Meksyk liczba ludności 137 964 480 (na żywo)

Liczba ludności Meksyku w 2022 urośnie o 1 485 000 i osiągnie 138 323 000 ludzi w 2023 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 55 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Meksyku uległa zmianie z 35,7 na 68,9 w 2020 roku.

Obecna populacja 137 964 480 populacja na dzień (niedziela 2 października 2022)
Średnia wieku 32,4 lat
Gęstość zaludnienia 70,4 na km2
Liczba ludności Meksyku od 1960 do 2022 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2022 136 869 000 1 485 000 (1,1%) -55 000 32,4 70 110 931 000 (81,0%)
2021 135 384 000 1 514 000 (1,1%) -55 000 32,0 70 109 397 000 (80,8%)
2020 133 870 000 1 542 000 (1,2%) -55 000 31,7 2,07 69 107 840 000 (80,6%)
2019 0 0 (0,0%) -60 000 31,4 2,10 68 106 263 000 (80,3%)
2018 0 0 (0,0%) -60 000 31,1 2,13 67 104 666 000 (80,0%)
2017 0 0 (0,0%) -60 000 30,8 2,16 66 103 052 000 (79,8%)
2016 0 0 (0,0%) -60 000 30,5 2,19 66 101 416 318 (79,5%)
2015 125 890 949 1 669 349 (1,3%) -60 000 30,3 2,22 65 99 763 541 (79,2%)
2010 117 318 941 1 813 713 (1,6%) -60 000 28,9 2,34 60 91 303 466 (77,8%)
2005 108 472 228 1 476 645 (1,4%) -49 200 27,5 2,50 56 82 772 988 (76,3%)
2000 101 719 673 1 419 094 (1,4%) -582 287 26,3 2,72 52 76 006 974 (74,7%)
1995 94 045 579 1 696 432 (1,8%) -470 944 25,2 3,02 48 68 999 360 (73,4%)
1990 85 357 874 1 659 983 (1,9%) -260 574 24,2 3,47 44 60 961 740 (71,4%)
1985 77 360 707 1 580 102 (2,0%) -357 200 23,2 4,02 40 53 340 207 (69,0%)
1980 69 360 871 1 651 182 (2,4%) -303 800 22,4 4,84 36 46 013 308 (66,3%)
1975 60 872 399 1 784 206 (2,9%) -237 400 22,0 6,13 31 38 202 909 (62,8%)
1970 52 029 861 1 606 380 (3,1%) -180 000 22,1 6,83 27 30 708 544 (59,0%)
1965 44 623 043 1 358 771 (3,0%) -124 000 22,2 6,76 23 24 511 884 (54,9%)
1960 38 174 112 1 220 014 (3,1%) -82 201 22,4 6,77 20 19 374 507 (50,8%)

W roku 2021 liczba ludności w Meksyku wynosiła 135 384 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,4 lat do 32,0 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 76 006 974 (74,7%) w 2000 roku do 110 931 000 (81,0%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Meksyku uległa zmianie z 35,7 na 68,9 w 2020 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -55 000 31,7 2,07 69 107 840 000 (80,6%)
2025 141 132 000 1 388 000 (1,0%) -50 000 33,3 1,94 73 115 382 000 (81,8%)
2030 147 540 000 1 211 000 (0,8%) -50 000 34,9 1,85 76 122 228 000 (82,8%)
2035 153 061 000 1 033 000 (0,7%) -50 000 36,6 1,78 79 128 298 000 (83,8%)
2040 157 690 000 856 000 (0,5%) -50 000 38,2 1,74 81 133 582 000 (84,7%)
2045 161 436 000 677 000 (0,4%) -50 000 39,7 1,72 83 138 128 000 (85,6%)
2050 164 279 000 496 000 (0,3%) -50 000 41,1 1,71 85 141 891 000 (86,4%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 82,9 lat (81,5 lat dla mężczyzn, i 84,5 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 84,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Meksyku w roku 2021

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,10% (1 514 000 mieszkańców, włączając 666 806 zgonów). Struktura społeczna Meksyku wskazuje na podział 68 714 000 kobiet oraz 68 155 000 mężczyzn, co daje średnio 992 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 33,2% ludności (45 372 074) poniżej dwudziestego roku życia, 58,8% ludności (80 533 720) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 8,0% osób (10 976 894) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Nikaragua
Liczba ludności: 6 544 000
Panama
Liczba ludności: 4 414 000
Argentyna
Liczba ludności: 46 313 000
Boliwia
Liczba ludności: 11 872 000
Brazylia
Liczba ludności: 216 636 000
Chile
Liczba ludności: 18 734 000
Kolumbia
Liczba ludności: 50 917 000
Ekwador
Liczba ludności: 17 800 000