Bułgaria liczba ludności 6 728 066 (na żywo)

Populacja Bułgarii w 2023 zmaleje o 56 000 i osiągnie 6 696 000 ludzi w 2024 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 4 800 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Bułgarii uległa zmianie z 80,1 na 63,5 w 2021 roku.

Obecna populacja 6 728 066 populacja na dzień (poniedziałek 5 czerwca 2023)
Średnia wieku 44,2 lat
Gęstość zaludnienia 62,6 na km2
Liczba ludności Bułgarii od 1960 do 2023 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2023 6 752 000 -56 000 (-0,8%) -4 800 44,2 63 5 158 000 (76,4%)
2022 6 808 000 -54 000 (-0,8%) -4 800 44,1 63 5 180 000 (76,1%)
2021 6 862 000 -54 000 (-0,8%) -4 800 44,0 64 5 202 000 (75,8%)
2020 6 916 000 -53 000 (-0,8%) -4 800 43,8 1,62 64 5 222 000 (75,5%)
2019 0 0 (0,0%) -4 800 43,7 1,60 64 5 241 000 (75,2%)
2018 0 0 (0,0%) -4 800 43,6 1,58 65 5 259 000 (74,9%)
2017 0 0 (0,0%) -4 800 43,5 1,56 65 5 276 000 (74,6%)
2016 0 0 (0,0%) -4 800 43,4 1,55 66 5 293 548 (74,3%)
2015 7 177 991 -45 947 (-0,6%) -4 800 43,2 1,53 66 5 307 981 (73,9%)
2010 7 395 599 -48 844 (-0,7%) -4 894 42,4 1,57 68 5 347 166 (72,3%)
2005 7 658 972 -57 888 (-0,8%) -16 748 41,4 1,37 70 5 406 009 (70,6%)
2000 8 170 172 -40 452 (-0,5%) -17 100 40,1 1,26 74 5 629 167 (68,9%)
1995 8 406 067 -37 524 (-0,5%) -26 765 38,7 1,23 76 5 697 800 (67,8%)
1990 8 718 289 -158 683 (-1,8%) -71 293 37,3 1,82 79 5 786 939 (66,4%)
1985 8 960 547 -132 (0,0%) -36 829 36,4 1,97 81 5 787 617 (64,6%)
1980 8 861 535 35 595 (0,4%) -4 469 35,7 2,05 80 5 503 013 (62,1%)
1975 8 720 742 41 997 (0,5%) -18 974 35,1 2,23 79 5 019 834 (57,6%)
1970 8 489 574 55 402 (0,7%) -8 679 34,3 2,17 77 4 440 047 (52,3%)
1965 8 204 168 59 828 (0,7%) -1 285 33,4 2,09 74 3 753 817 (45,8%)
1960 7 867 374 75 744 (1,0%) -287 32,3 2,31 73 2 918 796 (37,1%)

W roku 2022 liczba ludności w Bułgarii wynosiła 6 808 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 32,3 lat do 44,1 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 5 629 167 (68,9%) w 2000 roku do 5 158 000 (76,4%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Bułgarii uległa zmianie z 80,1 na 63,5 w 2021 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -4 800 43,8 1,62 64 5 222 000 (75,5%)
2025 6 638 000 -58 000 (-0,9%) -4 800 44,5 1,67 62 5 109 000 (77,0%)
2030 6 329 000 -64 000 (-1,0%) -4 800 45,1 1,71 59 4 957 000 (78,3%)
2035 6 008 000 -63 000 (-1,1%) -4 800 45,7 1,74 57 4 780 000 (79,6%)
2040 5 709 000 -58 000 (-1,0%) -4 800 46,1 1,76 54 4 607 000 (80,7%)
2045 5 437 000 -53 000 (-1,0%) -4 800 46,3 1,78 52 4 447 000 (81,8%)
2050 5 179 000 -52 000 (-1,0%) -4 800 46,4 1,80 50 4 290 000 (82,8%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 79,2 lat (76,5 lat dla mężczyzn, i 82,1 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 50,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Bułgarii w roku 2022

Struktura społeczna Bułgarii wskazuje na podział 3 470 000 kobiet oraz 3 282 000 mężczyzn, co daje średnio 946 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 19,4% ludności (1 312 589) poniżej dwudziestego roku życia, 58,3% ludności (3 935 741) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 22,3% osób (1 505 021) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Czechy
Liczba ludności:10 589 000
Węgry
Liczba ludności:9 567 000
Polska
Liczba ludności:37 488 000
Mołdawia
Liczba ludności:3 481 000
Rumunia
Liczba ludności:18 937 000
Rosja
Liczba ludności:142 673 000
Słowacja
Liczba ludności:5 424 000
Ukraina
Liczba ludności:43 277 000