Dania liczba ludności 5 890 403 (na żywo)

Liczba ludności Danii w 2023 urośnie o 22 000 i osiągnie 5 903 000 ludzi w 2024 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 15 200 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Danii uległa zmianie z 120,9 na 137,1 w 2021 roku.

Obecna populacja 5 890 403 populacja na dzień (poniedziałek 5 czerwca 2023)
Średnia wieku 42,3 lat
Gęstość zaludnienia 138,3 na km2
Liczba ludności Danii od 1960 do 2023 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2023 5 881 000 22 000 (0,4%) 15 200 42,3 138 5 231 000 (88,9%)
2022 5 859 000 22 000 (0,4%) 15 200 42,1 138 5 202 000 (88,8%)
2021 5 837 000 22 000 (0,4%) 15 200 42,0 137 5 174 000 (88,6%)
2020 5 815 000 22 000 (0,4%) 15 200 41,9 1,77 137 5 146 000 (88,5%)
2019 0 0 (0,0%) 15 200 41,7 1,76 136 5 117 000 (88,3%)
2018 0 0 (0,0%) 15 200 41,6 1,74 136 5 089 000 (88,2%)
2017 0 0 (0,0%) 15 200 41,5 1,72 135 5 062 000 (88,0%)
2016 0 0 (0,0%) 15 200 41,3 1,71 136 5 034 615 (87,8%)
2015 5 683 483 40 008 (0,7%) 15 200 41,1 1,69 135 4 983 051 (87,7%)
2010 5 547 683 24 588 (0,4%) 21 368 40,2 1,87 131 4 815 111 (86,8%)
2005 5 419 432 14 909 (0,3%) 17 598 39,6 1,80 128 4 652 908 (85,9%)
2000 5 339 616 17 817 (0,3%) 9 261 39,1 1,77 126 4 544 013 (85,1%)
1995 5 233 373 27 193 (0,5%) 14 914 38,8 1,80 123 4 447 268 (85,0%)
1990 5 140 939 8 345 (0,2%) 13 093 38,6 1,67 121 4 361 727 (84,8%)
1985 5 113 691 2 072 (0,0%) 6 568 37,9 1,45 121 4 313 449 (84,4%)
1980 5 123 027 6 226 (0,1%) 1 864 36,8 1,55 121 4 289 152 (83,7%)
1975 5 059 862 14 565 (0,3%) 2 985 35,9 1,92 119 4 156 474 (82,1%)
1970 4 928 757 36 897 (0,8%) 4 651 35,3 1,95 116 3 930 043 (79,7%)
1965 4 759 012 36 940 (0,8%) 4 373 34,8 2,61 112 3 666 724 (77,0%)
1960 4 579 603 32 084 (0,7%) 451 34,4 2,57 108 3 374 572 (73,7%)

W roku 2022 liczba ludności w Danii wynosiła 5 859 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 34,4 lat do 42,1 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 4 544 013 (85,1%) w 2000 roku do 5 231 000 (88,9%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Danii uległa zmianie z 120,9 na 137,1 w 2021 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 15 200 41,9 1,77 137 5 146 000 (88,5%)
2025 5 925 000 22 000 (0,4%) 15 200 42,5 1,79 139 5 287 000 (89,2%)
2030 6 024 000 18 000 (0,3%) 15 200 43,0 1,81 142 5 414 000 (89,9%)
2035 6 107 000 17 000 (0,3%) 15 200 43,3 1,82 144 5 525 000 (90,5%)
2040 6 182 000 14 000 (0,2%) 15 200 43,5 1,83 146 5 625 000 (91,0%)
2045 6 240 000 10 000 (0,2%) 15 200 43,8 1,83 147 5 708 000 (91,5%)
2050 6 287 000 8 000 (0,1%) 15 200 44,1 1,84 149 5 780 000 (91,9%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 85,6 lat (84,6 lat dla mężczyzn, i 86,7 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 148,8 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Danii w roku 2022

Struktura społeczna Danii wskazuje na podział 2 957 000 kobiet oraz 2 924 000 mężczyzn, co daje średnio 989 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 22,0% ludności (1 292 644) poniżej dwudziestego roku życia, 57,2% ludności (3 362 756) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 20,9% osób (1 226 777) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Estonia
Liczba ludności:1 290 000
Faeroe Islands
Liczba ludności:51 000
Finlandia
Liczba ludności:5 601 000
Islandia
Liczba ludności:352 000
Irlandia
Liczba ludności:5 048 000
Isle of Man
Liczba ludności:87 000
Łotwa
Liczba ludności:1 889 000
Litwa
Liczba ludności:2 772 000