Bułgaria liczba ludności 6 919 776 (na żywo)

Populacja Bułgarii w 2019 zmaleje o 53 000 i osiągnie 6 916 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 4 800 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Bułgarii wynosi 63 786 rocznie, liczba zgonów to 107 144 w roku. Od 1980 gęstość zaludnienia Bułgarii uległa zmianie z 80,1 na 65,3 w 2017 roku.

Obecna populacja 6 919 776 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 43,7 lat
Oczekiwana długość życia 75,1 lat
Gęstość zaludnienia 64,4 na km2
Liczba ludności Bułgarii od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 6 969 000 -53 000 (-0,8%) -4 800 43,7 1,60 64 5 241 000 (75,2%)
2018 7 022 000 -53 000 (-0,8%) -4 800 43,6 1,58 65 5 259 000 (74,9%)
2017 7 075 000 -52 822 (-0,8%) -4 800 43,5 1,56 65 5 276 000 (74,6%)
2016 7 127 822 -50 169 (-0,7%) -4 800 43,4 1,55 66 5 293 548 (74,3%)
2015 7 177 991 -45 947 (-0,6%) -4 800 43,2 1,53 66 5 307 981 (73,9%)
2010 7 395 599 -48 844 (-0,7%) -4 894 42,4 1,57 68 5 347 166 (72,3%)
2005 7 658 972 -57 888 (-0,8%) -16 748 41,4 1,37 70 5 406 009 (70,6%)
2000 8 170 172 -40 452 (-0,5%) -17 100 40,1 1,26 74 5 629 167 (68,9%)
1995 8 406 067 -37 524 (-0,5%) -26 765 38,7 1,23 76 5 697 800 (67,8%)
1990 8 718 289 -158 683 (-1,8%) -71 293 37,3 1,82 79 5 786 939 (66,4%)
1985 8 960 547 -132 (0,0%) -36 829 36,4 1,97 81 5 787 617 (64,6%)
1980 8 861 535 35 595 (0,4%) -4 469 35,7 2,05 80 5 503 013 (62,1%)
1975 8 720 742 41 997 (0,5%) -18 974 35,1 2,23 79 5 019 834 (57,6%)
1970 8 489 574 55 402 (0,7%) -8 679 34,3 2,17 77 4 440 047 (52,3%)
1965 8 204 168 59 828 (0,7%) -1 285 33,4 2,09 74 3 753 817 (45,8%)
1960 7 867 374 75 744 (1,0%) -287 32,3 2,31 73 2 918 796 (37,1%)

W roku 2018 liczba ludności w Bułgarii wynosiła 7 022 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 32,3 lat do 43,6 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 5 629 167 (68,9%) w 2000 roku do 5 241 000 (75,2%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Bułgarii uległa zmianie z 80,1 na 65,3 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 6 916 000 -53 000 (-0,8%) -4 800 43,8 1,62 64 5 222 000 (75,5%)
2025 6 638 000 -58 000 (-0,9%) -4 800 44,5 1,67 62 5 109 000 (77,0%)
2030 6 329 000 -64 000 (-1,0%) -4 800 45,1 1,71 59 4 957 000 (78,3%)
2035 6 008 000 -63 000 (-1,1%) -4 800 45,7 1,74 57 4 780 000 (79,6%)
2040 5 709 000 -58 000 (-1,0%) -4 800 46,1 1,76 54 4 607 000 (80,7%)
2045 5 437 000 -53 000 (-1,0%) -4 800 46,3 1,78 52 4 447 000 (81,8%)
2050 5 179 000 -52 000 (-1,0%) -4 800 46,4 1,80 50 4 290 000 (82,8%)

Całkowita populacja Bułgarii w 2020 roku wyniesie 6 916 000 ludzi i może zmaleć do 5 179 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 79,2 lat (76,5 lat dla mężczyzn, i 82,1 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 50,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Bułgarii w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na minus 0,75% (53 000 mieszkańców, włączając 108 511 zgonów). Struktura społeczna Bułgarii wskazuje na podział 3 582 000 kobiet oraz 3 387 000 mężczyzn, co daje średnio 946 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 18,9% ludności (1 315 747) poniżej dwudziestego roku życia, 59,9% ludności (4 172 340) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 21,3% osób (1 485 094) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Czechy
Liczba ludności: 10 587 000
Węgry
Liczba ludności: 9 715 000
Polska
Liczba ludności: 37 800 000
Mołdawia
Liczba ludności: 3 526 000
Rumunia
Liczba ludności: 19 356 000
Rosja
Liczba ludności: 143 854 000
Słowacja
Liczba ludności: 5 432 000
Ukraina
Liczba ludności: 44 288 000