Dania liczba ludności 5 813 915 (na żywo)

Liczba ludności Danii w 2019 urośnie o 21 000 i osiągnie 5 815 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 15 200 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Danii wynosi 62 555 rocznie, liczba zgonów to 55 502 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,12 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Danii uległa zmianie z 120,9 na 135,1 w 2017 roku.

Obecna populacja 5 813 915 populacja na dzień (piątek 13 grudnia 2019)
Średnia wieku 41,7 lat
Oczekiwana długość życia 81,2 lat
Gęstość zaludnienia 136,1 na km2
Liczba ludności Danii od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 5 793 000 21 000 (0,4%) 15 200 41,7 1,76 136 5 117 000 (88,3%)
2018 5 772 000 21 000 (0,4%) 15 200 41,6 1,74 136 5 089 000 (88,2%)
2017 5 751 000 19 882 (0,4%) 15 200 41,5 1,72 135 5 062 000 (88,0%)
2016 5 731 118 47 635 (0,8%) 15 200 41,3 1,71 136 5 034 615 (87,8%)
2015 5 683 483 40 008 (0,7%) 15 200 41,1 1,69 135 4 983 051 (87,7%)
2010 5 547 683 24 588 (0,4%) 21 368 40,2 1,87 131 4 815 111 (86,8%)
2005 5 419 432 14 909 (0,3%) 17 598 39,6 1,80 128 4 652 908 (85,9%)
2000 5 339 616 17 817 (0,3%) 9 261 39,1 1,77 126 4 544 013 (85,1%)
1995 5 233 373 27 193 (0,5%) 14 914 38,8 1,80 123 4 447 268 (85,0%)
1990 5 140 939 8 345 (0,2%) 13 093 38,6 1,67 121 4 361 727 (84,8%)
1985 5 113 691 2 072 (0,0%) 6 568 37,9 1,45 121 4 313 449 (84,4%)
1980 5 123 027 6 226 (0,1%) 1 864 36,8 1,55 121 4 289 152 (83,7%)
1975 5 059 862 14 565 (0,3%) 2 985 35,9 1,92 119 4 156 474 (82,1%)
1970 4 928 757 36 897 (0,8%) 4 651 35,3 1,95 116 3 930 043 (79,7%)
1965 4 759 012 36 940 (0,8%) 4 373 34,8 2,61 112 3 666 724 (77,0%)
1960 4 579 603 32 084 (0,7%) 451 34,4 2,57 108 3 374 572 (73,7%)

W roku 2018 liczba ludności w Danii wynosiła 5 772 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 34,4 lat do 41,6 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 4 544 013 (85,1%) w 2000 roku do 5 117 000 (88,3%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Danii uległa zmianie z 120,9 na 135,1 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 5 815 000 22 000 (0,4%) 15 200 41,9 1,77 137 5 146 000 (88,5%)
2025 5 925 000 22 000 (0,4%) 15 200 42,5 1,79 139 5 287 000 (89,2%)
2030 6 024 000 18 000 (0,3%) 15 200 43,0 1,81 142 5 414 000 (89,9%)
2035 6 107 000 17 000 (0,3%) 15 200 43,3 1,82 144 5 525 000 (90,5%)
2040 6 182 000 14 000 (0,2%) 15 200 43,5 1,83 146 5 625 000 (91,0%)
2045 6 240 000 10 000 (0,2%) 15 200 43,8 1,83 147 5 708 000 (91,5%)
2050 6 287 000 8 000 (0,1%) 15 200 44,1 1,84 149 5 780 000 (91,9%)

Całkowita populacja Danii w 2020 roku wyniesie 5 815 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 6 287 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 85,6 lat (84,6 lat dla mężczyzn, i 86,7 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 148,8 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Danii w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,36% (21 000 mieszkańców, włączając 54 004 zgonów). Struktura społeczna Danii wskazuje na podział 2 912 000 kobiet oraz 2 881 000 mężczyzn, co daje średnio 989 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 22,3% ludności (1 291 839) poniżej dwudziestego roku życia, 57,7% ludności (3 341 982) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 20,0% osób (1 156 283) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Estonia
Liczba ludności: 1 306 000
Faeroe Islands
Liczba ludności: 50 000
Finlandia
Liczba ludności: 5 541 000
Islandia
Liczba ludności: 342 000
Irlandia
Liczba ludności: 4 900 000
Isle of Man
Liczba ludności: 85 000
Łotwa
Liczba ludności: 1 930 000
Litwa
Liczba ludności: 2 825 000