Meksyk liczba ludności 134 790 844 (na żywo)

Liczba ludności Meksyku w 2020 urośnie o 1 542 000 i osiągnie 135 384 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 55 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Meksyku wynosi 2 252 764 rocznie, liczba zgonów to 666 806 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,19 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Meksyku uległa zmianie z 35,7 na 67,3 w 2018 roku.

Obecna populacja 134 790 844 populacja na dzień (niedziela 9 sierpnia 2020)
Średnia wieku 31,7 lat
Oczekiwana długość życia 77,8 lat
Gęstość zaludnienia 68,9 na km2
Liczba ludności Meksyku od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 133 870 000 1 542 000 (1,2%) -55 000 31,7 2,07 69 107 840 000 (80,6%)
2019 0 0 (0,0%) -60 000 31,4 2,10 68 106 263 000 (80,3%)
2018 0 0 (0,0%) -60 000 31,1 2,13 67 104 666 000 (80,0%)
2017 0 0 (0,0%) -60 000 30,8 2,16 66 103 052 000 (79,8%)
2016 0 0 (0,0%) -60 000 30,5 2,19 66 101 416 318 (79,5%)
2015 125 890 949 1 669 349 (1,3%) -60 000 30,3 2,22 65 99 763 541 (79,2%)
2010 117 318 941 1 813 713 (1,6%) -60 000 28,9 2,34 60 91 303 466 (77,8%)
2005 108 472 228 1 476 645 (1,4%) -49 200 27,5 2,50 56 82 772 988 (76,3%)
2000 101 719 673 1 419 094 (1,4%) -582 287 26,3 2,72 52 76 006 974 (74,7%)
1995 94 045 579 1 696 432 (1,8%) -470 944 25,2 3,02 48 68 999 360 (73,4%)
1990 85 357 874 1 659 983 (1,9%) -260 574 24,2 3,47 44 60 961 740 (71,4%)
1985 77 360 707 1 580 102 (2,0%) -357 200 23,2 4,02 40 53 340 207 (69,0%)
1980 69 360 871 1 651 182 (2,4%) -303 800 22,4 4,84 36 46 013 308 (66,3%)
1975 60 872 399 1 784 206 (2,9%) -237 400 22,0 6,13 31 38 202 909 (62,8%)
1970 52 029 861 1 606 380 (3,1%) -180 000 22,1 6,83 27 30 708 544 (59,0%)
1965 44 623 043 1 358 771 (3,0%) -124 000 22,2 6,76 23 24 511 884 (54,9%)
1960 38 174 112 1 220 014 (3,1%) -82 201 22,4 6,77 20 19 374 507 (50,8%)

W roku 2019 liczba ludności w Meksyku wynosiła 132 328 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,4 lat do 31,4 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 76 006 974 (74,7%) w 2000 roku do 107 840 000 (80,6%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Meksyku uległa zmianie z 35,7 na 67,3 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 133 870 000 1 542 000 (1,2%) -55 000 31,7 2,07 69 107 840 000 (80,6%)
2025 141 132 000 1 388 000 (1,0%) -50 000 33,3 1,94 73 115 382 000 (81,8%)
2030 147 540 000 1 211 000 (0,8%) -50 000 34,9 1,85 76 122 228 000 (82,8%)
2035 153 061 000 1 033 000 (0,7%) -50 000 36,6 1,78 79 128 298 000 (83,8%)
2040 157 690 000 856 000 (0,5%) -50 000 38,2 1,74 81 133 582 000 (84,7%)
2045 161 436 000 677 000 (0,4%) -50 000 39,7 1,72 83 138 128 000 (85,6%)
2050 164 279 000 496 000 (0,3%) -50 000 41,1 1,71 85 141 891 000 (86,4%)

Całkowita populacja Meksyku w 2020 roku wyniesie 133 870 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 164 279 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 82,9 lat (81,5 lat dla mężczyzn, i 84,5 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 84,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Meksyku w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,17% (1 569 000 mieszkańców, włączając 643 099 zgonów). Struktura społeczna Meksyku wskazuje na podział 67 210 000 kobiet oraz 66 660 000 mężczyzn, co daje średnio 992 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 34,1% ludności (45 703 218) poniżej dwudziestego roku życia, 58,3% ludności (78 086 371) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 7,5% osób (10 080 411) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Nikaragua
Liczba ludności: 6 417 000
Panama
Liczba ludności: 4 289 000
Argentyna
Liczba ludności: 45 510 000
Boliwia
Liczba ludności: 11 544 000
Brazylia
Liczba ludności: 213 863 000
Chile
Liczba ludności: 18 473 000
Kolumbia
Liczba ludności: 50 220 000
Ekwador
Liczba ludności: 17 336 000