Serbia liczba ludności 6 857 033 (na żywo)

Populacja Serbii w 2023 zmaleje o 28 000 i osiągnie 6 841 000 ludzi w 2024 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 10 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Serbii uległa zmianie z 101,9 na 99,2 w 2021 roku.

Obecna populacja 6 857 033 populacja na dzień (poniedziałek 5 czerwca 2023)
Średnia wieku 41,6 lat
Gęstość zaludnienia 98,4 na km2
Liczba ludności Serbii od 1960 do 2023 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2023 6 869 000 -28 000 (-0,4%) -10 000 41,6 98 3 910 000 (56,9%)
2022 6 897 000 -27 000 (-0,4%) -10 000 41,5 99 3 910 000 (56,7%)
2021 6 924 000 -27 000 (-0,4%) -10 000 41,3 99 3 911 000 (56,5%)
2020 6 951 000 -27 000 (-0,4%) -10 000 41,2 1,63 100 3 912 000 (56,3%)
2019 0 0 (0,0%) -10 000 41,0 1,60 100 3 915 000 (56,1%)
2018 0 0 (0,0%) -10 000 40,9 1,56 100 3 919 000 (55,9%)
2017 0 0 (0,0%) -10 000 40,7 1,53 101 3 923 000 (55,8%)
2016 0 0 (0,0%) -10 000 40,5 1,49 81 3 928 720 (55,7%)
2015 7 095 383 -35 193 (-0,5%) -10 000 40,4 1,46 81 3 941 698 (55,6%)
2010 7 291 436 -29 371 (-0,4%) -20 000 39,4 1,40 83 4 025 456 (55,2%)
2005 7 440 769 -22 388 (-0,3%) -23 277 38,2 1,45 85 4 057 154 (54,5%)
2000 7 516 346 -24 055 (-0,3%) -55 266 37,0 1,48 86 3 997 794 (53,2%)
1995 7 625 357 -109 282 (-1,4%) -99 180 35,4 1,70 87 3 953 290 (51,8%)
1990 7 586 000 5 000 (0,1%) 35 670 34,5 87 3 822 813 (50,4%)
1985 7 504 000 15 000 (0,2%) -5 498 33,8 106 3 627 509 (48,3%)
1980 7 362 000 30 000 (0,4%) -2 072 33,2 102 3 397 269 (46,1%)
1975 7 163 000 35 000 (0,5%) 1 536 32,7 97 3 089 259 (43,1%)
1970 6 972 000 27 000 (0,4%) -4 130 32,0 93 2 770 952 (39,7%)
1965 6 794 000 29 000 (0,4%) -17 949 31,2 90 2 323 684 (34,2%)
1960 6 608 000 47 000 (0,7%) -17 628 30,4 86 1 920 549 (29,1%)

W roku 2022 liczba ludności w Serbii wynosiła 6 897 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 30,4 lat do 41,5 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 3 997 794 (53,2%) w 2000 roku do 3 910 000 (56,9%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Serbii uległa zmianie z 101,9 na 99,2 w 2021 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -10 000 41,2 1,63 100 3 912 000 (56,3%)
2025 6 812 000 -29 000 (-0,4%) -10 000 41,9 1,66 98 3 912 000 (57,4%)
2030 6 648 000 -36 000 (-0,5%) -10 000 42,7 1,68 96 3 918 000 (58,9%)
2035 6 452 000 -41 000 (-0,6%) -10 000 43,3 1,69 93 3 922 000 (60,8%)
2040 6 248 000 -40 000 (-0,6%) -10 000 43,9 1,71 91 3 929 000 (62,9%)
2045 6 051 000 -39 000 (-0,6%) -10 000 44,4 1,72 88 3 931 000 (65,0%)
2050 5 859 000 -39 000 (-0,7%) -10 000 44,9 1,74 85 3 924 000 (67,0%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 80,0 lat (77,8 lat dla mężczyzn, i 82,3 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 85,1 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Serbii w roku 2022

Struktura społeczna Serbii wskazuje na podział 3 513 000 kobiet oraz 3 356 000 mężczyzn, co daje średnio 955 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 21,7% ludności (1 489 886) poniżej dwudziestego roku życia, 58,6% ludności (4 022 486) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 19,7% osób (1 352 506) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Słowenia
Liczba ludności:2 068 000
Hiszpania
Liczba ludności:46 425 000
Macedonia
Liczba ludności:2 090 000
Austria
Liczba ludności:8 907 000
Belgia
Liczba ludności:11 714 000
Francja
Liczba ludności:68 586 000
Niemcy
Liczba ludności:81 995 000
Liechtenstein
Liczba ludności:39 000