Ameryka Południowa liczba ludności 662 184 523 (na żywo)

Liczba ludności Ameryki Południowej w 2019 urośnie o 6 286 000 i osiągnie 662 995 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 334 368 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację.

Obecna populacja 662 184 523 populacja na dzień (środa 13 listopada 2019)
Średnia wieku 32,8 lat
Liczba ludności Ameryki Południowej od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 656 832 000 6 286 000 (1,0%) -334 368 32,8 530 899 000 (80,8%)
2018 650 546 000 6 412 000 (1,0%) -334 368 32,5 524 234 000 (80,6%)
2017 644 134 000 6 501 459 (1,0%) -334 368 32,3 517 466 000 (80,3%)
2016 637 632 541 6 605 771 (1,0%) -334 368 32,0 510 618 522 (80,1%)
2015 631 026 770 6 726 470 (1,1%) -334 368 31,7 503 687 630 (79,8%)
2010 596 447 611 7 124 907 (1,2%) -366 623 30,3 467 765 063 (78,4%)
2005 560 649 388 7 111 501 (1,3%) -499 537 29,0 431 140 575 (76,9%)
2000 524 800 864 7 505 828 (1,4%) -1 125 467 27,7 394 889 045 (75,2%)
1995 485 880 425 8 081 057 (1,7%) -977 261 26,6 354 446 085 (72,9%)
1990 445 014 438 8 183 024 (1,8%) -665 674 25,7 313 446 151 (70,4%)
1985 404 237 616 8 183 655 (2,0%) -759 513 25,0 272 779 616 (67,5%)
1980 363 533 215 7 947 590 (2,2%) -702 811 24,4 233 524 715 (64,2%)
1975 324 584 062 7 602 435 (2,3%) -646 709 24,0 197 006 281 (60,7%)
1970 287 355 463 7 136 671 (2,5%) -455 089 23,7 163 853 790 (57,0%)
1965 252 705 969 6 693 849 (2,7%) -390 823 23,6 134 535 081 (53,2%)
1960 220 429 883 6 129 933 (2,7%) -291 141 23,7 108 621 854 (49,3%)

W roku 2018 liczba ludności w Ameryce Południowej wynosiła 650 546 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,7 lat do 32,5 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 394 889 045 (75,2%) w 2000 roku do 530 899 000 (80,8%) w roku bieżącym.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 662 995 000 6 163 000 (0,9%) -291 141 33,1 537 461 000 (81,1%)
2025 691 783 000 5 477 000 (0,8%) -246 788 34,6 568 462 000 (82,2%)
2030 716 952 000 4 726 000 (0,7%) -248 062 36,0 596 169 000 (83,2%)
2035 738 173 000 3 930 000 (0,5%) -241 264 37,5 620 290 000 (84,0%)
2040 755 438 000 3 138 000 (0,4%) -240 028 38,9 640 930 000 (84,8%)
2045 768 771 000 2 360 000 (0,3%) -239 504 40,2 658 281 000 (85,6%)
2050 778 229 000 1 585 000 (0,2%) -239 504 41,4 672 284 000 (86,4%)

Całkowita populacja Ameryki Południowej w 2020 roku wyniesie 662 995 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 778 229 000 ludzi w roku 2050.

Demografia Ameryki Południowej w roku 2018

Struktura społeczna Ameryki Południowej wskazuje na podział 332 121 000 kobiet oraz 324 449 000 mężczyzn, co daje średnio 977 mężczyzn na 1000 kobiet.