Kolumbia liczba ludności 50 150 055 (na żywo)

Liczba ludności Kolumbii w 2019 urośnie o 385 000 i osiągnie 50 220 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 29 401 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Kolumbii wynosi 718 269 rocznie, liczba zgonów to 311 443 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,82 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Kolumbii uległa zmianie z 25,0 na 44,2 w 2017 roku.

Obecna populacja 50 150 055 populacja na dzień (środa 23 października 2019)
Średnia wieku 33,6 lat
Oczekiwana długość życia 74,9 lat
Gęstość zaludnienia 44,9 na km2
Liczba ludności Kolumbii od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 49 850 000 385 000 (0,8%) -29 401 33,6 1,80 45 38 639 000 (77,5%)
2018 49 465 000 399 000 (0,8%) -29 401 33,2 1,82 45 38 209 000 (77,2%)
2017 49 066 000 412 581 (0,8%) -29 401 32,9 1,84 44 37 770 000 (77,0%)
2016 48 653 419 424 722 (0,9%) -29 401 32,6 1,86 44 37 321 065 (76,7%)
2015 48 228 697 436 786 (0,9%) -29 401 32,2 1,87 43 36 864 087 (76,4%)
2010 45 918 097 501 916 (1,1%) -29 000 30,5 2,01 41 34 455 103 (75,0%)
2005 43 285 634 561 471 (1,3%) -28 600 28,9 2,20 39 31 850 002 (73,6%)
2000 40 403 958 584 679 (1,5%) -31 801 27,5 2,39 36 29 121 153 (72,1%)
1995 37 441 977 618 440 (1,7%) -38 000 26,1 2,66 34 26 402 585 (70,5%)
1990 34 271 565 647 121 (1,9%) -44 800 25,0 2,99 31 23 399 254 (68,3%)
1985 31 011 688 661 602 (2,1%) -50 800 24,1 3,42 28 20 335 604 (65,6%)
1980 27 737 900 624 388 (2,3%) -54 799 23,3 3,97 25 17 231 061 (62,1%)
1975 24 756 973 548 952 (2,2%) -57 400 22,7 4,52 22 14 492 484 (58,5%)
1970 22 061 215 570 270 (2,6%) -58 000 22,0 5,55 20 12 093 958 (54,8%)
1965 19 144 223 562 249 (2,9%) -56 200 22,0 6,57 17 9 767 765 (51,0%)
1960 16 480 383 501 932 (3,0%) -50 800 22,3 6,81 15 7 421 611 (45,0%)

W roku 2018 liczba ludności w Kolumbii wynosiła 49 465 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,3 lat do 33,2 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 29 121 153 (72,1%) w 2000 roku do 38 639 000 (77,5%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Kolumbii uległa zmianie z 25,0 na 44,2 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 50 220 000 370 000 (0,7%) -29 400 33,9 1,78 45 39 057 000 (77,8%)
2025 51 854 000 298 000 (0,6%) -29 400 35,6 1,71 47 40 984 000 (79,0%)
2030 53 134 000 227 000 (0,4%) -29 000 37,3 1,67 48 42 622 000 (80,2%)
2035 54 055 000 156 000 (0,3%) -29 000 38,9 1,66 49 43 956 000 (81,3%)
2040 54 615 000 84 000 (0,2%) -29 000 40,3 1,66 49 44 986 000 (82,4%)
2045 54 834 000 17 000 (0,0%) -29 000 41,7 1,66 49 45 719 000 (83,4%)
2050 54 733 000 -43 000 (-0,1%) -29 000 42,8 1,68 49 46 160 000 (84,3%)

Całkowita populacja Kolumbii w 2020 roku wyniesie 50 220 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 54 733 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 80,1 lat (77,4 lat dla mężczyzn, i 83,0 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 49,3 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Kolumbii w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,78% (399 000 mieszkańców, włączając 299 047 zgonów). Struktura społeczna Kolumbii wskazuje na podział 25 340 000 kobiet oraz 24 510 000 mężczyzn, co daje średnio 967 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 30,8% ludności (15 348 815) poniżej dwudziestego roku życia, 60,9% ludności (30 343 695) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 8,3% osób (4 147 520) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Ekwador
Liczba ludności: 17 100 000
Gujana
Liczba ludności: 787 000
Paragwaj
Liczba ludności: 6 982 000
Peru
Liczba ludności: 32 934 000
Surinam
Liczba ludności: 573 000
Urugwaj
Liczba ludności: 3 482 000
Wenezuela
Liczba ludności: 32 780 000