Portugalia liczba ludności 10 047 868 (na żywo)

Populacja Portugalii w 2023 zmaleje o 33 000 i osiągnie 10 046 000 ludzi w 2024 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 8 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Portugalii uległa zmianie z 106,7 na 111,2 w 2021 roku.

Obecna populacja 10 047 868 populacja na dzień (sobota 9 grudnia 2023)
Średnia wieku 45,8 lat
Gęstość zaludnienia 110,4 na km2
Liczba ludności Portugalii od 1960 do 2023 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2023 10 077 000 -33 000 (-0,3%) 8 000 45,8 110 6 809 000 (67,6%)
2022 10 110 000 -33 000 (-0,3%) 8 000 45,6 111 6 783 000 (67,1%)
2021 10 143 000 -35 000 (-0,4%) 8 000 45,3 111 6 756 000 (66,6%)
2020 10 178 000 -35 000 (-0,3%) 8 000 45,0 1,24 112 6 728 000 (66,1%)
2019 0 0 (0,0%) -6 000 44,7 1,23 112 6 700 000 (65,6%)
2018 0 0 (0,0%) -6 000 44,4 1,23 112 6 671 000 (65,1%)
2017 0 0 (0,0%) -6 000 44,1 1,23 113 6 641 000 (64,6%)
2016 0 0 (0,0%) -6 000 43,9 1,23 113 6 609 506 (64,0%)
2015 10 358 076 -42 986 (-0,4%) -6 000 43,6 1,23 113 6 574 064 (63,5%)
2010 10 573 100 4 853 (0,1%) -28 000 42,0 1,39 115 6 403 809 (60,6%)
2005 10 503 330 19 469 (0,2%) 18 427 40,5 1,41 115 6 041 725 (57,5%)
2000 10 289 898 72 070 (0,7%) 35 671 39,4 1,55 112 5 597 602 (54,4%)
1995 10 026 176 34 651 (0,4%) 34 721 38,1 1,41 110 5 124 278 (51,1%)
1990 9 983 218 -21 782 (-0,2%) 29 824 36,7 1,56 109 4 783 459 (47,9%)
1985 10 023 613 27 381 (0,3%) -29 575 35,0 1,72 110 4 540 496 (45,3%)
1980 9 766 312 105 047 (1,1%) -13 379 33,8 2,25 107 4 178 517 (42,8%)
1975 9 093 470 339 105 (3,7%) 39 726 33,1 2,75 99 3 708 226 (40,8%)
1970 8 680 431 -77 274 (-0,9%) 21 637 32,4 3,01 95 3 368 354 (38,8%)
1965 8 998 595 -36 770 (-0,4%) -140 320 31,6 3,15 98 3 317 422 (36,9%)
1960 8 857 716 71 600 (0,8%) -109 577 31,0 3,16 97 3 096 215 (35,0%)

W roku 2022 liczba ludności w Portugalii wynosiła 10 110 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 31,0 lat do 45,6 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 5 597 602 (54,4%) w 2000 roku do 6 809 000 (67,6%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Portugalii uległa zmianie z 106,7 na 111,2 w 2021 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 8 000 45,0 1,24 112 6 728 000 (66,1%)
2025 10 015 000 -31 000 (-0,3%) 10 000 46,4 1,28 110 6 858 000 (68,5%)
2030 9 873 000 -27 000 (-0,3%) 10 000 47,5 1,34 108 6 967 000 (70,6%)
2035 9 739 000 -27 000 (-0,3%) 10 000 48,5 1,41 106 7 048 000 (72,4%)
2040 9 597 000 -30 000 (-0,3%) 10 000 49,3 1,46 104 7 094 000 (73,9%)
2045 9 424 000 -37 000 (-0,4%) 10 000 50,0 1,51 101 7 107 000 (75,4%)
2050 9 218 000 -44 000 (-0,5%) 10 000 50,5 1,56 98 7 083 000 (76,8%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 86,3 lat (84,0 lat dla mężczyzn, i 88,7 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 98,2 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Portugalii w roku 2022

Struktura społeczna Portugalii wskazuje na podział 5 297 000 kobiet oraz 4 780 000 mężczyzn, co daje średnio 902 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 17,3% ludności (1 744 329) poniżej dwudziestego roku życia, 58,8% ludności (5 925 276) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 23,9% osób (2 408 403) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
San Marino
Liczba ludności:34 000
Serbia
Liczba ludności:6 869 000
Słowenia
Liczba ludności:2 068 000
Hiszpania
Liczba ludności:46 425 000
Macedonia
Liczba ludności:2 090 000
Austria
Liczba ludności:8 907 000
Belgia
Liczba ludności:11 714 000
Francja
Liczba ludności:68 586 000