Portugalia liczba ludności 10 163 616 (na żywo)

Populacja Portugalii w 2020 zmaleje o 35 000 i osiągnie 10 143 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 8 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Portugalii wynosi 73 597 rocznie, liczba zgonów to 112 497 w roku. Od 1980 gęstość zaludnienia Portugalii uległa zmianie z 106,7 na 112,4 w 2018 roku.

Obecna populacja 10 163 616 populacja na dzień (piątek 29 maja 2020)
Średnia wieku 45,0 lat
Oczekiwana długość życia 81,9 lat
Gęstość zaludnienia 111,6 na km2
Liczba ludności Portugalii od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 10 178 000 -35 000 (-0,3%) 8 000 45,0 1,24 112 6 728 000 (66,1%)
2019 0 0 (0,0%) -6 000 44,7 1,23 112 6 700 000 (65,6%)
2018 0 0 (0,0%) -6 000 44,4 1,23 112 6 671 000 (65,1%)
2017 0 0 (0,0%) -6 000 44,1 1,23 113 6 641 000 (64,6%)
2016 0 0 (0,0%) -6 000 43,9 1,23 113 6 609 506 (64,0%)
2015 10 358 076 -42 986 (-0,4%) -6 000 43,6 1,23 113 6 574 064 (63,5%)
2010 10 573 100 4 853 (0,1%) -28 000 42,0 1,39 115 6 403 809 (60,6%)
2005 10 503 330 19 469 (0,2%) 18 427 40,5 1,41 115 6 041 725 (57,5%)
2000 10 289 898 72 070 (0,7%) 35 671 39,4 1,55 112 5 597 602 (54,4%)
1995 10 026 176 34 651 (0,4%) 34 721 38,1 1,41 110 5 124 278 (51,1%)
1990 9 983 218 -21 782 (-0,2%) 29 824 36,7 1,56 109 4 783 459 (47,9%)
1985 10 023 613 27 381 (0,3%) -29 575 35,0 1,72 110 4 540 496 (45,3%)
1980 9 766 312 105 047 (1,1%) -13 379 33,8 2,25 107 4 178 517 (42,8%)
1975 9 093 470 339 105 (3,7%) 39 726 33,1 2,75 99 3 708 226 (40,8%)
1970 8 680 431 -77 274 (-0,9%) 21 637 32,4 3,01 95 3 368 354 (38,8%)
1965 8 998 595 -36 770 (-0,4%) -140 320 31,6 3,15 98 3 317 422 (36,9%)
1960 8 857 716 71 600 (0,8%) -109 577 31,0 3,16 97 3 096 215 (35,0%)

W roku 2019 liczba ludności w Portugalii wynosiła 10 213 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 31,0 lat do 44,7 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 5 597 602 (54,4%) w 2000 roku do 6 728 000 (66,1%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Portugalii uległa zmianie z 106,7 na 112,4 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 10 178 000 -35 000 (-0,3%) 8 000 45,0 1,24 112 6 728 000 (66,1%)
2025 10 015 000 -31 000 (-0,3%) 10 000 46,4 1,28 110 6 858 000 (68,5%)
2030 9 873 000 -27 000 (-0,3%) 10 000 47,5 1,34 108 6 967 000 (70,6%)
2035 9 739 000 -27 000 (-0,3%) 10 000 48,5 1,41 106 7 048 000 (72,4%)
2040 9 597 000 -30 000 (-0,3%) 10 000 49,3 1,46 104 7 094 000 (73,9%)
2045 9 424 000 -37 000 (-0,4%) 10 000 50,0 1,51 101 7 107 000 (75,4%)
2050 9 218 000 -44 000 (-0,5%) 10 000 50,5 1,56 98 7 083 000 (76,8%)

Całkowita populacja Portugalii w 2020 roku wyniesie 10 178 000 ludzi i może zmaleć do 9 218 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 86,3 lat (84,0 lat dla mężczyzn, i 88,7 lat dla kobiet). Nastąpi zmniejszenie gęstosci zaludnienia do 98,2 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Portugalii w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na minus 0,34% (36 000 mieszkańców, włączając 111 015 zgonów). Struktura społeczna Portugalii wskazuje na podział 5 356 000 kobiet oraz 4 821 000 mężczyzn, co daje średnio 900 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 18,1% ludności (1 843 236) poniżej dwudziestego roku życia, 59,2% ludności (6 024 358) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 22,7% osób (2 311 424) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
San Marino
Liczba ludności: 34 000
Serbia
Liczba ludności: 6 951 000
Słowenia
Liczba ludności: 2 069 000
Hiszpania
Liczba ludności: 46 481 000
Macedonia
Liczba ludności: 2 088 000
Austria
Liczba ludności: 8 841 000
Belgia
Liczba ludności: 11 588 000
Francja
Liczba ludności: 67 873 000