Łotwa liczba ludności 1 920 493 (na żywo)

Populacja Łotwy w 2019 zmaleje o 10 000 i osiągnie 1 920 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 10 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Łotwie wynosi 19 390 rocznie, liczba zgonów to 29 231 w roku. Od 1980 gęstość zaludnienia Łotwy uległa zmianie z 40,4 na 31,3 w 2017 roku.

Obecna populacja 1 920 493 populacja na dzień (piątek 13 grudnia 2019)
Średnia wieku 43,1 lat
Oczekiwana długość życia 74,7 lat
Gęstość zaludnienia 30,7 na km2
Liczba ludności Łotwy od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 1 930 000 -10 000 (-0,5%) -10 000 43,1 1,61 31 1 301 000 (67,4%)
2018 1 940 000 -10 000 (-0,5%) -10 000 43,0 1,62 31 1 307 000 (67,4%)
2017 1 950 000 -10 424 (-0,5%) -10 000 42,8 1,62 31 1 314 000 (67,4%)
2016 1 960 424 -17 103 (-0,9%) -10 000 42,6 1,63 32 1 320 561 (67,4%)
2015 1 977 527 -16 255 (-0,8%) -10 000 42,4 1,64 32 1 332 497 (67,4%)
2010 2 097 555 -44 114 (-2,1%) -16 665 41,2 1,36 34 1 419 877 (67,7%)
2005 2 238 799 -24 323 (-1,1%) -17 319 40,1 1,39 36 1 522 383 (68,0%)
2000 2 367 550 -22 932 (-1,0%) -14 498 38,8 1,25 38 1 611 520 (68,1%)
1995 2 485 056 -35 686 (-1,4%) -9 320 37,4 1,25 40 1 708 476 (68,8%)
1990 2 663 151 -3 804 (-0,1%) -23 295 36,3 2,02 43 1 844 232 (69,3%)
1985 2 578 873 16 826 (0,7%) 8 382 36,4 2,08 41 1 768 075 (68,6%)
1980 2 511 701 5 748 (0,2%) 6 152 36,3 1,86 40 1 685 226 (67,1%)
1975 2 456 130 18 944 (0,8%) 7 265 36,0 1,96 39 1 575 779 (64,2%)
1970 2 359 164 15 991 (0,7%) 10 934 35,8 1,96 38 1 432 319 (60,7%)
1965 2 265 919 25 296 (1,1%) 14 156 35,1 1,74 36 1 287 767 (56,8%)
1960 2 120 979 31 702 (1,5%) 15 930 34,7 1,94 34 1 121 298 (52,9%)

W roku 2018 liczba ludności w Łotwie wynosiła 1 940 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 34,7 lat do 43,0 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 1 611 520 (68,1%) w 2000 roku do 1 301 000 (67,4%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Łotwy uległa zmianie z 40,4 na 31,3 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 1 920 000 -10 000 (-0,5%) -5 000 43,2 1,60 30 1 295 000 (67,4%)
2025 1 868 000 -10 000 (-0,5%) -1 000 44,0 1,65 29 1 269 000 (67,9%)
2030 1 812 000 -11 000 (-0,6%) -1 000 44,6 1,69 28 1 247 000 (68,8%)
2035 1 754 000 -12 000 (-0,7%) -1 000 45,2 1,72 27 1 230 000 (70,1%)
2040 1 700 000 -10 000 (-0,6%) -1 000 45,6 1,74 26 1 218 000 (71,7%)
2045 1 649 000 -10 000 (-0,6%) -1 000 45,8 1,76 25 1 209 000 (73,3%)
2050 1 604 000 -9 000 (-0,6%) -1 000 45,9 1,78 24 1 200 000 (74,8%)

Całkowita populacja Łotwy w 2020 roku wyniesie 1 920 000 ludzi i może zmaleć do 1 604 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 79,6 lat (76,0 lat dla mężczyzn, i 83,4 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 24,4 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Łotwy w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na minus 0,52% (10 000 mieszkańców, włączając 28 807 zgonów). Struktura społeczna Łotwy wskazuje na podział 1 043 000 kobiet oraz 887 000 mężczyzn, co daje średnio 850 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 20,2% ludności (389 088) poniżej dwudziestego roku życia, 59,7% ludności (1 152 210) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 20,3% osób (391 211) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Litwa
Liczba ludności: 2 825 000
Norwegia
Liczba ludności: 5 395 000
Szwajcaria
Liczba ludności: 10 111 000
Wielka Brytania
Liczba ludności: 66 763 000
Albania
Liczba ludności: 2 883 000
Andora
Liczba ludności: 77 000
Bośnia i Hercegowina
Liczba ludności: 3 502 000
Chorwacja
Liczba ludności: 4 123 000