Włochy liczba ludności 60 208 510 (na żywo)

Populacja Włoch w 2023 zmaleje o 66 000 i osiągnie 60 169 000 ludzi w 2024 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 80 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Włoch uległa zmianie z 191,9 na 200,7 w 2021 roku.

Obecna populacja 60 208 510 populacja na dzień (poniedziałek 5 czerwca 2023)
Średnia wieku 46,5 lat
Gęstość zaludnienia 200,0 na km2
Liczba ludności Włoch od 1960 do 2023 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2023 60 238 000 -66 000 (-0,1%) 80 000 46,5 200 42 416 000 (70,4%)
2022 60 304 000 -64 000 (-0,1%) 80 000 46,3 200 42 336 000 (70,2%)
2021 60 368 000 -59 000 (-0,1%) 80 000 46,1 201 42 259 000 (70,0%)
2020 60 427 000 -55 000 (-0,1%) 80 000 45,9 1,52 201 42 184 000 (69,8%)
2019 0 0 (0,0%) 70 000 45,7 1,49 201 42 109 000 (69,6%)
2018 0 0 (0,0%) 70 000 45,5 1,46 202 42 036 000 (69,4%)
2017 0 0 (0,0%) 70 000 45,2 1,43 202 41 961 000 (69,3%)
2016 0 0 (0,0%) 70 000 45,0 1,40 206 41 884 704 (69,1%)
2015 60 730 582 -58 558 (-0,1%) 70 000 44,8 1,37 206 41 882 239 (69,0%)
2010 59 277 417 182 052 (0,3%) 52 829 43,6 1,46 202 40 502 481 (68,3%)
2005 57 969 484 284 157 (0,5%) 201 262 42,5 1,34 197 39 267 369 (67,7%)
2000 56 942 108 25 791 (0,1%) 324 860 41,5 1,26 194 38 277 624 (67,2%)
1995 56 844 303 903 (0,0%) 44 795 40,1 1,19 193 38 041 344 (66,9%)
1990 56 719 240 47 459 (0,1%) 30 565 38,7 1,33 193 37 846 480 (66,7%)
1985 56 593 071 16 353 (0,0%) -2 012 37,3 1,42 192 37 818 886 (66,8%)
1980 56 433 883 116 134 (0,2%) 53 270 36,1 1,64 192 37 607 540 (66,6%)
1975 55 441 001 330 133 (0,6%) 32 985 35,1 2,17 189 36 393 136 (65,6%)
1970 53 821 850 283 900 (0,5%) 3 879 34,5 2,38 183 34 592 379 (64,3%)
1965 52 112 350 437 000 (0,8%) -46 356 34,0 2,59 177 32 227 841 (61,8%)
1960 50 199 700 336 650 (0,7%) -46 321 33,5 2,37 169 29 799 044 (59,4%)

W roku 2022 liczba ludności w Włoszech wynosiła 60 304 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 33,5 lat do 46,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 38 277 624 (67,2%) w 2000 roku do 42 416 000 (70,4%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Włoch uległa zmianie z 191,9 na 200,7 w 2021 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 80 000 45,9 1,52 201 42 184 000 (69,8%)
2025 60 094 000 -75 000 (-0,1%) 100 000 46,9 1,57 199 42 580 000 (70,9%)
2030 59 651 000 -98 000 (-0,2%) 100 000 47,8 1,60 198 42 997 000 (72,1%)
2035 59 109 000 -113 000 (-0,2%) 100 000 48,5 1,64 196 43 420 000 (73,5%)
2040 58 481 000 -137 000 (-0,2%) 100 000 49,0 1,66 193 43 814 000 (74,9%)
2045 57 663 000 -183 000 (-0,3%) 100 000 49,3 1,68 191 44 023 000 (76,3%)
2050 56 618 000 -228 000 (-0,4%) 100 000 49,5 1,70 187 43 999 000 (77,7%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 87,5 lat (85,5 lat dla mężczyzn, i 89,6 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 187,3 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Włoch w roku 2022

Struktura społeczna Włoch wskazuje na podział 30 769 000 kobiet oraz 29 469 000 mężczyzn, co daje średnio 958 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 17,7% ludności (10 662 126) poniżej dwudziestego roku życia, 57,3% ludności (34 522 398) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 25,0% osób (15 047 452) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Malta
Liczba ludności:446 000
Czarnogóra
Liczba ludności:620 000
Portugalia
Liczba ludności:10 077 000
San Marino
Liczba ludności:34 000
Serbia
Liczba ludności:6 869 000
Słowenia
Liczba ludności:2 068 000
Hiszpania
Liczba ludności:46 425 000
Macedonia
Liczba ludności:2 090 000