Szwajcaria liczba ludności 10 179 646 (na żywo)

Liczba ludności Szwajcarii w 2019 urośnie o 70 000 i osiągnie 10 183 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 40 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Szwajcarii wynosi 122 877 rocznie, liczba zgonów to 91 363 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,31 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Szwajcarii uległa zmianie z 20,3 na 24,2 w 2017 roku.

Obecna populacja 10 179 646 populacja na dzień (sobota 14 grudnia 2019)
Średnia wieku 41,3 lat
Oczekiwana długość życia 83,0 lat
Gęstość zaludnienia 24,5 na km2
Liczba ludności Szwajcarii od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 10 111 000 70 000 (0,7%) 40 000 41,3 1,91 25 8 737 000 (86,4%)
2018 10 041 000 70 000 (0,7%) 40 000 41,3 1,90 24 8 661 000 (86,3%)
2017 9 971 000 67 878 (0,7%) 40 000 41,2 1,89 24 8 586 000 (86,1%)
2016 9 903 122 103 936 (1,1%) 40 000 41,1 1,89 24 8 513 120 (86,0%)
2015 9 799 186 103 076 (1,1%) 40 000 41,0 1,88 24 8 409 171 (85,8%)
2010 9 378 126 79 611 (0,9%) 50 792 40,9 1,98 23 7 976 659 (85,1%)
2005 9 029 572 36 041 (0,4%) 52 491 40,7 1,77 22 7 613 645 (84,3%)
2000 8 872 109 14 235 (0,2%) 28 345 40,2 1,54 22 7 454 878 (84,0%)
1995 8 826 939 46 194 (0,5%) 11 694 39,4 1,73 22 7 399 093 (83,8%)
1990 8 558 835 65 871 (0,8%) 31 292 39,4 2,13 21 7 112 392 (83,1%)
1985 8 350 386 13 781 (0,2%) 26 914 39,2 1,74 20 6 939 171 (83,1%)
1980 8 310 531 16 853 (0,2%) 5 960 38,4 1,68 20 6 904 971 (83,1%)
1975 8 192 437 32 482 (0,4%) 17 713 37,7 1,77 20 6 777 603 (82,7%)
1970 8 042 801 74 729 (0,9%) 3 760 37,1 1,92 20 6 517 403 (81,0%)
1965 7 733 853 72 499 (0,9%) 26 196 36,8 2,39 19 5 959 398 (77,1%)
1960 7 484 656 35 342 (0,5%) 16 070 36,3 2,17 18 5 425 627 (72,5%)

W roku 2018 liczba ludności w Szwajcarii wynosiła 10 041 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 36,3 lat do 41,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 7 454 878 (84,0%) w 2000 roku do 8 737 000 (86,4%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Szwajcarii uległa zmianie z 20,3 na 24,2 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 10 183 000 72 000 (0,7%) 30 000 41,4 1,91 25 8 814 000 (86,6%)
2025 10 525 000 65 000 (0,6%) 30 000 41,9 1,92 25 9 184 000 (87,3%)
2030 10 807 000 51 000 (0,5%) 30 000 42,4 1,92 26 9 504 000 (87,9%)
2035 11 056 000 51 000 (0,5%) 30 000 42,9 1,92 27 9 794 000 (88,6%)
2040 11 323 000 55 000 (0,5%) 30 000 43,2 1,92 27 10 101 000 (89,2%)
2045 11 612 000 59 000 (0,5%) 30 000 43,5 1,93 28 10 426 000 (89,8%)
2050 11 904 000 57 000 (0,5%) 30 000 43,7 1,93 28 10 754 000 (90,3%)

Całkowita populacja Szwajcarii w 2020 roku wyniesie 10 183 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 11 904 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 87,0 lat (85,8 lat dla mężczyzn, i 88,3 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 28,3 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Szwajcarii w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,70% (70 000 mieszkańców, włączając 91 414 zgonów). Struktura społeczna Szwajcarii wskazuje na podział 5 045 000 kobiet oraz 5 066 000 mężczyzn, co daje średnio 1 004 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 23,0% ludności (2 327 552) poniżej dwudziestego roku życia, 56,8% ludności (5 744 059) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 20,2% osób (2 043 433) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Wielka Brytania
Liczba ludności: 66 763 000
Albania
Liczba ludności: 2 883 000
Andora
Liczba ludności: 77 000
Bośnia i Hercegowina
Liczba ludności: 3 502 000
Chorwacja
Liczba ludności: 4 123 000
Gibraltar
Liczba ludności: 35 000
Grecja
Liczba ludności: 10 682 000
Włochy
Liczba ludności: 60 482 000