,0%) -4 800 43,6 1,58 65 5 259 000 (74,9%)
2017 0 0 (0,0%) -4 800 43,5 1,56 65 5 276 000 (74,6%)
2016 0 0 (0,0%) -4 800 43,4 1,55 66 5 293 548 (74,3%)
2015 7 177 991 -45 947 (-0,6%) -4 800 43,2 1,53 66 5 307 981 (73,9%)
2010 7 395 599 -48 844 (-0,7%) -4 894 42,4 1,57 68 5 347 166 (72,3%)
2005 7 658 972 -57 888 (-0,8%) -16 748 41,4 1,37 70 5 406 009 (70,6%)
2000 8 170 172 -40 452 (-0,5%) -17 100 40,1 1,26 74 5 629 167 (68,9%)
1995 8 406 067 -37 524 (-0,5%) -26 765 38,7 1,23 76 5 697 800 (67,8%)
1990 8 718 289 -158 683 (-1,8%) -71 293 37,3 1,82 79 5 786 939 (66,4%)
1985 8 960 547 -132 (0,0%) -36 829 36,4 1,97 81 5 787 617 (64,6%)
1980 8 861 535 35 595 (0,4%) -4 469 35,7 2,05 80 5 503 013 (62,1%)
1975 8 720 742 41 997 (0,5%) -18 974 35,1 2,23 79 5 019 834 (57,6%)
1970 8 489 574 55 402 (0,7%) -8 679 34,3 2,17 77 4 440 047 (52,3%)
1965 8 204 168 59 828 (0,7%) -1 285 33,4 2,09 74 3 753 817 (45,8%)
1960 7 867 374 75 744 (1,0%) -287 32,3 2,31 73 2 918 796 (37,1%)

W roku 2023 liczba ludności w Bułgarii wynosiła 6 752 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 32,3 lat do 44,2 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 5 629 167 (68,9%) w 2000 roku do 5 134 000 (76,7%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Bułgarii uległa zmianie z 80,1 na 63,0 w 2022 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -4 800 43,8 1,62 64 5 222 000 (75,5%)
2025 6 638 000 -58 000 (-0,9%) -4 800 44,5 1,67 62 5 109 000 (77,0%)
2030 6 329 000 -64 000 (-1,0%) -4 800 45,1 1,71 59 4 957 000 (78,3%)
2035 6 008 000 -63 000 (-1,1%) -4 800 45,7 1,74 57 4 780 000 (79,6%)
2040 5 709 000 -58 000 (-1,0%) -4 800 46,1 1,76 54 4 607 000 (80,7%)
2045 5 437 000 -53 000 (-1,0%) -4 800 46,3 1,78 52 4 447 000 (81,8%)
2050 5 179 000 -52 000 (-1,0%) -4 800 46,4 1,80 50 4 290 000 (82,8%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 79,2 lat (76,5 lat dla mężczyzn, i 82,1 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 50,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Bułgarii w roku 2023

Struktura społeczna Bułgarii wskazuje na podział 3 441 000 kobiet oraz 3 255 000 mężczyzn, co daje średnio 946 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 19,5% ludności (1 305 720) poniżej dwudziestego roku życia, 58,0% ludności (3 884 350) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 22,5% osób (1 505 261) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Czechy
Liczba ludności:10 583 000
Węgry
Liczba ludności:9 529 000
Polska
Liczba ludności:37 391 000
Mołdawia
Liczba ludności:3 467 000
Rumunia
Liczba ludności:18 839 000
Rosja
Liczba ludności:142 307 000
Słowacja
Liczba ludności:5 418 000
Ukraina
Liczba ludności:43 014 000