Grenada liczba ludności 109 000 (na żywo)

Liczba ludności Grenady w 2019 urośnie o 1 000 i osiągnie 109 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 699 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Grenadzie wynosi 1 909 rocznie, liczba zgonów to 774 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,04 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Grenady uległa zmianie z 261,8 na 317,1 w 2017 roku.

Obecna populacja 109 000 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 31,3 lat
Oczekiwana długość życia 74,0 lat
Gęstość zaludnienia 320,1 na km2
Liczba ludności Grenady od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 109 000 1 000 (0,9%) -699 31,3 2,04 320 39 000 (35,8%)
2018 108 000 0 (0,0%) -699 31,0 2,06 319 39 000 (35,7%)
2017 108 000 683 (0,6%) -699 30,9 2,08 317 38 000 (35,7%)
2016 107 317 494 (0,5%) -699 30,6 2,11 316 38 222 (35,6%)
2015 106 823 463 (0,4%) -699 30,4 2,13 314 38 019 (35,6%)
2010 104 677 381 (0,4%) -855 29,4 2,24 308 37 350 (35,7%)
2005 102 949 293 (0,3%) -855 28,4 2,34 303 36 975 (35,9%)
2000 101 619 177 (0,2%) -826 27,4 2,58 299 36 452 (35,9%)
1995 100 255 850 (0,9%) -982 26,6 3,12 295 34 636 (34,5%)
1990 96 283 -586 (-0,6%) -785 26,3 3,84 283 32 185 (33,4%)
1985 99 906 1 467 (1,5%) -3 000 24,9 4,23 294 33 152 (33,2%)
1980 89 005 437 (0,5%) -58 25,3 4,25 262 29 301 (32,9%)
1975 92 448 -704 (-0,8%) -2 573 24,4 4,44 272 30 106 (32,6%)
1970 94 426 -256 (-0,3%) -2 285 23,1 4,60 278 30 417 (32,2%)
1965 94 581 515 (0,5%) -1 864 22,6 5,60 278 29 579 (31,3%)
1960 89 869 1 391 (1,5%) -1 794 22,8 6,74 264 27 259 (30,3%)

W roku 2018 liczba ludności w Grenadzie wynosiła 108 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,8 lat do 31,0 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 36 452 (35,9%) w 2000 roku do 39 000 (35,8%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Grenady uległa zmianie z 261,8 na 317,1 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 109 000 0 (0,0%) -599 31,5 2,02 322 39 000 (35,9%)
2025 111 000 0 (0,0%) -560 32,9 1,94 327 41 000 (36,5%)
2030 112 000 0 (0,0%) -499 34,4 1,87 330 42 000 (37,5%)
2035 112 000 0 (0,0%) -499 36,1 1,82 330 44 000 (38,9%)
2040 112 000 0 (0,0%) -500 37,6 1,79 329 45 000 (40,6%)
2045 111 000 0 (0,0%) -499 39,2 1,76 327 47 000 (42,3%)
2050 110 000 0 (0,0%) -499 40,5 1,75 322 48 000 (44,0%)

Całkowita populacja Grenady w 2020 roku wyniesie 109 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 110 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 78,2 lat (75,9 lat dla mężczyzn, i 80,6 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 322,3 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Grenady w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,93% (0 mieszkańców, włączając 769 zgonów). Struktura społeczna Grenady wskazuje na podział 54 000 kobiet oraz 55 000 mężczyzn, co daje średnio 1 019 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 34,2% ludności (37 300) poniżej dwudziestego roku życia, 58,1% ludności (63 307) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 7,6% osób (8 295) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Haiti
Liczba ludności: 11 243 000
Jamajka
Liczba ludności: 2 906 000
Puerto Rico
Liczba ludności: 3 406 000
Saint Kitts i Nevis
Liczba ludności: 56 000
Saint Lucia
Liczba ludności: 180 000
Saint Vincent i Grenadyny
Liczba ludności: 110 000
Trynidad i Tobago
Liczba ludności: 1 375 000