Mołdawia liczba ludności 3 459 636 (na żywo)

Populacja Mołdawii w 2024 zmaleje o 14 000 i osiągnie 3 451 000 ludzi w 2025 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 2 864 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Mołdawii uległa zmianie z 118,3 na 121,5 w 2022 roku.

Obecna populacja 3 459 636 populacja na dzień (niedziela 16 czerwca 2024)
Średnia wieku 40,1 lat
Gęstość zaludnienia 120,6 na km2
Liczba ludności Mołdawii od 1960 do 2024 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2024 3 467 000 -14 000 (-0,4%) -2 864 40,1 121 1 619 000 (46,7%)
2023 3 481 000 -12 000 (-0,3%) -2 864 39,8 121 1 616 000 (46,4%)
2022 3 493 000 -12 000 (-0,3%) -2 864 39,5 122 1 613 000 (46,2%)
2021 3 505 000 -11 000 (-0,3%) -2 864 39,2 122 1 610 000 (45,9%)
2020 3 516 000 -10 000 (-0,3%) -2 864 38,9 1,23 122 1 607 000 (45,7%)
2019 0 0 (0,0%) -2 864 38,6 1,23 123 1 605 000 (45,5%)
2018 0 0 (0,0%) -2 864 38,4 1,24 123 1 603 000 (45,4%)
2017 0 0 (0,0%) -2 864 38,1 1,24 123 1 602 000 (45,2%)
2016 0 0 (0,0%) -2 864 37,8 1,24 124 1 601 561 (45,1%)
2015 3 554 108 -2 289 (-0,1%) -2 864 37,6 1,25 124 1 599 171 (45,0%)
2010 3 562 045 -3 559 (-0,1%) -1 906 36,3 1,27 124 1 598 860 (44,9%)
2005 3 595 187 -8 758 (-0,2%) -9 582 34,9 1,22 125 1 628 907 (45,3%)
2000 3 639 592 -7 409 (-0,2%) -2 416 33,5 1,44 127 1 667 042 (45,8%)
1995 3 675 099 -15 901 (-0,4%) -33 062 32,5 1,90 128 1 701 350 (46,3%)
1990 3 696 000 15 000 (0,4%) -26 391 31,8 2,41 129 1 728 324 (46,8%)
1985 3 570 000 34 000 (1,0%) -16 906 31,5 2,64 124 1 577 083 (44,2%)
1980 3 396 000 30 000 (0,9%) -1 837 31,1 2,48 118 1 371 543 (40,4%)
1975 3 251 000 36 000 (1,1%) -5 283 30,2 2,48 113 1 177 577 (36,2%)
1970 3 044 000 42 000 (1,4%) 11 165 29,4 2,58 106 976 150 (32,1%)
1965 2 825 000 51 000 (1,8%) 14 890 28,8 2,89 98 778 740 (27,6%)
1960 2 544 000 61 000 (2,3%) 20 178 28,9 3,33 91 595 907 (23,4%)

W roku 2023 liczba ludności w Mołdawii wynosiła 3 481 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 28,9 lat do 39,8 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 1 667 042 (45,8%) w 2000 roku do 1 619 000 (46,7%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Mołdawii uległa zmianie z 118,3 na 121,5 w 2022 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -2 864 38,9 1,23 122 1 607 000 (45,7%)
2025 3 451 000 -16 000 (-0,5%) -2 864 40,4 1,27 120 1 623 000 (47,0%)
2030 3 359 000 -21 000 (-0,6%) -2 864 41,9 1,35 117 1 644 000 (48,9%)
2035 3 240 000 -26 000 (-0,8%) -2 864 43,4 1,41 113 1 664 000 (51,4%)
2040 3 104 000 -27 000 (-0,9%) -2 864 44,6 1,46 109 1 673 000 (53,9%)
2045 2 968 000 -27 000 (-0,9%) -2 864 45,6 1,52 105 1 674 000 (56,4%)
2050 2 831 000 -28 000 (-1,0%) -2 864 46,4 1,56 100 1 667 000 (58,9%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 76,2 lat (72,4 lat dla mężczyzn, i 80,2 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 100,2 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Mołdawii w roku 2023

Struktura społeczna Mołdawii wskazuje na podział 1 812 000 kobiet oraz 1 654 000 mężczyzn, co daje średnio 913 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 20,5% ludności (709 695) poniżej dwudziestego roku życia, 65,2% ludności (2 259 791) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 14,4% osób (499 248) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Rumunia
Liczba ludności:18 839 000
Rosja
Liczba ludności:142 307 000
Słowacja
Liczba ludności:5 418 000
Ukraina
Liczba ludności:43 014 000
Channel Islands
Liczba ludności:170 000
Dania
Liczba ludności:5 903 000
Estonia
Liczba ludności:1 285 000
Faeroe Islands
Liczba ludności:51 000