Trynidad i Tobago liczba ludności 1 377 852 (na żywo)

Liczba ludności Trynidadu i Tobago w 2019 urośnie o 2 000 i osiągnie 1 378 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 900 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Trynidadzie i Tobago wynosi 17 321 rocznie, liczba zgonów to 13 807 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,26 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Trynidadu i Tobago uległa zmianie z 211,6 na 266,9 w 2017 roku.

Obecna populacja 1 377 852 populacja na dzień (piątek 13 grudnia 2019)
Średnia wieku 36,4 lat
Oczekiwana długość życia 71,0 lat
Gęstość zaludnienia 268,1 na km2
Liczba ludności Trynidadu i Tobago od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 1 375 000 2 000 (0,2%) -900 36,4 1,72 268 112 000 (8,1%)
2018 1 373 000 4 000 (0,3%) -900 36,1 1,73 268 113 000 (8,2%)
2017 1 369 000 4 038 (0,3%) -900 35,9 1,74 267 113 000 (8,3%)
2016 1 364 962 4 870 (0,4%) -900 35,6 1,75 266 114 002 (8,4%)
2015 1 360 092 5 599 (0,4%) -900 35,3 1,77 265 114 860 (8,4%)
2010 1 328 100 6 482 (0,5%) -1 000 34,1 1,81 259 120 751 (9,1%)
2005 1 296 934 6 399 (0,5%) -2 261 32,5 1,77 253 128 422 (9,9%)
2000 1 267 984 3 209 (0,3%) -2 632 30,8 1,75 247 136 651 (10,8%)
1995 1 255 001 4 683 (0,4%) -6 509 28,9 1,96 245 120 756 (9,6%)
1990 1 221 900 8 276 (0,7%) -6 395 27,4 2,45 238 104 277 (8,5%)
1985 1 170 928 15 233 (1,3%) -9 014 26,5 3,06 228 112 374 (9,6%)
1980 1 085 308 16 106 (1,5%) -6 856 26,1 3,28 212 117 897 (10,9%)
1975 1 011 490 14 437 (1,4%) -6 172 25,4 3,31 197 115 027 (11,4%)
1970 945 993 8 145 (0,9%) -5 871 24,4 3,55 184 112 346 (11,9%)
1965 912 417 9 142 (1,0%) -12 313 23,6 4,43 178 130 904 (14,3%)
1960 848 479 16 881 (2,0%) -11 587 24,0 5,26 165 147 203 (17,3%)

W roku 2018 liczba ludności w Trynidadzie i Tobago wynosiła 1 373 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 24,0 lat do 36,1 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 136 651 (10,8%) w 2000 roku do 112 000 (8,1%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Trynidadu i Tobago uległa zmianie z 211,6 na 266,9 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 1 378 000 3 000 (0,2%) -799 36,7 1,71 269 111 000 (8,1%)
2025 1 381 000 0 (0,0%) -700 38,0 1,68 269 110 000 (8,0%)
2030 1 374 000 -2 000 (-0,2%) -600 39,3 1,67 268 112 000 (8,1%)
2035 1 361 000 -3 000 (-0,2%) -600 40,4 1,68 265 116 000 (8,6%)
2040 1 343 000 -4 000 (-0,3%) -600 41,2 1,68 262 124 000 (9,2%)
2045 1 322 000 -5 000 (-0,4%) -600 41,9 1,69 258 131 000 (9,9%)
2050 1 295 000 -6 000 (-0,5%) -600 42,5 1,71 253 138 000 (10,7%)

Całkowita populacja Trynidadu i Tobago w 2020 roku wyniesie 1 378 000 ludzi i może zmaleć do 1 295 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 74,7 lat (71,2 lat dla mężczyzn, i 78,4 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 252,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Trynidadu i Tobago w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,15% (4 000 mieszkańców, włączając 13 370 zgonów). Struktura społeczna Trynidadu i Tobago wskazuje na podział 699 000 kobiet oraz 676 000 mężczyzn, co daje średnio 967 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 26,8% ludności (367 950) poniżej dwudziestego roku życia, 62,4% ludności (857 725) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 10,7% osób (146 575) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Turks and Caicos Islands
Liczba ludności: 36 000
United States Virgin Islands
Liczba ludności: 103 000
Belize
Liczba ludności: 390 000
Kostaryka
Liczba ludności: 4 999 000
Salwador
Liczba ludności: 6 445 000
Gwatemala
Liczba ludności: 17 578 000
Honduras
Liczba ludności: 9 569 000
Meksyk
Liczba ludności: 132 328 000