Mołdawia liczba ludności 3 475 016 (na żywo)

Populacja Mołdawii w 2023 zmaleje o 12 000 i osiągnie 3 467 000 ludzi w 2024 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 2 864 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Mołdawii uległa zmianie z 118,3 na 121,9 w 2021 roku.

Obecna populacja 3 475 016 populacja na dzień (poniedziałek 5 czerwca 2023)
Średnia wieku 39,8 lat
Gęstość zaludnienia 121,0 na km2
Liczba ludności Mołdawii od 1960 do 2023 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2023 3 481 000 -12 000 (-0,3%) -2 864 39,8 121 1 616 000 (46,4%)
2022 3 493 000 -12 000 (-0,3%) -2 864 39,5 122 1 613 000 (46,2%)
2021 3 505 000 -11 000 (-0,3%) -2 864 39,2 122 1 610 000 (45,9%)
2020 3 516 000 -10 000 (-0,3%) -2 864 38,9 1,23 122 1 607 000 (45,7%)
2019 0 0 (0,0%) -2 864 38,6 1,23 123 1 605 000 (45,5%)
2018 0 0 (0,0%) -2 864 38,4 1,24 123 1 603 000 (45,4%)
2017 0 0 (0,0%) -2 864 38,1 1,24 123 1 602 000 (45,2%)
2016 0 0 (0,0%) -2 864 37,8 1,24 124 1 601 561 (45,1%)
2015 3 554 108 -2 289 (-0,1%) -2 864 37,6 1,25 124 1 599 171 (45,0%)
2010 3 562 045 -3 559 (-0,1%) -1 906 36,3 1,27 124 1 598 860 (44,9%)
2005 3 595 187 -8 758 (-0,2%) -9 582 34,9 1,22 125 1 628 907 (45,3%)
2000 3 639 592 -7 409 (-0,2%) -2 416 33,5 1,44 127 1 667 042 (45,8%)
1995 3 675 099 -15 901 (-0,4%) -33 062 32,5 1,90 128 1 701 350 (46,3%)
1990 3 696 000 15 000 (0,4%) -26 391 31,8 2,41 129 1 728 324 (46,8%)
1985 3 570 000 34 000 (1,0%) -16 906 31,5 2,64 124 1 577 083 (44,2%)
1980 3 396 000 30 000 (0,9%) -1 837 31,1 2,48 118 1 371 543 (40,4%)
1975 3 251 000 36 000 (1,1%) -5 283 30,2 2,48 113 1 177 577 (36,2%)
1970 3 044 000 42 000 (1,4%) 11 165 29,4 2,58 106 976 150 (32,1%)
1965 2 825 000 51 000 (1,8%) 14 890 28,8 2,89 98 778 740 (27,6%)
1960 2 544 000 61 000 (2,3%) 20 178 28,9 3,33 91 595 907 (23,4%)

W roku 2022 liczba ludności w Mołdawii wynosiła 3 493 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 28,9 lat do 39,5 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 1 667 042 (45,8%) w 2000 roku do 1 616 000 (46,4%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Mołdawii uległa zmianie z 118,3 na 121,9 w 2021 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -2 864 38,9 1,23 122 1 607 000 (45,7%)
2025 3 451 000 -16 000 (-0,5%) -2 864 40,4 1,27 120 1 623 000 (47,0%)
2030 3 359 000 -21 000 (-0,6%) -2 864 41,9 1,35 117 1 644 000 (48,9%)
2035 3 240 000 -26 000 (-0,8%) -2 864 43,4 1,41 113 1 664 000 (51,4%)
2040 3 104 000 -27 000 (-0,9%) -2 864 44,6 1,46 109 1 673 000 (53,9%)
2045 2 968 000 -27 000 (-0,9%) -2 864 45,6 1,52 105 1 674 000 (56,4%)
2050 2 831 000 -28 000 (-1,0%) -2 864 46,4 1,56 100 1 667 000 (58,9%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 76,2 lat (72,4 lat dla mężczyzn, i 80,2 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 100,2 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Mołdawii w roku 2022

Struktura społeczna Mołdawii wskazuje na podział 1 818 000 kobiet oraz 1 662 000 mężczyzn, co daje średnio 914 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 20,5% ludności (714 997) poniżej dwudziestego roku życia, 65,5% ludności (2 279 359) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 14,0% osób (485 948) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Rumunia
Liczba ludności:18 937 000
Rosja
Liczba ludności:142 673 000
Słowacja
Liczba ludności:5 424 000
Ukraina
Liczba ludności:43 277 000
Channel Islands
Liczba ludności:170 000
Dania
Liczba ludności:5 881 000
Estonia
Liczba ludności:1 290 000
Faeroe Islands
Liczba ludności:51 000