Gujana liczba ludności 790 255 (na żywo)

Liczba ludności Gujany w 2019 urośnie o 5 000 i osiągnie 791 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 4 910 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Gujanie wynosi 15 676 rocznie, liczba zgonów to 6 587 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,16 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Gujany uległa zmianie z 4,0 na 4,0 w 2017 roku.

Obecna populacja 790 255 populacja na dzień (czwartek 24 października 2019)
Średnia wieku 29,6 lat
Oczekiwana długość życia 67,0 lat
Gęstość zaludnienia 4,0 na km2
Liczba ludności Gujany od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 787 000 5 000 (0,6%) -4 910 29,6 2,44 4 229 000 (29,1%)
2018 782 000 4 000 (0,5%) -4 910 29,5 2,46 4 226 000 (28,9%)
2017 778 000 4 697 (0,6%) -4 910 29,3 2,49 4 224 000 (28,8%)
2016 773 303 4 789 (0,6%) -4 910 29,1 2,51 4 221 636 (28,7%)
2015 768 514 5 121 (0,7%) -4 910 28,9 2,53 4 219 434 (28,6%)
2010 746 556 863 (0,1%) -5 456 27,8 2,66 4 210 820 (28,2%)
2005 750 946 -706 (-0,1%) -11 095 26,5 2,84 4 212 525 (28,3%)
2000 753 301 -1 977 (-0,3%) -12 850 25,6 3,02 4 216 152 (28,7%)
1995 761 291 2 949 (0,4%) -16 062 25,1 3,07 4 221 817 (29,1%)
1990 743 309 -2 356 (-0,3%) -11 573 24,7 3,07 4 219 893 (29,6%)
1985 770 435 -4 784 (-0,6%) -20 530 23,3 3,35 4 231 385 (30,0%)
1980 780 153 3 899 (0,5%) -19 468 23,0 3,82 4 237 853 (30,5%)
1975 745 841 7 994 (1,1%) -10 468 22,4 4,50 4 223 506 (30,0%)
1970 704 934 9 189 (1,3%) -10 872 22,0 5,38 4 207 427 (29,4%)
1965 651 868 14 023 (2,2%) -8 512 22,1 5,96 3 190 404 (29,2%)
1960 571 819 17 455 (3,0%) -2 934 22,5 6,37 3 165 879 (29,0%)

W roku 2018 liczba ludności w Gujanie wynosiła 782 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,5 lat do 29,5 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 216 152 (28,7%) w 2000 roku do 229 000 (29,1%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Gujany uległa zmianie z 4,0 na 4,0 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 791 000 4 000 (0,5%) -4 419 30,0 2,41 4 231 000 (29,2%)
2025 811 000 4 000 (0,5%) -4 151 30,9 2,31 4 246 000 (30,3%)
2030 825 000 2 000 (0,2%) -3 910 32,1 2,21 4 263 000 (31,8%)
2035 833 000 1 000 (0,1%) -3 910 33,1 2,13 4 279 000 (33,4%)
2040 835 000 0 (0,0%) -3 910 34,2 2,06 4 293 000 (35,1%)
2045 831 000 -1 000 (-0,1%) -3 910 35,1 2,00 4 306 000 (36,8%)
2050 822 000 -2 000 (-0,2%) -3 910 36,1 1,95 4 317 000 (38,5%)

Całkowita populacja Gujany w 2020 roku wyniesie 791 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 822 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 70,4 lat (67,4 lat dla mężczyzn, i 73,4 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 4,2 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Gujany w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,64% (4 000 mieszkańców, włączając 6 432 zgonów). Struktura społeczna Gujany wskazuje na podział 389 000 kobiet oraz 398 000 mężczyzn, co daje średnio 1 023 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 38,5% ludności (302 995) poniżej dwudziestego roku życia, 56,1% ludności (441 192) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 5,5% osób (43 521) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Paragwaj
Liczba ludności: 6 982 000
Peru
Liczba ludności: 32 934 000
Surinam
Liczba ludności: 573 000
Urugwaj
Liczba ludności: 3 482 000
Wenezuela
Liczba ludności: 32 780 000
Kanada
Liczba ludności: 37 253 000