Serbia liczba ludności 6 836 392 (na żywo)

Populacja Serbii w 2024 zmaleje o 28 000 i osiągnie 6 812 000 ludzi w 2025 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 10 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Serbii uległa zmianie z 101,9 na 98,8 w 2022 roku.

Obecna populacja 6 836 392 populacja na dzień (wtorek 27 lutego 2024)
Średnia wieku 41,8 lat
Gęstość zaludnienia 98,1 na km2
Liczba ludności Serbii od 1960 do 2024 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2024 6 841 000 -28 000 (-0,4%) -10 000 41,8 98 3 911 000 (57,2%)
2023 6 869 000 -28 000 (-0,4%) -10 000 41,6 98 3 910 000 (56,9%)
2022 6 897 000 -27 000 (-0,4%) -10 000 41,5 99 3 910 000 (56,7%)
2021 6 924 000 -27 000 (-0,4%) -10 000 41,3 99 3 911 000 (56,5%)
2020 6 951 000 -27 000 (-0,4%) -10 000 41,2 1,63 100 3 912 000 (56,3%)
2019 0 0 (0,0%) -10 000 41,0 1,60 100 3 915 000 (56,1%)
2018 0 0 (0,0%) -10 000 40,9 1,56 100 3 919 000 (55,9%)
2017 0 0 (0,0%) -10 000 40,7 1,53 101 3 923 000 (55,8%)
2016 0 0 (0,0%) -10 000 40,5 1,49 81 3 928 720 (55,7%)
2015 7 095 383 -35 193 (-0,5%) -10 000 40,4 1,46 81 3 941 698 (55,6%)
2010 7 291 436 -29 371 (-0,4%) -20 000 39,4 1,40 83 4 025 456 (55,2%)
2005 7 440 769 -22 388 (-0,3%) -23 277 38,2 1,45 85 4 057 154 (54,5%)
2000 7 516 346 -24 055 (-0,3%) -55 266 37,0 1,48 86 3 997 794 (53,2%)
1995 7 625 357 -109 282 (-1,4%) -99 180 35,4 1,70 87 3 953 290 (51,8%)
1990 7 586 000 5 000 (0,1%) 35 670 34,5 87 3 822 813 (50,4%)
1985 7 504 000 15 000 (0,2%) -5 498 33,8 106 3 627 509 (48,3%)
1980 7 362 000 30 000 (0,4%) -2 072 33,2 102 3 397 269 (46,1%)
1975 7 163 000 35 000 (0,5%) 1 536 32,7 97 3 089 259 (43,1%)
1970 6 972 000 27 000 (0,4%) -4 130 32,0 93 2 770 952 (39,7%)
1965 6 794 000 29 000 (0,4%) -17 949 31,2 90 2 323 684 (34,2%)
1960 6 608 000 47 000 (0,7%) -17 628 30,4 86 1 920 549 (29,1%)

W roku 2023 liczba ludności w Serbii wynosiła 6 869 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 30,4 lat do 41,6 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 3 997 794 (53,2%) w 2000 roku do 3 911 000 (57,2%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Serbii uległa zmianie z 101,9 na 98,8 w 2022 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -10 000 41,2 1,63 100 3 912 000 (56,3%)
2025 6 812 000 -29 000 (-0,4%) -10 000 41,9 1,66 98 3 912 000 (57,4%)
2030 6 648 000 -36 000 (-0,5%) -10 000 42,7 1,68 96 3 918 000 (58,9%)
2035 6 452 000 -41 000 (-0,6%) -10 000 43,3 1,69 93 3 922 000 (60,8%)
2040 6 248 000 -40 000 (-0,6%) -10 000 43,9 1,71 91 3 929 000 (62,9%)
2045 6 051 000 -39 000 (-0,6%) -10 000 44,4 1,72 88 3 931 000 (65,0%)
2050 5 859 000 -39 000 (-0,7%) -10 000 44,9 1,74 85 3 924 000 (67,0%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 80,0 lat (77,8 lat dla mężczyzn, i 82,3 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 85,1 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Serbii w roku 2023

Struktura społeczna Serbii wskazuje na podział 3 499 000 kobiet oraz 3 342 000 mężczyzn, co daje średnio 955 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 21,6% ludności (1 476 288) poniżej dwudziestego roku życia, 58,5% ludności (4 001 985) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 19,9% osób (1 360 675) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Słowenia
Liczba ludności:2 067 000
Hiszpania
Liczba ludności:46 397 000
Macedonia
Liczba ludności:2 089 000
Austria
Liczba ludności:8 927 000
Belgia
Liczba ludności:11 755 000
Francja
Liczba ludności:68 821 000
Niemcy
Liczba ludności:81 898 000
Liechtenstein
Liczba ludności:40 000