Serbia liczba ludności 6 939 830 (na żywo)

Populacja Serbii w 2020 zmaleje o 27 000 i osiągnie 6 924 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 10 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Serbii wynosi 72 680 rocznie, liczba zgonów to 89 383 w roku. Od 1980 gęstość zaludnienia Serbii uległa zmianie z 101,9 na 100,2 w 2018 roku.

Obecna populacja 6 939 830 populacja na dzień (sobota 30 maja 2020)
Średnia wieku 41,2 lat
Oczekiwana długość życia 75,7 lat
Gęstość zaludnienia 99,5 na km2
Liczba ludności Serbii od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 6 951 000 -27 000 (-0,4%) -10 000 41,2 1,63 100 3 912 000 (56,3%)
2019 0 0 (0,0%) -10 000 41,0 1,60 100 3 915 000 (56,1%)
2018 0 0 (0,0%) -10 000 40,9 1,56 100 3 919 000 (55,9%)
2017 0 0 (0,0%) -10 000 40,7 1,53 101 3 923 000 (55,8%)
2016 0 0 (0,0%) -10 000 40,5 1,49 81 3 928 720 (55,7%)
2015 7 095 383 -35 193 (-0,5%) -10 000 40,4 1,46 81 3 941 698 (55,6%)
2010 7 291 436 -29 371 (-0,4%) -20 000 39,4 1,40 83 4 025 456 (55,2%)
2005 7 440 769 -22 388 (-0,3%) -23 277 38,2 1,45 85 4 057 154 (54,5%)
2000 7 516 346 -24 055 (-0,3%) -55 266 37,0 1,48 86 3 997 794 (53,2%)
1995 7 625 357 -109 282 (-1,4%) -99 180 35,4 1,70 87 3 953 290 (51,8%)
1990 7 586 000 5 000 (0,1%) 35 670 34,5 87 3 822 813 (50,4%)
1985 7 504 000 15 000 (0,2%) -5 498 33,8 106 3 627 509 (48,3%)
1980 7 362 000 30 000 (0,4%) -2 072 33,2 102 3 397 269 (46,1%)
1975 7 163 000 35 000 (0,5%) 1 536 32,7 97 3 089 259 (43,1%)
1970 6 972 000 27 000 (0,4%) -4 130 32,0 93 2 770 952 (39,7%)
1965 6 794 000 29 000 (0,4%) -17 949 31,2 90 2 323 684 (34,2%)
1960 6 608 000 47 000 (0,7%) -17 628 30,4 86 1 920 549 (29,1%)

W roku 2019 liczba ludności w Serbii wynosiła 6 978 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 30,4 lat do 41,0 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 3 997 794 (53,2%) w 2000 roku do 3 912 000 (56,3%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Serbii uległa zmianie z 101,9 na 100,2 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 6 951 000 -27 000 (-0,4%) -10 000 41,2 1,63 100 3 912 000 (56,3%)
2025 6 812 000 -29 000 (-0,4%) -10 000 41,9 1,66 98 3 912 000 (57,4%)
2030 6 648 000 -36 000 (-0,5%) -10 000 42,7 1,68 96 3 918 000 (58,9%)
2035 6 452 000 -41 000 (-0,6%) -10 000 43,3 1,69 93 3 922 000 (60,8%)
2040 6 248 000 -40 000 (-0,6%) -10 000 43,9 1,71 91 3 929 000 (62,9%)
2045 6 051 000 -39 000 (-0,6%) -10 000 44,4 1,72 88 3 931 000 (65,0%)
2050 5 859 000 -39 000 (-0,7%) -10 000 44,9 1,74 85 3 924 000 (67,0%)

Całkowita populacja Serbii w 2020 roku wyniesie 6 951 000 ludzi i może zmaleć do 5 859 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 80,0 lat (77,8 lat dla mężczyzn, i 82,3 lat dla kobiet). Nastąpi zmniejszenie gęstosci zaludnienia do 85,1 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Serbii w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na minus 0,39% (26 000 mieszkańców, włączając 94 942 zgonów). Struktura społeczna Serbii wskazuje na podział 3 555 000 kobiet oraz 3 396 000 mężczyzn, co daje średnio 955 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 22,1% ludności (1 534 781) poniżej dwudziestego roku życia, 59,1% ludności (4 110 821) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 18,8% osób (1 305 398) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Słowenia
Liczba ludności: 2 069 000
Hiszpania
Liczba ludności: 46 481 000
Macedonia
Liczba ludności: 2 088 000
Austria
Liczba ludności: 8 841 000
Belgia
Liczba ludności: 11 588 000
Francja
Liczba ludności: 67 873 000
Niemcy
Liczba ludności: 82 282 000
Liechtenstein
Liczba ludności: 39 000