Czechy liczba ludności 10 591 767 (na żywo)

Liczba ludności Czech w 2019 urośnie o 7 000 i osiągnie 10 592 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 11 999 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Czechach wynosi 105 514 rocznie, liczba zgonów to 114 018 w roku. Od 1980 gęstość zaludnienia Czech uległa zmianie z 133,4 na 137,5 w 2017 roku.

Obecna populacja 10 591 767 populacja na dzień (sobota 14 grudnia 2019)
Średnia wieku 42,5 lat
Oczekiwana długość życia 79,3 lat
Gęstość zaludnienia 137,6 na km2
Liczba ludności Czech od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 10 587 000 7 000 (0,1%) 11 999 42,5 1,59 138 7 732 000 (73,0%)
2018 10 580 000 9 000 (0,1%) 11 999 42,4 1,57 138 7 723 000 (73,0%)
2017 10 571 000 9 367 (0,1%) 11 999 42,2 1,56 138 7 715 000 (73,0%)
2016 10 561 633 15 574 (0,2%) 11 999 42,0 1,54 137 7 707 880 (73,0%)
2015 10 546 059 20 712 (0,2%) 11 999 41,7 1,53 137 7 697 779 (73,0%)
2010 10 474 410 30 474 (0,3%) 11 999 40,7 1,51 136 7 673 029 (73,3%)
2005 10 211 216 14 115 (0,1%) 50 178 39,8 1,29 132 7 515 659 (73,6%)
2000 10 255 063 -28 797 (-0,3%) 9 480 38,4 1,15 133 7 587 516 (74,0%)
1995 10 327 253 -6 334 (-0,1%) 9 200 37,0 1,28 134 7 708 571 (74,6%)
1990 10 333 355 -27 713 (-0,3%) 6 000 36,2 1,90 134 7 772 750 (75,2%)
1985 10 337 118 6 905 (0,1%) 1 134 35,7 1,95 134 7 790 569 (75,4%)
1980 10 304 193 11 852 (0,1%) -10 589 35,3 2,08 133 7 745 353 (75,2%)
1975 10 058 620 70 161 (0,7%) 2 000 35,6 2,43 130 7 032 685 (69,9%)
1970 9 858 071 -38 509 (-0,4%) 2 000 35,7 1,92 128 6 348 795 (64,4%)
1965 9 779 358 51 554 (0,5%) -25 820 35,1 2,18 127 6 064 767 (62,0%)
1960 9 602 006 -15 355 (-0,2%) 5 000 34,3 2,09 124 5 717 803 (59,5%)

W roku 2018 liczba ludności w Czechach wynosiła 10 580 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 34,3 lat do 42,4 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 7 587 516 (74,0%) w 2000 roku do 7 732 000 (73,0%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Czech uległa zmianie z 133,4 na 137,5 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 10 592 000 5 000 (0,1%) 11 999 42,7 1,60 138 7 740 000 (73,1%)
2025 10 573 000 -10 000 (-0,1%) 11 999 43,7 1,66 137 7 773 000 (73,5%)
2030 10 471 000 -27 000 (-0,3%) 11 999 44,7 1,70 136 7 782 000 (74,3%)
2035 10 320 000 -31 000 (-0,3%) 11 999 45,5 1,73 135 7 783 000 (75,4%)
2040 10 190 000 -23 000 (-0,2%) 11 999 46,0 1,76 133 7 821 000 (76,8%)
2045 10 094 000 -19 000 (-0,2%) 11 999 46,3 1,78 132 7 881 000 (78,1%)
2050 9 995 000 -22 000 (-0,2%) 11 999 46,6 1,80 130 7 929 000 (79,3%)

Całkowita populacja Czech w 2020 roku wyniesie 10 592 000 ludzi i może zmaleć do 9 995 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 83,8 lat (82,1 lat dla mężczyzn, i 85,7 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 130,2 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Czech w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,07% (9 000 mieszkańców, włączając 112 420 zgonów). Struktura społeczna Czech wskazuje na podział 5 381 000 kobiet oraz 5 207 000 mężczyzn, co daje średnio 968 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 20,1% ludności (2 123 752) poniżej dwudziestego roku życia, 60,1% ludności (6 360 670) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 19,9% osób (2 106 813) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Węgry
Liczba ludności: 9 715 000
Polska
Liczba ludności: 37 800 000
Mołdawia
Liczba ludności: 3 526 000
Rumunia
Liczba ludności: 19 356 000
Rosja
Liczba ludności: 143 854 000
Słowacja
Liczba ludności: 5 432 000
Ukraina
Liczba ludności: 44 288 000
Channel Islands
Liczba ludności: 167 000